Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2003
Hovedtabell 14a. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk. Planteprodukter

 

Landsdeler  Bygg  Havre  Hvete  Oljefrø,  Gras-  Poteter  Grønn-  Frukt  Grov-  Andre  Plante-
   Størrelses-           a. korn  frø     saker  og bær  fôr  plante-  produkter
   grupper, daa            o.l.                 produkter  i alt

 

Østlandet                            
Flatbygder                            
  100-199,9 34,2  17,8  26,7   3,1    7,7     11,2  4,9       105,6  
  200-299,9 59,3  25,0  30,3   6,2  1,1  8,0       9,1       139,0  
  300-499,9 84,8  38,6  99,9   12,3  0,3  72,3   7,2    9,6   0,7    325,7  
  500- 162,2  54,8  252,3   32,3  6,8  59,5   34,3  4,3  12,1       618,6  
  Alle 87,1  35,2  105,3   13,8  1,9  42,7   10,8  6,4  9,1   0,3    312,6  
Andre bygder                            
  50-99,9 4,8  2,0         0,2       2,1       9,1  
  100-199,9 6,5  5,5  4,7   0,8    0,1     3,4  4,2       25,2  
  200-299,9 18,3  14,6  6,6   0,7    21,5       5,5       67,2  
  300-499,9 23,9  27,5  19,7       9,4   1,8    10,7       93,0  
  500- 170,4  71,2  110,3       83,7       6,8       442,4  
  Alle 18,1  13,4  10,9   0,6    10,1   0,3  1,6  5,5       60,5  
Agder og Rogaland                            
Jæren                            
  100-199,9 12,9           1,3       3,2   0,2    17,6  
  200-299,9 2,4           11,8   12,4    6,0       32,6  
  300-499,9 8,4           29,6   0,1    17,0       55,1  
  Alle 7,1           10,7   5,2    6,3   0,1    29,4  
Andre bygder                            
  50-99,9 3,9  1,2       1,8  48,5   38,3  8,2  1,3       103,2  
  100-199,9 0,4         1,1  9,2   5,0  3,1  7,1   0,1    26,0  
  200-299,9 6,0  0,4     0,4  3,0  21,5   22,3    8,4   13,1    75,1  
  300-499,9 6,1  8,0  0,3       66,6   46,6  14,7  9,1   1,1    152,5  
  Alle 4,0  1,8  0,6   0,2  2,1  26,5   28,5  4,5  7,1   3,9    79,2  
Vestlandet                            
  35-49,9            0,1     106,7  1,1   0,7    108,6  
  50-99,9            1,0     59,7  1,3   0,4    62,4  
  100-199,9            0,1   0,7  0,3  3,5   3,7    8,3  
  200-299,9            0,1       5,5       5,6  
  300-499,9 15,1                  11,6       26,7  
  Alle 1,8           0,3   0,3  17,5  4,0   1,8    25,7  
Trøndelag                            
Flatbygder                            
  100-199,9 33,3    0,1       0,2       7,2       40,8  
  200-299,9 61,7  9,9  3,5   1,3    0,3   0,6    2,9       80,2  
  300-499,9 103,2  20,5  10,7   0,2  0,5  0,2       6,2       141,5  
  Alle 76,4  10,1  4,6   0,7  0,1  2,2   0,3    5,4       99,8  
Andre bygder                            
  100-199,9 0,6           0,3       6,4       7,3  
  200-299,9 5,3  0,3                10,0       15,6  
  300-499,9 26,4  0,7  1,5       0,2       16,1       44,9  
  Alle 7,1  0,2  0,3       0,2       9,5       17,3  
Nord-Norge                            
  50-99,9            0,2       2,3       2,5  
  100-199,9            1,6   0,4  2,3  5,2       9,5  
  200-299,9            0,2       8,7       8,9  
  300-499,9            0,1       7,0       7,1  
  Alle            0,7   0,1  0,9  6,4       8,1  
Alle bruk                            
  35-49,9   1,3              137,1  0,9   0,5    139,8  
  50-99,9 1,6  0,5  0,7     0,2  6,9   5,9  32,5  1,5   0,2    50,0  
  100-199,9 7,1  2,8  3,4   0,5  0,1  2,2   0,8  2,5  4,9   0,9    25,2  
  200-299,9 22,9  8,2  6,9   1,4  0,5  7,9   3,1    7,0   1,3    59,2  
  300-499,9 49,9  20,9  40,5   4,5  0,2  33,8   6,3  1,1  9,8   0,4    167,4  
  500- 165,9  51,3  210,9   25,6  6,3  60,4   41,6  3,4  11,3       576,7  
  Alle 29,2  10,7  24,1   3,0  0,6  14,1   5,5  5,5  6,5   0,8    100,0  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015