Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2019
Hovedtabell 2. Bruk av jordbruksarealet i dekar

 

Landsdeler  Bygg   Havre   Hvete   Oljefrø,   Gras-   Poteter   Rot-   Grønn-   Eng og   Grønn-   Frukt   Brakk   I alt 
   Størrelses-           annet  frø     vekster  fôr  beite  saker  og bær       
   grupper, daa           korn, o.l.                            

 

Østlandet                          
Flatbygder                          
  50-99,9 36                 6 1  22  8   73
  100-199,9 40 19 35 4     3         41   4  8   154
  200-299,9 97 30 49 9    6          54 1    1   248
  300-499,9 65 62 97 21    2 5         141 1  2  5   402
  500- 195 68 273 60    19 16         278 11  2  8   931
  Alle 109 49 135 29    8 7         151 5  3  6   501
Andre bygder                          
  100-199,9 5 1 16      1         129     1   154
  200-299,9 16 14 15 2              200   1  2   250
  300-499,9 15 36 23 5     6         294   3  6   388
  500- 87 49 75 14     14         541     2   782
  Alle 32 27 33 5     6         299   1  3   405
Agder og Rogaland                          
Jæren                          
  100-199,9 13        2         147        163
  200-299,9                  253        254
  300-499,9 2        1         378 1    2   383
  500- 20        4         687     1   713
  Alle 9        2         360 1    1   372
Andre bygder                          
  100-199,9        7 4         151     1   163
  200-299,9         3         235 3  2  2   245
  300-499,9                  378        378
  500- 3 7      2 8         646 6    3   675
  Alle 1 2      2 3         359 3  1  2   370
Vestlandet                          
  35-49,9                  9   21  1   31
  50-99,9                  25   44  3   72
  100-199,9 4                 147   3     154
  200-299,9         3         235 1  1     240
  300-499,9 8                 359     2   369
  500-                  716     5   721
  Alle 3        1         297   6  2   308
Trøndelag                          
Flatbygder                          
  200-299,9 150 13       1         94     2   260
  300-499,9 187 18  3              176     1   385
  500- 237 10 13 9              422     2   692
  Alle 190 13 5 4              240     1   453
Andre bygder                          
  200-299,9 30 7                227        263
  300-499,9 37 15 1      4         334 1    6   398
  500- 58                 624        681
  Alle 39 8       2         349 1    2   400
Nord-Norge                          
  100-199,9                  156        156
  200-299,9         2         246     1   248
  300-499,9                  386     2   388
  500- 9 1 1               718 1    2   731
  Alle 3        1         432     1   437
Alle bruk                          
  35-49,9                  4 1  12  4   22
  50-99,9 8        2         36 1  24  3   74
  100-199,9 17 4 10 1    1 1         120   1  2   157
  200-299,9 29 9 11 2    1 1         194 1  1  1   249
  300-499,9 39 20 22 5     2         294   1  3   386
  500- 94 27 82 18    5 7         533 4  1  4   775
  Alle 46 16 32 7    2 3         294 1  2  3   406