Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2005
Hovedtabell 14a. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk. Planteprodukter

 

Landsdeler  Bygg  Havre  Hvete  Oljefrø,  Gras-  Poteter  Grønn-  Frukt  Grov-  Andre  Plante-
   Størrelses-           a. korn  frø     saker  og bær  fôr  plante-  produkter
   grupper, daa            o.l.                 produkter  i alt

 

Østlandet                            
Flatbygder                            
  100-199,9 33,4  14,9  36,1   3,9    8,5     57,2  5,1       159,1  
  200-299,9 52,7  16,9  32,9   7,0  1,5  10,0       8,2       129,2  
  300-499,9 85,5  32,1  121,1   10,8  5,6  57,7   8,7    6,0       327,5  
  500- 146,9  60,3  217,7   48,6  19,0  73,3   43,3  5,6  10,4       625,1  
  Alle 82,3  31,7  107,2   18,0  6,9  40,3   13,8  13,7  7,3       321,2  
Andre bygder                            
  50-99,9 4,0           0,1       7,4       11,5  
  100-199,9 3,7  7,1  2,4   1,5    0,1     3,2  6,0       24,0  
  200-299,9 16,6  11,3  5,9   0,7    11,2       6,5       52,2  
  300-499,9 17,4  14,2  16,8   3,1  0,1  2,5   3,7    11,1       68,9  
  500- 95,8  79,6  120,3   1,5    68,4       7,3       372,9  
  Alle 14,2  12,8  12,1   1,6    6,6   0,8  1,4  7,3       56,8  
Agder og Rogaland                            
Jæren                            
  100-199,9 8,2  1,9         1,6       9,0       20,7  
  200-299,9 10,5           0,8       11,8   0,3    23,4  
  300-499,9 0,8           12,8       14,6       28,2  
  Alle 6,3  0,5         4,1   0,3    11,5   0,1    22,8  
Andre bygder                            
  100-199,9 0,5           31,6   25,9  0,4  4,6   0,9    63,9  
  200-299,9 5,6  0,2       0,7  31,1   91,2  9,7  9,2   0,5    148,2  
  300-499,9 5,0  7,3         67,0   31,6  14,7  14,5   2,7    142,8  
  Alle 4,1  2,1       1,2  41,3   55,1  6,6  8,8   1,2    120,4  
Vestlandet                            
  35-49,9            0,1     101,6  0,5   1,2    103,4  
  50-99,9            2,6     108,1  2,4   0,6    113,7  
  100-199,9            0,4   1,0  1,0  5,7   0,1    8,2  
  200-299,9            0,1       9,8       9,9  
  300-499,9 5,6    1,1              12,0       18,7  
  Alle 0,9    0,1       0,6   0,4  22,6  6,7   0,2    31,5  
Trøndelag                            
Flatbygder                            
  100-199,9 27,1  -0,5  2,5              3,9       33,0  
  200-299,9 61,3  6,5  3,4       0,3   0,8    4,0       76,3  
  300-499,9 106,9  4,8  13,7   2,7  1,3  0,1       6,6       136,1  
  Alle 77,6  4,9  6,4   0,8  0,4  3,3   0,3    4,5       98,2  
Andre bygder                            
  100-199,9 1,4  0,5         0,1       5,7       7,7  
  200-299,9 2,8  0,2                4,1       7,1  
  300-499,9 11,4    -0,3       0,2       11,0   0,1    22,4  
  Alle 9,2  0,2  -0,1       0,1       6,5       15,9  
Nord-Norge                            
  50-99,9            -0,1       1,5       1,4  
  100-199,9            1,5     0,3  4,7       6,5  
  200-299,9 0,3           2,8   0,1  1,2  6,9       11,3  
  300-499,9 0,7           2,8       12,6       16,1  
  Alle 0,3           2,2     0,6  7,8       10,9  
Alle bruk                            
  35-49,9            0,1     73,9  0,4   0,9    75,3  
  50-99,9 3,7    2,3       4,3   0,2  64,8  3,5   0,3    79,1  
  100-199,9 6,6  3,5  4,5   0,8    4,7   3,1  7,1  5,5   0,1    35,9  
  200-299,9 19,1  5,1  6,5   1,2  0,3  6,6   8,2  1,1  7,5   0,1    55,7  
  300-499,9 39,4  12,3  36,8   3,7  1,6  23,8   6,2  1,5  10,1   0,3    135,7  
  500- 130,7  50,8  158,3   32,1  13,7  61,8   41,8  3,7  10,1       503,0  
  Alle 27,3  9,5  24,4   4,0  1,5  14,1   8,1  7,9  7,3   0,2    104,3  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015