Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 13b, del 2. Faste kostnader og kostnader i alt i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Sum  Maskin-  Jord-  Annen  Forsik-  Elektrisk  Privatbil  Admini-  Faste  Kostnader
   Størrelses-  avskrivn.  leie  leie  leie  ringer  energi  i J.B.  strasjon  kostnader  i alt
   grupper, daa                          i alt   

 

Østlandet                                  
Flatbygder                                  
  100-199,9 125,9   36,0   3,8       25,1   17,5    8,7   33,2   345,7    813,4   
  200-299,9 167,7   63,8   10,5    25,5   34,4   30,4    11,0   42,7   552,1    1252,7   
  300-499,9 193,5   104,3   38,0    2,0   34,5   35,8    10,5   49,3   718,5    1400,7   
  500- 392,0   231,7   165,0    36,4   57,4   66,0    14,5   90,6   1576,0    2840,1   
  Alle 247,5   131,2   72,4    18,6   41,4   42,7    11,9   61,4   937,0    1808,4   
Andre bygder                                  
  100-199,9 96,1   23,9   1,8    3,4   22,3   19,8    12,5   37,4   359,4    597,5   
  200-299,9 137,1   36,7   8,1    3,7   23,9   21,0    10,5   38,4   466,8    761,3   
  300-499,9 206,2   81,8   24,8    11,0   32,3   38,1    13,2   52,4   749,9    1409,8   
  500- 341,6   194,0   70,4    28,4   49,8   59,5    14,1   77,8   1375,4    2424,1   
  Alle 200,6   87,6   27,5    12,0   32,5   35,6    12,5   53,1   758,3    1337,6   
Agder og Rogaland                                  
Jæren                                  
  100-199,9 209,5   66,7   18,4    19,9   30,5   41,4    8,7   45,3   661,2    1676,9   
  200-299,9 219,1   123,1   11,0    3,9   36,6   41,3    8,1   70,2   788,2    1615,1   
  300-499,9 331,9   96,6   56,3    60,5   38,7   64,0    8,3   70,6   1091,6    2216,9   
  500- 522,5   238,6   110,9    73,9   60,0   104,9    7,4   103,7   1923,2    4992,0   
  Alle 318,9   123,1   46,5    38,2   43,9   72,3    8,1   81,5   1155,3    2766,6   
Andre bygder                                  
  100-199,9 125,4   46,6   10,4    0,1   25,4   19,6    11,1   36,7   410,0    696,5   
  200-299,9 179,9   48,5   13,0    33,2   30,6   26,6    13,3   52,4   639,2    1182,3   
  300-499,9 253,1   88,0   29,1    20,5   39,3   39,5    11,4   66,5   868,6    1682,2   
  500- 402,2   227,8   66,5    67,6   54,0   48,2    12,6   91,9   1568,7    3222,1   
  Alle 249,6   102,8   29,8    30,6   39,2   40,2    12,2   64,0   926,0    1802,3   
Vestlandet                                  
  35-49,9 71,7   0,8       1,0   16,1   9,6    10,9   32,4   280,4    323,9   
  50-99,9 104,8   32,8   5,2    0,8   20,8   12,3    6,2   36,1   490,6    590,5   
  100-199,9 141,1   27,9   4,1    16,8   23,5   25,7    9,7   46,5   477,1    904,5   
  200-299,9 164,9   48,7   10,5    22,4   23,4   32,7    11,1   52,0   635,9    1146,4   
  300-499,9 264,9   75,2   17,4    20,1   38,2   40,3    11,9   58,6   838,5    1620,7   
  500- 460,3   201,0   31,4    32,8   62,4   80,6    16,2   107,1   1628,0    3052,7   
  Alle 222,4   71,0   13,4    19,4   32,8   37,7    11,3   58,6   779,7    1428,8   
Trøndelag                                  
Flatbygder                                  
  200-299,9 126,9   73,8   6,5       25,0   23,4    6,3   43,3   455,8    1159,1   
  300-499,9 257,3   143,0   25,5    10,3   44,1   40,4    8,8   62,8   859,1    2065,1   
  500- 369,4   258,2   77,4    28,3   57,3   64,7    9,2   89,1   1355,1    2575,8   
  Alle 254,5   158,6   35,8    13,1   44,2   43,1    8,3   65,1   898,5    1967,1   
Andre bygder                                  
  200-299,9 146,8   58,1   13,7    3,5   27,8   24,8    10,6   46,9   559,3    956,7   
  300-499,9 242,4   132,5   19,5    28,8   42,3   44,8    12,6   69,6   980,9    1760,5   
  500- 429,3   215,4   52,3    19,1   45,5   74,7    15,5   76,9   1353,1    2444,4   
  Alle 240,5   114,9   21,8    17,5   37,7   41,9    12,1   62,2   885,9    1594,1   
Nord-Norge                                  
  100-199,9 76,5   35,7   0,6    2,6   18,8   19,8    11,1   36,1   360,5    653,3   
  200-299,9 106,5   66,6   2,9    1,2   34,0   32,7    12,0   38,3   533,6    870,7   
  300-499,9 190,4   112,1   6,2    11,7   45,7   45,4    13,0   63,5   870,7    1522,9   
  500- 340,2   221,6   16,4    35,6   53,9   66,2    11,3   91,7   1333,8    2351,1   
  Alle 202,2   125,9   7,9    15,7   41,7   45,6    12,0   62,9   867,3    1510,3   
Alle bruk                                  
  35-49,9 152,6   29,5   1,0    1,2   49,0   86,2    9,1   85,2   864,0    1963,1   
  50-99,9 112,4   39,6   3,5    0,6   19,5   18,6    9,0   43,8   464,1    826,9   
  100-199,9 126,5   34,1   4,8    6,8   24,6   22,8    10,3   39,6   424,7    848,0   
  200-299,9 154,8   58,8   9,6    13,9   28,8   29,0    10,8   46,8   574,2    1083,2   
  300-499,9 235,7   102,5   25,7    17,3   38,8   41,8    11,4   59,9   846,8    1655,2   
  500- 392,3   222,7   85,9    38,4   55,5   67,5    13,0   90,7   1501,9    2847,0   
  Alle 235,1   109,4   33,0    19,5   38,2   42,8    11,4   61,8   877,1    1688,2