Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 14a. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk. Planteprodukter

 

Landsdeler  Bygg  Havre  Hvete  Oljefrø,  Gras-  Poteter  Grønn-  Frukt  Grov-  Andre  Plante-
   Størrelses-           a. korn  frø     saker  og bær  fôr  plante-  produkter
   grupper, daa            o.l.                 produkter  i alt

 

Østlandet                            
Flatbygder                            
  100-199,9 40,3  18,2  14,1   1,9  1,3  4,9     0,2  1,1   0,4    82,4  
  200-299,9 55,2  25,0  34,3   5,4  4,1  10,0     5,8  5,4       145,2  
  300-499,9 98,7  41,7  71,9   11,1  0,9  39,2   5,1    6,3       274,9  
  500- 174,7  74,1  151,1   39,8  25,0  53,4   28,5    8,8   0,1    555,5  
  Alle 91,5  39,2  67,1   13,7  6,4  28,4   8,1  4,7  5,5   0,1    264,7  
Andre bygder                            
  50-99,9 3,3  3,4  1,7       0,4       3,3       12,1  
  100-199,9 8,2  7,1  3,6   0,2    0,1       4,5       23,7  
  200-299,9 22,1  28,1  3,6   4,2    16,7   0,9    5,9       81,5  
  300-499,9 46,9  30,9  19,8   2,7  -1,1  15,6       8,2       123,0  
  500- 106,4  27,2  35,4       116,6       3,4       289,0  
  Alle 20,0  16,2  6,7   1,6  -0,1  10,7   0,2    5,2       60,5  
Agder og Rogaland                            
Jæren                            
  100-199,9 8,8           0,4       7,3       16,5  
  200-299,9 4,9           2,6   4,6    13,6       25,7  
  300-499,9 2,9       3,3    55,0       3,4       64,6  
  Alle 5,5       0,4    9,3   2,2    9,2       26,6  
Andre bygder                            
  50-99,9 6,7  1,9       7,2  62,8   96,6  4,0  4,1       183,3  
  100-199,9 1,4       0,3  3,6  14,6   4,0  0,2  5,1       29,2  
  200-299,9 7,2  2,2       0,7  0,1       11,3       21,5  
  300-499,9   20,6         10,6       20,3       51,5  
  Alle 4,1  2,5     0,2  2,9  16,2   15,4  0,6  8,1       50,0  
Vestlandet                            
  35-49,9            0,2   0,1  98,8  0,5   0,4    100,0  
  50-99,9            1,3     38,4  3,5       43,2  
  100-199,9 0,1           0,1   0,1  1,0  5,3   5,0    11,6  
  200-299,9            0,1   0,1    8,2       8,4  
  300-499,9 9,1                  10,7       19,8  
  Alle 0,6           0,4   0,1  16,2  5,3   2,4    25,0  
Trøndelag                            
Flatbygder                            
  100-199,9 27,7  0,8         12,0       3,4       43,9  
  200-299,9 44,4  1,6         0,1   0,2    4,4       50,7  
  300-499,9 85,1  10,7       1,0  1,1       4,7       102,6  
  Alle 55,7  3,6       0,3  6,8   0,8    5,4       72,6  
Andre bygder                            
  100-199,9 2,4           0,5       6,0       8,9  
  200-299,9 4,5           0,6       4,4       9,5  
  300-499,9 19,0                  8,2       27,2  
  Alle 5,0           0,5       5,6       11,1  
Nord-Norge                            
  50-99,9            0,7       3,8       4,5  
  100-199,9            0,8     1,0  4,3       6,1  
  200-299,9            0,5     0,4  8,2       9,1  
  300-499,9            2,3     0,1  7,7       10,1  
  Alle            0,9     0,5  5,9       7,3  
Alle bruk                            
  35-49,9            0,2     92,4  0,8   0,3    93,7  
  50-99,9 2,6  1,1  0,3   0,3  0,9  8,7   13,0  21,6  3,4       51,9  
  100-199,9 8,3  3,3  2,1   0,3  0,5  3,1   0,5  0,4  4,6   1,2    24,3  
  200-299,9 20,4  9,9  6,9   1,7  0,8  5,1   0,5  1,1  7,2       53,6  
  300-499,9 61,8  24,9  34,9   5,5  0,4  22,4   2,3    7,3       159,5  
  500- 168,4  63,8  127,7   32,5  20,4  61,7   24,3    9,7   0,1    508,6  
  Alle 28,8  11,9  15,6   3,3  1,6  10,7   3,3  4,1  5,9   0,5    85,7  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015