Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1998
Hovedtabell 14a. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk. Planteprodukter

 

Landsdeler  Bygg  Havre  Hvete  Oljefrø,  Gras-  Poteter  Grønn-  Frukt  Grov-  Andre  Plante-
   Størrelses-           a. korn  frø     saker  og bær  fôr  plante-  produkter
   grupper, daa            o.l.                 produkter  i alt

 

Østlandet                         
Flatbygder                         
  100-199,9 38,6  18,0  24,2  1,9  4,4  3,0    4,7  3,7      98,5  
  200-299,9 62,7  19,9  45,2  3,3  0,3  21,8  12,6  3,8  5,6      175,2  
  300-499,9 101,5  51,3  95,9  13,3  6,7  32,2  10,5  2,7  9,6      323,7  
  500- 151,7  82,1  194,5  28,6  22,3  46,1  0,2    8,5      534,0  
  Alle 82,4  39,0  78,4  10,0  6,6  24,0  7,0  4,1  6,9      258,4  
Andre bygder                         
  50-99,9 5,4  2,6        0,3      2,7  -0,2    10,8  
  100-199,9 10,6  8,1  5,0  0,6    0,9  0,3    3,6      29,1  
  200-299,9 31,9  39,3  4,5  1,6    16,9  1,0    3,2      98,4  
  300-499,9 61,8  42,8  22,8  3,2  1,1  15,4      2,8      149,9  
  Alle 23,3  18,6  7,9  1,4  0,1  9,8  0,4    3,2      64,7  
Agder og Rogaland                         
Jæren                         
  50-99,9 2,2          2,7  0,6    3,1      8,6  
  100-199,9 5,5          1,1  4,2    7,7      18,5  
  200-299,9 3,9          17,7      16,1      37,7  
  Alle 5,4          5,5  2,4    9,5      22,8  
Andre bygder                         
  50-99,9 3,1  0,9      1,6  5,5  13,4  3,7  1,7      29,9  
  100-199,9 1,1        2,2  0,4  1,4  0,7  4,9  0,2    10,9  
  200-299,9 6,4  0,7      0,8  0,1      8,4  2,1    18,5  
  Alle 2,7  0,9      1,7  1,5  4,0  1,7  6,9  2,9    22,3  
Vestlandet                         
  35-49,9           0,7    96,6  1,2  0,8    99,3  
  50-99,9           0,1    20,3  1,8      22,2  
  100-199,9 0,5          0,7  0,1  4,2  5,4  1,5    12,4  
  200-299,9 6,1          0,1    0,3  6,3      12,8  
  Alle 0,9          0,5  0,1  16,5  4,3  0,9    23,2  
Trøndelag                         
Flatbygder                         
  100-199,9 23,2  2,2        9,2      4,7      39,3  
  200-299,9 65,5  7,3  3,1  1,2    0,1      8,0  -0,2    85,0  
  300-499,9 141,1  48,7      0,2  0,1      7,9      198,0  
  Alle 58,0  10,5  1,5  0,6    3,6      6,6  -0,1    80,7  
Andre bygder                         
  100-199,9 2,4          0,8      5,2      8,4  
  200-299,9 5,6          0,1      8,4      14,1  
  300-499,9 52,4          0,1  1,9    10,5      64,9  
  Alle 7,3          0,5  0,1    6,8      14,7  
Nord-Norge                         
  50-99,9           2,8      4,5      7,3  
  100-199,9           1,6  0,1  0,1  5,7      7,5  
  200-299,9           0,5      9,0      9,5  
  300-499,9           0,3      9,4      9,7  
  Alle           1,2    0,1  6,9      8,2  
Alle bruk                         
  35-49,9 0,3          0,7  3,5  73,3  1,4  9,2    88,4  
  50-99,9 2,6  1,0  0,5    0,2  1,2  1,5  9,2  2,4      18,6  
  100-199,9 9,0  3,9  3,9  0,3  0,8  1,7  0,5  1,6  4,9  0,3    26,9  
  200-299,9 30,6  12,6  11,4  1,2  0,1  8,9  3,0  0,9  7,1  0,1    75,9  
  300-499,9 84,5  41,8  62,5  8,7  4,3  22,2  6,5  1,7  10,0      242,2  
  500- 149,3  75,3  178,3  26,6  19,1  59,7  0,2    7,8      516,3  
  Alle 28,6  13,3  19,5  2,6  1,7  8,3  2,1  4,0  5,8  0,4    86,3  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015