Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 13b, del 2. Faste kostnader og kostnader i alt i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Sum  Maskin-  Jord-  Annen  Forsik-  Elektrisk  Privatbil  Admini-  Faste  Kostnader
   Størrelses-  avskrivn.  leie  leie  leie  ringer  energi  i J.B.  strasjon  kostnader  i alt
   grupper, daa                          i alt   

 

Østlandet                                  
Flatbygder                                  
  50-99,9 71,7   59,6   1,9       24,5   10,3    11,4   45,4   395,1    889,4   
  100-199,9 118,2   29,6   4,4       31,9   24,3    8,5   38,2   405,8    921,5   
  200-299,9 199,3   46,1   11,5    34,4   39,4   36,0    11,9   43,6   605,5    1466,7   
  300-499,9 209,0   99,5   39,8    16,7   45,4   41,2    11,2   59,1   797,6    1486,7   
  500- 434,9   277,9   185,9    30,1   64,3   84,1    13,5   91,6   1782,3    3058,1   
  Alle 271,4   144,5   81,8    21,4   49,0   52,9    11,7   65,4   1053,8    1971,5   
Andre bygder                                  
  100-199,9 103,2   78,7   9,8    1,2   28,2   20,3    11,5   57,0   660,5    879,4   
  200-299,9 196,6   55,7   8,9    16,4   32,5   34,9    13,0   57,8   650,1    1130,5   
  300-499,9 188,9   85,8   25,5    7,4   37,6   40,1    12,6   52,9   696,5    1200,6   
  500- 409,1   233,1   89,4    36,8   57,9   66,9    13,8   85,9   1537,1    2729,9   
  Alle 241,3   118,1   36,4    17,7   40,1   42,9    12,8   63,5   910,1    1555,5   
Agder og Rogaland                                  
Jæren                                  
  100-199,9 221,5   74,3   12,9    17,9   33,1   36,8    10,3   49,3   692,3    1729,6   
  200-299,9 355,2   162,9   11,7    17,1   54,1   93,8    6,4   106,0   1301,3    2745,7   
  300-499,9 344,1   133,6   52,6    35,7   41,1   76,7    8,9   82,9   1150,6    2016,4   
  500- 549,5   266,7   111,2    99,7   82,3   143,2    7,5   133,5   2177,5    5186,8   
  Alle 401,0   170,2   54,8    48,0   58,5   107,3    8,3   106,0   1521,1    3478,2   
Andre bygder                                  
  100-199,9 133,2   24,9   9,3    5,6   28,0   25,0    10,4   46,4   418,8    737,9   
  200-299,9 189,0   43,1   17,0    47,3   29,7   37,3    11,0   61,3   656,6    1145,0   
  300-499,9 255,1   140,7   22,3    21,3   44,1   40,3    12,1   75,4   938,0    1733,8   
  500- 478,4   248,6   68,6    84,4   71,1   75,4    11,6   110,6   1704,2    3288,0   
  Alle 272,8   120,8   29,5    40,2   45,6   49,7    11,1   77,7   995,0    1851,5   
Vestlandet                                  
  35-49,9 156,4   18,1   4,4    1,9   20,1   18,8    7,9   55,5   572,8    887,6   
  50-99,9 145,4   18,2   12,6    4,0   25,6   19,7    6,7   50,4   778,3    913,2   
  100-199,9 165,4   33,4   4,0    3,9   27,9   24,7    10,5   52,1   505,2    943,8   
  200-299,9 214,3   63,7   9,8    22,5   32,4   32,6    9,9   63,1   746,7    1262,0   
  300-499,9 268,3   100,8   16,6    20,9   37,8   43,5    11,9   77,1   901,2    1667,2   
  500- 534,7   226,8   34,3    44,6   68,9   82,5    12,8   122,0   1830,7    3325,7   
  Alle 262,0   87,9   14,4    19,4   37,6   40,2    10,6   72,8   907,6    1591,7   
Trøndelag                                  
Flatbygder                                  
  200-299,9 175,9   76,3   9,2    7,8   46,9   33,6    6,2   63,5   600,8    1462,4   
  300-499,9 254,9   169,1   22,0    2,5   51,3   39,1    8,2   72,0   867,7    2040,2   
  500- 415,4   283,3   89,2    45,6   64,8   60,8    8,5   112,2   1595,0    3126,7   
  Alle 292,8   182,3   41,6    18,7   55,5   44,9    8,1   84,1   1053,0    2291,4   
Andre bygder                                  
  200-299,9 149,9   65,6   13,1    0,5   34,3   19,8    9,8   51,4   571,0    938,5   
  300-499,9 253,8   130,0   18,8    35,0   51,0   44,0    10,8   73,8   910,1    1637,8   
  500- 522,8   223,1   58,9    63,7   66,6   78,2    15,0   98,6   1712,0    3217,9   
  Alle 292,4   130,8   26,6    31,4   50,0   45,3    11,4   73,0   1007,6    1870,3   
Nord-Norge                                  
  100-199,9 67,8   58,3   0,6    2,3   24,0   16,9    10,6   42,7   354,5    591,7   
  200-299,9 120,6   66,2   2,3    1,7   38,8   28,1    11,0   55,5   586,9    938,0   
  300-499,9 221,3   118,2   11,4    13,9   50,4   46,7    12,3   68,7   910,7    1597,9   
  500- 397,6   274,4   24,5    47,5   71,9   65,3    11,0   105,7   1568,7    2676,7   
  Alle 245,5   158,0   12,9    22,2   52,1   45,7    11,2   75,9   1012,2    1724,1   
Alle bruk                                  
  35-49,9 188,1   32,3   3,2    0,9   42,8   72,1    7,3   84,0   896,6    1820,6   
  50-99,9 132,3   49,6   5,9    2,5   25,1   24,2    9,1   48,6   610,4    1176,6   
  100-199,9 139,8   44,7   5,5    3,2   30,4   24,2    10,1   48,9   504,8    994,3   
  200-299,9 195,8   63,7   10,3    20,7   36,2   36,0    10,6   59,4   683,9    1290,5   
  300-499,9 241,0   116,5   25,0    18,1   44,3   44,3    11,3   68,8   871,9    1622,8   
  500- 452,7   258,5   96,6    49,2   67,2   79,7    12,0   103,6   1719,3    3184,1   
  Alle 274,0   132,0   38,7    24,8   46,6   50,1    11,0   73,9   1019,6    1909,7