Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1997
Hovedtabell 14a. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk. Planteprodukter

 

Landsdeler  Bygg  Havre  Hvete  Oljefrø,  Gras-  Poteter  Grønn-  Frukt  Grov-  Andre  Plante-
   Størrelses-           a. korn  frø     saker  og bær  fôr  plante-  produkter
   grupper, daa            o.l.                 produkter  i alt

 

Østlandet                         
Flatbygder                         
  100-199,9 31,5  19,2  23,5  0,8  4,8  0,5  12,3  7,2  4,6  0,3    104,7  
  200-299,9 69,3  21,4  40,5  2,3  1,1  34,1  4,3  1,7  4,3  0,1    179,1  
  300-499,9 102,7  53,0  85,2  9,1  7,3  38,9  11,2  2,4  5,3  -0,2    314,9  
  500- 156,2  77,7  164,5  22,2  20,3  63,8  0,8    11,2  5,3    522,0  
  Alle 81,7  39,1  67,2  6,8  6,6  30,9  8,2  4,1  5,5  0,7    250,8  
Andre bygder                         
  50-99,9 12,0  1,8        0,3  0,3    2,7  0,2    17,3  
  100-199,9 9,1  8,7  4,2  0,8    1,1  0,6    5,5      30,0  
  200-299,9 35,9  36,9  6,2      14,6  0,6    5,7  0,1    100,0  
  300-499,9 62,0  41,1  37,4  3,4    25,4      6,2      175,5  
  Alle 23,2  18,0  7,9  0,9    8,9  0,5    5,1  0,1    64,6  
Agder og Rogaland                         
Jæren                         
  50-99,9 2,1          3,3  3,9    1,8      11,1  
  100-199,9 2,7          2,3  3,2    11,8      20,0  
  200-299,9 5,3          12,9      13,8      32,0  
  Alle 4,6          4,9  2,5    12,0      24,0  
Andre bygder                         
  50-99,9 4,3  0,5      2,0  27,1  35,4  6,3  2,7      78,3  
  100-199,9 0,9        3,2  0,3    0,7  6,2  2,0    13,3  
  200-299,9 8,3  0,7    6,2  1,8  0,1  0,6  0,1  9,7      27,5  
  Alle 3,5  0,5    1,0  2,7  5,2  6,8  2,3  6,8  3,8    32,6  
Vestlandet                         
  35-49,9           0,2    79,1  1,3  0,7    81,3  
  50-99,9           0,2  0,2  12,8  2,6      15,8  
  100-199,9 0,3          0,2    1,3  7,0  1,3    10,1  
  200-299,9 9,8          0,2    0,2  12,8      23,0  
  Alle 1,1          0,2  0,1  12,5  5,5  0,7    20,1  
Trøndelag                         
Flatbygder                         
  100-199,9 25,8  2,2        3,7    0,1  8,2      40,0  
  200-299,9 70,3  8,5    1,3    0,1      5,5  1,5    87,2  
  300-499,9 146,6  23,3        3,9      6,7      180,5  
  Alle 61,1  7,8    0,5    2,2      6,7  0,6    78,9  
Andre bygder                         
  100-199,9 0,8          0,9      6,4      8,1  
  200-299,9 4,0          0,1      10,6      14,7  
  Alle 5,5          0,5  1,3    8,3      15,6  
Nord-Norge                         
  50-99,9           0,8      2,5      3,3  
  100-199,9           1,7  0,1  0,2  5,2      7,2  
  200-299,9           1,1      5,9      7,0  
  300-499,9                 8,7      8,7  
  Alle           1,3  0,1  0,1  5,1      6,6  
Alle bruk                         
  35-49,9 0,7          3,9  2,0  56,3  1,5  8,6    73,0  
  50-99,9 3,9  0,9      0,2  3,3  4,1  7,9  2,5      22,8  
  100-199,9 7,9  4,3  3,8  0,3  1,0  1,0  1,8  1,2  6,4  0,5    28,2  
  200-299,9 34,0  12,9  11,0  1,1  0,4  11,7  1,2  0,4  7,0  0,2    79,9  
  300-499,9 90,3  41,9  59,5  6,3  4,6  28,8  8,0  1,5  7,0  -0,1    247,8  
  500- 150,9  75,8  145,2  19,7  17,2  70,0  0,7    10,8  4,5    494,8  
  Alle 28,3  12,8  16,5  1,8  1,7  9,7  2,7  3,4  6,1  0,7    83,7  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015