Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 13b, del 2. Faste kostnader og kostnader i alt i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Sum  Maskin-  Jord-  Annen  Forsik-  Elektrisk  Privatbil  Admini-  Faste  Kostnader
   Størrelses-  avskrivn.  leie  leie  leie  ringer  energi  i J.B.  strasjon  kostnader  i alt
   grupper, daa                          i alt   

 

Østlandet                                  
Flatbygder                                  
  50-99,9 73,1   50,4   1,9       19,7   6,2    12,3   58,5   447,7    902,9   
  100-199,9 107,4   38,6   3,6       25,0   15,0    9,2   34,8   340,4    820,9   
  200-299,9 210,1   63,9   12,1    26,4   39,6   22,1    12,5   44,2   636,8    1470,7   
  300-499,9 208,2   93,1   42,9    11,1   42,7   25,6    9,9   57,9   724,8    1365,9   
  500- 420,4   261,3   178,9    38,0   63,3   49,5    14,3   95,3   1661,0    2948,1   
  Alle 267,6   140,7   80,2    21,8   46,5   31,7    12,0   66,9   991,9    1887,1   
Andre bygder                                  
  100-199,9 86,8   28,5   4,4    4,1   22,4   14,0    10,9   42,2   366,5    543,1   
  200-299,9 183,9   50,4   9,5    12,1   31,1   21,1    12,7   52,4   616,5    1065,8   
  300-499,9 199,4   87,6   29,3    10,0   37,9   24,5    14,0   58,7   762,0    1364,6   
  500- 382,1   216,2   80,1    38,0   60,1   41,3    14,1   78,6   1424,7    2572,5   
  Alle 225,8   103,4   33,5    17,3   39,2   26,3    13,0   59,3   834,0    1466,2   
Agder og Rogaland                                  
Jæren                                  
  100-199,9 214,6   86,0   18,2    25,9   35,8   24,9    9,9   54,1   710,5    1736,9   
  200-299,9 319,0   136,7   9,2    8,2   47,9   40,3    6,0   93,8   1062,0    2130,5   
  300-499,9 363,6   108,9   53,1    45,0   42,6   49,4    7,2   77,9   1126,9    2377,8   
  500- 482,6   251,2   101,0    97,0   66,8   70,9    8,1   116,4   1842,5    4285,7   
  Alle 350,3   141,2   46,7    44,1   52,3   55,6    8,0   90,7   1261,6    2890,3   
Andre bygder                                  
  100-199,9 181,8   30,4   11,0    0,3   22,0   12,5    10,5   37,1   464,3    740,6   
  200-299,9 176,6   44,1   18,7    48,2   30,7   21,2    10,6   55,7   681,6    1246,4   
  300-499,9 243,9   122,4   15,2    27,6   41,2   24,0    14,0   67,3   844,9    1565,4   
  500- 460,4   220,6   58,2    76,4   66,4   39,2    11,7   95,1   1550,5    3015,6   
  Alle 276,7   112,8   26,3    40,4   44,2   30,9    11,6   68,0   962,9    1796,7   
Vestlandet                                  
  35-49,9 122,4   24,5   4,9    1,5   25,1   11,3    8,6   56,1   492,5    757,6   
  50-99,9 135,3   29,6   8,5    1,0   25,4   11,6    6,3   43,3   565,0    673,3   
  100-199,9 145,1   33,4   4,6    3,5   28,3   16,5    10,1   46,4   485,5    873,1   
  200-299,9 195,1   50,3   10,8    11,4   29,1   23,9    9,1   56,7   685,4    1176,1   
  300-499,9 273,0   83,6   16,5    18,6   37,8   30,4    12,7   73,2   883,8    1700,6   
  500- 495,7   216,3   30,6    45,9   64,2   60,0    14,3   119,8   1693,4    3125,7   
  Alle 243,3   78,2   13,6    15,6   36,1   28,0    10,8   67,6   831,8    1492,3   
Trøndelag                                  
Flatbygder                                  
  200-299,9 158,3   56,7   7,9    7,8   41,4   20,6    5,6   51,6   510,7    1152,6   
  300-499,9 241,4   148,6   21,7    1,9   49,1   29,2    7,5   69,5   829,9    1951,9   
  500- 402,5   287,4   84,5    43,0   66,0   43,1    8,1   98,2   1494,1    2915,0   
  Alle 274,6   174,7   40,8    18,2   53,0   31,8    7,3   75,0   981,5    2083,2   
Andre bygder                                  
  200-299,9 133,5   54,0   15,3    0,5   29,4   15,5    9,8   54,4   533,0    893,8   
  300-499,9 244,1   135,2   17,4    33,8   48,4   29,8    11,4   77,4   933,2    1668,7   
  500- 486,7   249,8   57,5    41,1   54,3   52,2    10,7   103,8   1577,5    2764,8   
  Alle 270,9   134,1   25,3    25,3   44,3   30,7    10,4   76,6   967,0    1720,1   
Nord-Norge                                  
  100-199,9 76,5   42,8   0,7    2,5   25,0   15,3    14,2   33,8   370,7    627,0   
  200-299,9 110,7   71,7   2,8    2,7   34,9   22,1    11,5   50,0   539,4    874,4   
  300-499,9 196,1   105,8   7,5    21,3   46,6   33,2    13,7   68,6   851,9    1574,4   
  500- 356,4   246,9   19,5    39,8   63,3   49,5    12,0   96,1   1418,8    2456,5   
  Alle 224,4   143,4   10,2    22,3   47,6   35,0    12,8   70,9   941,1    1644,2   
Alle bruk                                  
  35-49,9 173,8   38,6   3,9    0,7   54,0   65,1    8,1   82,2   919,3    1848,0   
  50-99,9 117,4   39,6   4,5    2,1   23,2   14,6    8,6   47,4   506,1    946,6   
  100-199,9 131,0   37,5   5,5    3,9   26,8   16,0    10,2   42,5   444,5    860,3   
  200-299,9 183,8   59,8   10,8    15,7   34,1   22,6    10,4   54,4   643,7    1210,0   
  300-499,9 239,4   106,2   25,0    19,2   42,7   29,6    11,6   67,8   848,5    1635,6   
  500- 422,0   245,3   89,1    47,0   63,2   49,2    12,4   97,7   1567,8    2905,4   
  Alle 258,4   122,4   36,2    23,2   44,0   32,0    11,2   69,5   942,0    1777,2