Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2005
Hovedtabell 13b, del 2. Faste kostnader og kostnader i alt i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Sum  Maskin-  Jord-  Forsik-  Elektrisk  Privatbil  Admini-  Faste  Kostnader
   Størrelses-  avskrivn.  leie  leie  ringer  energi  i J.B.  strasjon  kostnader  i alt
   grupper, daa                       i alt   

 

Østlandet                              
Flatbygder                              
  100-199,9 55,3   16,7   1,6    15,0   13,8   6,7    21,9   226,0   490,8   
  200-299,9 80,7   37,1   8,8    22,4   23,4   8,7    28,2   345,9   742,0   
  300-499,9 108,8   38,7   26,2    22,8   23,7   9,6    35,4   437,2   851,8   
  500- 163,4   104,8   93,8    31,3   27,0   9,5    54,1   741,4   1309,8   
  Alle 104,2   50,2   34,4    23,2   22,3   8,8    35,6   447,4   866,1   
Andre bygder                              
  50-99,9 36,3   16,0   0,9    9,9   10,5   8,5    16,0   183,4   276,1   
  100-199,9 55,6   18,7   3,8    14,3   13,2   10,2    20,0   248,9   414,6   
  200-299,9 69,0   14,0   7,4    16,9   15,0   11,7    28,3   313,8   522,9   
  300-499,9 94,7   28,7   11,8    20,6   18,9   10,9    26,1   378,6   645,4   
  500- 135,9   49,3   53,2    26,4   25,8   8,9    51,9   649,4   1053,5   
  Alle 69,7   21,1   8,6    16,5   15,3   10,5    24,5   307,0   511,5   
Agder og Rogaland                              
Jæren                              
  100-199,9 68,7   38,1   5,6    13,6   16,0   7,7    25,8   297,0   596,0   
  200-299,9 132,8   56,8   16,4    23,9   33,4   8,7    39,0   546,1   1401,0   
  300-499,9 88,6   42,8   25,5    16,1   24,7   7,9    42,5   495,0   884,8   
  Alle 106,8   46,8   20,0    19,5   26,6   7,9    35,8   478,8   1033,8   
Andre bygder                              
  100-199,9 69,2   26,2   7,5    13,1   14,8   9,4    25,8   276,8   611,1   
  200-299,9 103,8   29,4   20,8    19,3   18,3   12,2    27,6   452,0   828,8   
  300-499,9 123,3   52,5   17,2    20,9   17,5   8,5    31,5   473,9   869,8   
  Alle 95,4   35,6   14,8    17,4   16,9   10,0    28,3   392,6   762,4   
Vestlandet                              
  35-49,9 33,8   1,5   0,1    6,2   5,1   5,9    13,4   129,9   183,2   
  50-99,9 40,8   3,8   1,9    10,8   8,6   7,9    17,4   191,4   312,4   
  100-199,9 69,1   10,1   2,6    12,1   14,1   7,3    23,7   255,7   477,4   
  200-299,9 88,0   19,9   4,7    16,5   16,5   9,5    30,4   328,6   580,2   
  300-499,9 131,2   33,3   8,0    20,6   23,2   12,8    34,0   489,4   918,0   
  Alle 74,8   13,6   3,5    13,8   14,5   8,6    25,1   284,3   512,3   
Trøndelag                              
Flatbygder                              
  100-199,9 61,6   10,8   3,2    16,3   13,6   7,5    23,6   248,3   499,7   
  200-299,9 74,8   27,1   5,7    18,7   16,3   6,6    28,1   317,8   556,2   
  300-499,9 82,8   28,4   12,2    22,5   21,1   6,9    29,5   358,6   647,0   
  Alle 76,9   25,5   9,6    20,0   17,8   7,0    28,1   330,0   615,2   
Andre bygder                              
  100-199,9 63,2   7,5   2,3    15,6   13,7   11,8    21,2   267,6   448,9   
  200-299,9 66,7   17,6   3,7    19,6   18,4   9,6    27,6   327,3   541,0   
  300-499,9 92,3   28,0   15,1    23,0   25,1   12,8    28,2   410,0   699,2   
  Alle 73,1   20,0   6,2    19,6   18,7   11,3    25,6   341,2   570,1   
Nord-Norge                              
  50-99,9 37,0   10,3       10,9   12,7   6,3    27,2   192,3   300,6   
  100-199,9 49,7   15,8   0,5    12,4   14,3   11,4    20,9   252,5   405,8   
  200-299,9 70,0   25,7   1,5    18,3   16,3   11,7    30,2   323,0   533,4   
  300-499,9 93,3   18,9   1,9    21,1   19,1   12,2    33,3   388,0   681,7   
  Alle 69,3   20,1   1,3    17,0   16,4   11,4    28,4   317,0   531,0   
Alle bruk                              
  35-49,9 42,9   1,1       11,3   9,8   5,8    14,7   146,7   403,1   
  50-99,9 39,1   8,0   1,5    10,5   9,4   7,7    18,5   188,3   295,7   
  100-199,9 61,3   16,3   3,3    13,7   13,9   9,1    22,4   255,3   473,9   
  200-299,9 81,7   26,5   7,4    19,0   18,7   10,0    29,5   351,5   656,8   
  300-499,9 102,5   33,6   15,6    21,4   21,5   10,2    32,1   421,1   768,7   
  500- 155,6   89,4   77,3    30,8   28,1   9,5    51,0   725,0   1282,6   
  Alle 82,6   28,3   13,0    18,2   17,9   9,5    28,6   353,2   647,3   

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015