Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2008
Hovedtabell 14a. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk. Planteprodukter

 

Landsdeler  Bygg  Havre  Hvete  Oljefrø,  Gras-  Poteter  Grønn-  Frukt  Grov-  Andre  Plante-
   Størrelses-           a. korn  frø     saker  og bær  fôr  plante-  produkter
   grupper, daa            o.l.                 produkter  i alt

 

Østlandet                            
Flatbygder                            
  50-99,9 17,2  3,3  10,3       -2,8     225,6  1,4       255,0  
  100-199,9 38,8  18,3  52,6   13,8    17,5   0,3  24,7  2,0       168,0  
  200-299,9 48,8  21,3  39,0   3,5  1,6  2,5   149,4  1,5  9,3   1,5    278,4  
  300-499,9 74,1  37,6  132,2   14,5  4,7  46,8   5,4    14,8       330,1  
  500- 115,1  80,0  340,8   49,4  19,8  84,1   37,5  5,6  9,3       741,6  
  Alle 67,4  37,6  135,0   18,6  6,2  37,1   44,0  14,4  9,3   0,3    369,9  
Andre bygder                            
  50-99,9                   9,4       9,4  
  100-199,9 9,0  4,5  3,5       0,1       8,1       25,2  
  200-299,9 15,5  22,5  11,7       15,7       11,8       77,2  
  300-499,9 8,3  19,3  13,3       3,6   1,5    20,1       66,1  
  500- 77,9  40,7  56,3   1,9    39,2       24,6       240,6  
  Alle 17,6  15,9  13,3   0,2    9,2   0,3    13,4       69,9  
Agder og Rogaland                            
Jæren                            
  100-199,9 9,9           9,8   29,1    8,3       57,1  
  200-299,9 6,1           0,1   501,3    36,4       543,9  
  300-499,9                   21,2       21,2  
  500- 18,6              27,0    27,7       73,3  
  Alle 7,1           2,6   196,9    24,0       230,6  
Andre bygder                            
  100-199,9            20,2   69,9  3,3  14,5       107,9  
  200-299,9 1,0  0,4         47,8       19,9       69,1  
  300-499,9                   15,4       15,4  
  500-   8,1     1,5  9,3  152,3   203,5  45,3  28,3       448,3  
  Alle 0,2  1,1     0,2  1,2  46,9   70,9  8,6  16,8   22,9    168,8  
Vestlandet                            
  35-49,9                 279,0  0,9   42,4    322,3  
  50-99,9                 280,0  1,7   25,7    307,4  
  100-199,9 0,5              0,4  5,0  7,7       13,6  
  200-299,9            0,2   1,7  0,3  16,3       18,5  
  300-499,9 8,9                  25,0   0,1    34,0  
  500- 5,6                  90,2       95,8  
  Alle 2,1              0,5  53,0  14,9   5,6    76,1  
Trøndelag                            
Flatbygder                            
  100-199,9 77,8                  25,0       102,8  
  200-299,9 96,7  16,9         0,4       14,4       128,4  
  300-499,9 151,0  7,3  0,7   1,9  0,6  0,8   1,2    21,7       185,2  
  Alle 137,3  11,3  0,3   0,9  0,3  8,6   0,5    18,3       177,5  
Andre bygder                            
  100-199,9 7,3           -0,1       9,8       17,0  
  200-299,9 4,4           0,1       18,6       23,1  
  300-499,9 10,7    0,5       -0,2       27,8       38,8  
  Alle 17,0    0,2       -0,1       20,3       37,4  
Nord-Norge                            
  100-199,9            3,8       6,3       10,1  
  200-299,9            3,0   0,9  1,3  11,4       16,6  
  300-499,9            0,5       15,3       15,8  
  500- 4,7           2,4       30,3       37,4  
  Alle 0,3           2,2   0,3  0,4  12,6       15,8  
Alle bruk                            
  35-49,9 0,4    0,7       3,5   73,3  139,5  0,4   124,1    341,9  
  50-99,9 2,4  0,5  1,4       15,8   14,5  152,2  3,9   10,8    201,5  
  100-199,9 11,6  3,6  8,2   1,9    5,6   9,4  5,2  8,5       54,0  
  200-299,9 21,3  9,3  9,1   0,7  0,3  7,9   63,1  0,5  15,1   0,3    127,6  
  300-499,9 39,9  12,6  34,4   3,8  1,2  12,1   1,7    19,5       125,2  
  500- 88,1  42,7  150,4   20,8  9,1  62,9   38,4  7,0  22,2       441,6  
  Alle 29,9  11,8  31,2   4,1  1,4  15,0   26,4  14,1  14,4   3,3    151,6  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015