Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2004
Hovedtabell 14a. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk. Planteprodukter

 

Landsdeler  Bygg  Havre  Hvete  Oljefrø,  Gras-  Poteter  Grønn-  Frukt  Grov-  Andre  Plante-
   Størrelses-           a. korn  frø     saker  og bær  fôr  plante-  produkter
   grupper, daa            o.l.                 produkter  i alt

 

Østlandet                            
Flatbygder                            
  100-199,9 39,6  17,6  33,1   0,1    14,2   3,4  28,1  3,0       139,1  
  200-299,9 70,1  22,9  36,1   8,9  0,7  7,7     20,1  7,5       174,0  
  300-499,9 82,8  37,0  117,3   20,9  4,2  53,3   3,9  3,2  6,3       328,9  
  500- 173,8  74,9  236,8   32,3  19,4  115,7   50,5  0,2  11,5       715,1  
  Alle 91,9  38,3  109,7   16,9  6,1  50,0   13,4  12,9  7,1       346,3  
Andre bygder                            
  50-99,9   2,9         0,1       3,8       6,8  
  100-199,9 4,9  10,2  5,2   1,3    0,1     2,3  3,0       27,0  
  200-299,9 14,6  11,0  4,1   1,7    20,8       8,4       60,6  
  300-499,9 18,8  27,8  20,8       4,7   1,4    7,8       81,3  
  500- 123,2  107,1  218,1   19,9    269,4       9,6       747,3  
  Alle 15,8  18,3  18,6   2,0    20,0   0,3  1,0  5,7       81,7  
Agder og Rogaland                            
Jæren                            
  100-199,9 5,7           2,4       4,7   0,1    12,9  
  200-299,9 5,8           9,4       7,2       22,4  
  300-499,9            21,3   16,8    15,8       53,9  
  Alle 4,0           8,7   3,7    8,1       24,5  
Andre bygder                            
  50-99,9 6,7           105,3   104,3    3,3   0,4    220,0  
  100-199,9 0,5         0,7  16,2   4,1  0,2  4,3   0,5    26,5  
  200-299,9 4,2  2,1     1,7  5,2  24,1   71,7  3,7  8,0   12,7    133,4  
  300-499,9 7,7  12,2         112,2   43,1  28,4  21,3       224,9  
  Alle 3,8  3,0  0,4   0,6  3,1  42,3   52,1  6,1  8,3   4,6    124,3  
Vestlandet                            
  35-49,9                 133,1     2,2    135,3  
  50-99,9            1,1     110,4  1,2   0,7    113,4  
  100-199,9            0,1   1,2  1,0  4,3   3,5    10,1  
  200-299,9            0,6       6,0       6,6  
  300-499,9 7,4                  9,4       16,8  
  Alle 0,9           0,4   0,5  25,4  5,0   1,8    34,0  
Trøndelag                            
Flatbygder                            
  100-199,9 28,6  5,3  3,7              5,7       43,3  
  200-299,9 70,1  6,4  2,0   1,4    0,4   0,6    3,5       84,4  
  300-499,9 111,1  16,2  7,5   1,9  0,9  -0,2       6,2       143,6  
  Alle 84,1  9,6  4,0   1,2  0,3  3,4   0,3    5,4       108,3  
Andre bygder                            
  100-199,9   0,4         0,3       3,2       3,9  
  200-299,9 5,9  0,3                5,0       11,2  
  300-499,9 12,3    0,9       0,2       12,6       26,0  
  Alle 7,4  0,3  0,2       0,2       6,4       14,5  
Nord-Norge                            
  50-99,9            0,2     0,1  2,9       3,2  
  100-199,9 0,1           1,6     0,3  4,0       6,0  
  200-299,9 0,5           0,4   0,2  1,4  8,6       11,1  
  300-499,9            2,4       7,6       10,0  
  Alle 0,2           1,1   0,1  0,6  6,5       8,5  
Alle bruk                            
  35-49,9 0,2    2,7          0,2  123,6     1,3    128,0  
  50-99,9 1,2  0,6  0,6       13,0   10,1  53,5  2,5   0,4    81,9  
  100-199,9 6,8  4,4  4,4   0,3  0,1  3,5   1,1  3,4  3,9   1,0    28,9  
  200-299,9 23,6  6,5  6,8   2,1  0,7  7,9   8,0  3,9  6,9   1,4    67,8  
  300-499,9 46,3  19,6  43,1   7,1  1,5  27,5   5,3  3,1  8,8       162,3  
  500- 154,1  65,7  188,2   24,2  14,4  120,4   49,6  0,1  12,5       629,2  
  Alle 30,3  12,4  26,2   4,0  1,6  18,8   8,0  8,3  6,3   0,8    116,7  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015