Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 2. Bruk av jordbruksarealet i dekar

 

Landsdeler  Bygg   Havre   Hvete   Oljefrø,   Gras-   Poteter   Rot-   Grønn-   Eng og   Grønn-   Frukt   Brakk   I alt 
   Størrelses-           annet  frø     vekster  fôr  beite  saker  og bær       
   grupper, daa           korn, o.l.                            

 

Østlandet                          
Flatbygder                          
  50-99,9 8 8 11               13 2  23  3   68
  100-199,9 44 33 30 4     3         41   5  1   161
  200-299,9 93 33 60 4    3          55 2    2   251
  300-499,9 87 77 69 26    6 6         135 1  1  4   411
  500- 220 102 229 52    22 13         265 13  2  3   920
  Alle 127 68 118 27    10 7         149 5  3  3   518
Andre bygder                          
  100-199,9 1 12 22      1         118     1   155
  200-299,9 13 23 8 3              198        246
  300-499,9 26 50 15 2     6         284   3  5   392
  500- 120 69 72 21     12         507     3   804
  Alle 44 41 30 7     6         291   1  2   421
Agder og Rogaland                          
Jæren                          
  100-199,9 13        2         147        163
  200-299,9                  248     4   252
  300-499,9 1        1         387 1    1   391
  500- 13        5         708     3   729
  Alle 7        2         368     2   379
Andre bygder                          
  100-199,9        9 5         138        151
  200-299,9         3         234 5  2     244
  300-499,9 2                 362        364
  500- 6 4      3 9         662 6    1   691
  Alle 2 1      2 4         365 3  1  1   378
Vestlandet                          
  35-49,9                  11   21  1   33
  50-99,9                  26   43  3   73
  100-199,9 3                 151   3  1   157
  200-299,9         3         236 1  1  1   242
  300-499,9 7                 363     1   372
  500-                  711     1   711
  Alle 3        1         297   5  1   307
Trøndelag                          
Flatbygder                          
  200-299,9 121 9                120 2    1   254
  300-499,9 202 14 3               171     1   390
  500- 233 11 8 1              434     3   689
  Alle 190 11 4               249 1    2   457
Andre bygder                          
  200-299,9 33 6                223        263
  300-499,9 54 10       3         322 1    3   394
  500- 20                 666     3   689
  Alle 40 6       2         366 1    2   416
Nord-Norge                          
  100-199,9                  163        163
  200-299,9         2         242     1   244
  300-499,9                  387     2   389
  500- 6 2 2               721 1       732
  Alle 2 1 1               453     1   459
Alle bruk                          
  35-49,9                  5 1  12  3   22
  50-99,9 4 2 2      2         35 1  24  2   72
  100-199,9 16 8 9 1    1 1         121   2  1   159
  200-299,9 30 11 12 1    1 1         189 1  1  1   248
  300-499,9 47 23 15 5    1 2         292   1  2   389
  500- 104 39 71 17    6 6         528 4    2   778
  Alle 53 22 29 7    2 3         298 2  2  2   418