Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2007
Hovedtabell 14a. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk. Planteprodukter

 

Landsdeler  Bygg  Havre  Hvete  Oljefrø,  Gras-  Poteter  Grønn-  Frukt  Grov-  Andre  Plante-
   Størrelses-           a. korn  frø     saker  og bær  fôr  plante-  produkter
   grupper, daa            o.l.                 produkter  i alt

 

Østlandet                            
Flatbygder                            
  35-49,9 3,8  0,8  1,4            79,9         85,9  
  100-199,9 36,6  14,0  33,0   3,4    12,1   0,3  41,8  6,6       147,8  
  200-299,9 40,7  18,1  35,2   5,9  0,9     1,4  1,7  7,9   0,3    112,1  
  300-499,9 83,3  36,8  104,1   12,2  3,8  37,4   4,5    11,9       294,0  
  500- 101,2  66,2  257,9   37,6  14,3  74,1   16,9  5,2  18,4   2,2    594,0  
  Alle 66,7  34,4  110,9   15,1  5,0  32,8   6,0  14,1  11,2   0,6    296,8  
Andre bygder                            
  50-99,9 0,9                  5,0       5,9  
  100-199,9 2,4  4,8  4,3              6,3   0,1    17,9  
  200-299,9 11,6  10,2  14,1   0,4    0,3       9,0   0,2    45,8  
  300-499,9 11,7  19,2  12,9   0,2    19,8   1,2    14,6       79,6  
  500- 93,0  19,5  74,4       61,8       27,2   0,4    276,3  
  Alle 15,4  10,2  15,0   0,1    10,6   0,3    10,7   0,1    62,4  
Agder og Rogaland                            
Jæren                            
  100-199,9 3,8           14,9       16,8   0,4    35,9  
  200-299,9 4,7              636,9    31,3   0,7    673,6  
  300-499,9 4,5              4,4    29,4   0,6    38,9  
  Alle 5,5           5,1   189,0    23,3   0,5    223,4  
Andre bygder                            
  100-199,9   1,5         38,7   11,9  1,0  10,5       63,6  
  200-299,9 3,1           8,8   25,7  11,6  5,6       54,8  
  300-499,9 1,9  6,4         64,2   32,3  19,5  25,0       149,3  
  Alle 1,8  2,2  0,7     0,9  41,8   35,0  11,2  13,5       107,1  
Vestlandet                            
  35-49,9                 197,9  0,4   39,7    238,0  
  50-99,9            0,1     157,5  1,2       158,8  
  100-199,9            0,1   0,5  0,5  4,7   0,1    5,9  
  200-299,9 0,6           0,2   2,2    9,2       12,2  
  300-499,9 2,8  1,7                10,2       14,7  
  Alle 1,0  0,3         0,1   0,7  31,7  7,7   2,4    43,9  
Trøndelag                            
Flatbygder                            
  100-199,9 36,6  0,4         0,4       4,9       42,3  
  200-299,9 56,3  9,9  2,2       0,5   0,6    4,2       73,7  
  300-499,9 87,5  5,1  6,5   1,0  1,7  0,1     1,1  8,1       111,1  
  Alle 74,4  6,5  3,8   0,4  0,7  6,3   0,2  0,4  5,8       98,5  
Andre bygder                            
  100-199,9 2,7           0,2       8,6       11,5  
  200-299,9 1,4                  10,1       11,5  
  300-499,9 9,8    0,3       0,4       13,1       23,6  
  Alle 10,9    0,1       0,2       11,1       22,3  
Nord-Norge                            
  50-99,9            0,1       2,2       2,3  
  100-199,9            2,1     0,2  8,2       10,5  
  200-299,9            4,8   0,1  0,5  12,2       17,6  
  300-499,9            0,5       10,9       11,4  
  Alle            2,9   0,1  0,2  11,1       14,3  
Alle bruk                            
  35-49,9 1,1  0,3  0,4       0,5   12,3  122,9  1,0   19,9    158,4  
  50-99,9 2,6    1,6       14,4   4,7  75,4  2,9       101,6  
  100-199,9 7,1  3,0  4,9   0,4    6,5   1,4  5,2  7,3   0,1    35,9  
  200-299,9 14,8  5,6  8,4   1,1  0,1  2,0   41,4  1,5  10,1   0,1    85,1  
  300-499,9 33,9  13,3  28,6   3,2  1,1  18,0   4,4  1,9  13,9       118,3  
  500- 89,8  40,2  153,6   20,3  8,5  57,7   21,2  2,8  23,1   1,3    418,5  
  Alle 23,9  9,8  26,4   3,2  1,2  13,8   14,9  9,9  10,9   0,6    114,6  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015