Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2008
Hovedtabell 13b, del 2. Faste kostnader og kostnader i alt i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Sum  Maskin-  Jord-  Annen  Forsik-  Elektrisk  Privatbil  Admini-  Faste  Kostnader
   Størrelses-  avskrivn.  leie  leie  leie  ringer  energi  i J.B.  strasjon  kostnader  i alt
   grupper, daa                          i alt   

 

Østlandet                                  
Flatbygder                                  
  50-99,9 77,8   15,1   3,4       13,5   19,3    9,5   38,7   288,0    635,5   
  100-199,9 67,3   23,6   0,7       14,6   11,0    6,5   16,9   228,2    516,7   
  200-299,9 90,2   37,1   15,2    21,0   19,0   29,3    9,0   31,2   441,9    968,1   
  300-499,9 116,3   63,2   27,5    31,0   25,8   29,4    12,1   40,6   553,1    1020,2   
  500- 162,3   102,3   108,6    10,3   35,3   34,2    11,1   52,3   851,4    1529,0   
  Alle 110,4   55,8   36,1    17,0   23,9   26,8    9,9   36,7   520,6    1018,7   
Andre bygder                                  
  50-99,9 37,6   13,2   0,2       11,7   9,0    7,6   24,3   203,1    276,7   
  100-199,9 59,0   19,8   2,9    0,5   16,5   16,4    12,0   26,0   276,4    457,2   
  200-299,9 74,4   33,0   8,7    2,7   18,6   18,4    14,4   28,9   340,4    578,2   
  300-499,9 101,4   53,0   14,9    1,1   23,6   24,6    11,3   34,4   467,4    798,1   
  500- 154,6   94,9   37,4    6,7   29,5   32,3    13,6   55,5   775,4    1317,9   
  Alle 80,7   38,1   10,5    1,9   19,7   20,0    12,3   31,9   383,4    644,3   
Agder og Rogaland                                  
Jæren                                  
  100-199,9 100,7   39,7       55,5   22,6   25,6    7,9   25,8   454,1    832,7   
  200-299,9 199,2   76,0   24,2    0,1   28,5   66,3    10,8   52,0   802,6    1856,3   
  300-499,9 105,4   99,3   45,3    0,3   17,4   28,8    10,2   52,6   565,5    1011,1   
  500- 232,2   136,1   115,7    41,4   35,2   45,1    8,1   59,0   998,7    1882,1   
  Alle 159,1   83,0   38,1    16,8   25,4   45,5    9,4   46,9   691,2    1427,9   
Andre bygder                                  
  100-199,9 77,2   29,8   13,9    23,1   16,9   23,1    9,4   34,7   383,2    735,7   
  200-299,9 111,7   27,6   18,6    17,1   18,9   19,7    7,9   38,9   452,9    790,1   
  300-499,9 112,0   53,4   13,0    20,3   24,2   20,7    9,3   39,7   551,2    1061,0   
  500- 210,7   95,5   55,9    16,4   37,2   45,4    11,7   71,2   884,5    1837,1   
  Alle 111,9   41,4   19,3    24,9   21,9   24,0    9,3   41,3   507,9    996,5   
Vestlandet                                  
  35-49,9 47,9   0,5   0,4    1,1   7,4   6,2    11,3   26,0   228,2    299,0   
  50-99,9 45,0   4,6   2,3    2,9   10,2   8,1    9,5   19,9   256,3    381,7   
  100-199,9 68,0   20,0   3,9    3,9   14,1   16,6    9,6   26,4   297,2    552,0   
  200-299,9 77,8   31,0   5,9    12,6   17,3   20,2    12,2   30,6   363,2    673,3   
  300-499,9 142,7   43,9   11,2    21,6   23,9   28,1    13,1   45,4   569,5    1073,3   
  500- 273,0   150,0   39,6    14,8   32,6   47,7    11,7   38,5   894,1    1835,9   
  Alle 87,8   28,8   6,6    9,4   16,5   19,1    11,0   30,5   376,8    689,9   
Trøndelag                                  
Flatbygder                                  
  100-199,9 99,8   35,8   3,5    0,1   21,7   23,0    8,8   29,4   356,1    900,9   
  200-299,9 90,2   33,8   9,9    1,6   19,5   17,9    8,4   34,7   352,2    599,9   
  300-499,9 114,0   34,6   20,3    1,2   26,8   27,4    7,6   42,0   465,9    940,5   
  Alle 105,5   39,5   15,0    1,0   24,5   23,9    8,3   38,0   426,7    840,0   
Andre bygder                                  
  100-199,9 63,7   11,8   3,5    0,3   20,4   18,1    11,2   26,3   309,9    562,6   
  200-299,9 77,6   32,5   4,9       16,9   19,6    11,9   29,6   383,5    623,1   
  300-499,9 106,0   83,4   16,1    4,9   25,7   25,1    13,0   39,4   526,9    860,3   
  Alle 93,4   54,0   10,8    3,1   23,4   24,3    12,0   34,1   458,7    775,8   
Nord-Norge                                  
  100-199,9 48,2   28,1   0,4       15,4   15,5    12,1   20,9   278,2    442,7   
  200-299,9 73,2   43,0   2,0    0,3   22,2   19,8    12,4   35,5   397,7    661,3   
  300-499,9 110,4   45,3   2,8    3,0   25,7   25,4    13,5   40,8   472,4    844,5   
  500- 174,6   88,2   16,1    13,1   38,3   47,6    9,5   66,5   832,6    1680,6   
  Alle 85,9   42,5   2,9    2,0   22,5   22,6    12,4   36,2   422,5    748,0   
Alle bruk                                  
  35-49,9 86,7   12,6   1,4    0,6   16,7   20,1    9,1   32,2   321,9    760,9   
  50-99,9 50,1   9,9   2,0    11,6   11,9   11,3    9,3   25,2   264,8    484,5   
  100-199,9 67,0   23,1   3,9    5,8   16,3   17,1    10,0   25,6   299,8    560,7   
  200-299,9 91,4   37,7   10,1    8,1   19,7   24,5    11,2   33,8   418,7    793,1   
  300-499,9 114,7   56,4   17,7    13,2   24,9   26,6    11,6   40,9   519,2    947,8   
  500- 179,3   105,7   71,9    12,7   35,2   38,9    11,1   55,3   848,4    1572,5   
  Alle 98,8   44,5   16,9    9,5   21,5   23,9    10,8   35,4   452,6    844,0   

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015