Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 13b, del 2. Faste kostnader og kostnader i alt i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Sum  Maskin-  Jord-  Forsik-  Elektrisk  Privatbil  Admini-  Faste  Kostnader
   Størrelses-  avskrivn.  leie  leie  ringer  energi  i J.B.  strasjon  kostnader  i alt
   grupper, daa                       i alt   

 

Østlandet                              
Flatbygder                              
  100-199,9 63,0   11,7   2,1    15,5   13,8   9,1    18,4   219,6   524,7   
  200-299,9 76,0   22,6   8,9    19,9   16,8   9,5    19,7   311,1   618,2   
  300-499,9 104,6   23,9   19,6    22,1   19,6   10,2    25,9   403,8   776,0   
  500- 141,2   33,2   57,5    30,7   24,0   7,2    39,2   605,4   1082,9   
  Alle 96,2   23,0   21,2    21,9   18,6   9,1    25,5   386,0   747,2   
Andre bygder                              
  50-99,9 31,1   4,9   0,4    10,2   9,5   10,7    11,6   146,2   268,2   
  100-199,9 53,0   8,5   2,7    12,8   12,1   10,3    19,3   220,5   375,0   
  200-299,9 64,4   10,7   9,8    15,2   14,1   11,3    19,4   272,6   463,7   
  300-499,9 102,2   19,2   11,2    21,3   16,4   10,8    22,1   362,2   661,6   
  500- 147,0   28,9   61,6    29,0   19,8   6,1    39,0   667,5   1415,3   
  Alle 63,4   10,8   7,5    14,8   13,2   10,5    19,5   260,1   460,4   
Agder og Rogaland                              
Jæren                              
  100-199,9 74,7   14,7   5,7    13,0   15,1   7,5    17,5   282,6   599,1   
  200-299,9 96,3   22,7   10,7    15,7   23,3   9,5    21,5   405,5   834,8   
  300-499,9 115,7   37,5   5,8    15,1   30,5   9,6    30,2   522,1   852,0   
  Alle 87,7   21,1   7,6    14,2   20,8   8,5    21,2   365,5   723,4   
Andre bygder                              
  50-99,9 48,5   4,6   2,3    9,9   11,3   7,8    18,5   210,0   356,2   
  100-199,9 64,5   10,8   4,3    10,7   10,7   10,4    15,0   228,5   456,7   
  200-299,9 90,1   17,2   7,5    14,1   14,2   12,5    17,7   338,7   667,9   
  300-499,9 111,3   15,7   7,9    19,1   17,0   11,2    17,8   413,7   693,9   
  Alle 74,3   12,5   5,4    12,3   12,4   10,8    16,6   276,7   531,3   
Vestlandet                              
  35-49,9 28,6   2,9   0,3    5,8   4,3   7,2    9,2   115,5   151,0   
  50-99,9 40,6   1,9   0,8    7,6   6,9   8,3    12,3   158,1   243,1   
  100-199,9 72,4   7,1   2,6    11,6   12,0   8,6    16,7   261,6   471,2   
  200-299,9 89,4   9,4   3,2    15,7   14,4   8,3    19,5   297,9   528,6   
  300-499,9 117,2   13,5   7,6    16,9   14,4   12,3    21,6   376,5   709,8   
  Alle 66,8   6,2   2,4    11,1   10,7   8,6    15,8   238,3   416,0   
Trøndelag                              
Flatbygder                              
  100-199,9 51,0   11,2   2,6    15,4   14,5   7,9    15,4   233,0   522,8   
  200-299,9 66,0   10,6   5,5    16,2   15,3   7,2    21,8   273,1   498,4   
  300-499,9 84,3   13,5   7,8    18,0   19,9   7,0    20,0   303,0   635,0   
  Alle 67,9   11,8   6,2    16,6   16,6   7,4    19,6   277,5   554,6   
Andre bygder                              
  100-199,9 59,6   10,3   2,0    13,4   12,8   11,2    15,9   259,7   413,5   
  200-299,9 61,2   13,1   6,0    15,5   14,5   10,8    19,1   295,2   507,0   
  300-499,9 99,1   12,7   8,7    19,6   22,8   11,5    19,1   400,7   753,9   
  Alle 64,5   11,7   4,4    14,9   14,6   11,1    17,6   289,7   488,6   
Nord-Norge                              
  50-99,9 32,3   4,0   0,2    8,0   8,6   6,2    14,0   149,6   224,1   
  100-199,9 55,4   4,6   0,8    12,2   12,3   9,5    17,1   220,0   361,6   
  200-299,9 73,5   2,9   1,7    15,8   13,4   12,8    18,0   272,4   483,2   
  300-499,9 91,8   3,0   3,5    18,2   16,4   11,4    22,1   350,6   630,3   
  Alle 63,9   3,7   1,4    13,8   12,8   10,4    17,8   247,8   424,2   
Alle bruk                              
  35-49,9 27,2   2,4   0,2    6,4   4,9   7,7    10,3   120,7   161,0   
  50-99,9 38,7   3,9   0,9    8,8   8,8   8,1    13,7   166,8   275,8   
  100-199,9 61,4   8,8   2,6    12,7   12,5   9,5    17,2   238,1   442,0   
  200-299,9 75,1   13,6   6,8    16,2   15,4   10,4    19,5   302,0   560,3   
  300-499,9 101,7   18,6   13,0    20,3   18,9   10,3    23,5   383,1   721,7   
  500- 140,8   31,8   56,5    29,9   23,5   7,1    38,7   608,3   1107,9   
  Alle 73,7   12,5   8,2    15,4   14,5   9,6    19,6   291,8   537,9   

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015