Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 2. Bruk av jordbruksarealet i dekar

 

Landsdeler  Bygg   Havre   Hvete   Oljefrø,   Gras-   Poteter   Rot-   Grønn-   Eng og   Grønn-   Frukt   Brakk   I alt 
   Størrelses-           annet  frø     vekster  fôr  beite  saker  og bær       
   grupper, daa           korn, o.l.                            

 

Østlandet                          
Flatbygder                          
  50-99,9 8 21                16 4  21  2   71
  100-199,9 44 25 44      7         38   4  1   163
  200-299,9 101 37 48 4    8          47 2    3   251
  300-499,9 78 66 94 21    10 1         130   1  5   406
  500- 238 109 198 41    25 12         266 21  2  9   920
  Alle 131 68 112 21    13 6         147 8  3  6   515
Andre bygder                          
  100-199,9 27 1 9      2         99   9     148
  200-299,9 14 15 5 3              206   1  4   247
  300-499,9 30 43 25 1     7         283     5   393
  500- 114 65 58 13     16         499     3   769
  Alle 48 34 26 5     7         291   1  3   417
Agder og Rogaland                          
Jæren                          
  100-199,9 17        2         139        158
  200-299,9                  244     4   248
  300-499,9 4  2      1         371 1    1   380
  500- 17        6         678 1    2   703
  Alle 10  1      2         385 1    2   401
Andre bygder                          
  100-199,9  2      7 5         132        146
  200-299,9                  245        246
  300-499,9 9        5         363 2       380
  500-  10      3 12         667 2       693
  Alle 3 3      2 5         359 1    1   374
Vestlandet                          
  35-49,9                  9   25  4   38
  50-99,9                  16   54  3   73
  100-199,9 4                 159        163
  200-299,9         1         239   1     241
  300-499,9 8                 366     2   376
  500-                  718     5   722
  Alle 3                 304   6  2   315
Trøndelag                          
Flatbygder                          
  200-299,9 137 10                115 3    1   266
  300-499,9 188 17                194     1   399
  500- 251 5 16 5              432     6   714
  Alle 193 10 6 2              251 1    3   464
Andre bygder                          
  200-299,9 29 6                226        261
  300-499,9 56 13 1      4         312 1    1   387
  500- 22 2                705     4   733
  Alle 40 8       2         379 1    1   430
Nord-Norge                          
  100-199,9                  158     1   159
  200-299,9         2         250     1   253
  300-499,9                  393     1   394
  500- 10                 745 1    1   757
  Alle 4                 459     1   464
Alle bruk                          
  35-49,9                  7 1  13  4   25
  50-99,9 4 5 3      2         30 1  27  2   75
  100-199,9 22 6 10     1 2         115   2     159
  200-299,9 31 10 9 1    1 1         194 1    2   249
  300-499,9 45 21 21 4    2 2         291     2   390
  500- 108 40 62 13    7 7         535 6    4   782
  Alle 55 21 28 5    3 3         300 2  2  3   422