Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2010
Hovedtabell 14a. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk. Planteprodukter

 

Landsdeler  Bygg  Havre  Hvete  Oljefrø,  Gras-  Poteter  Grønn-  Frukt  Grov-  Andre  Plante-
   Størrelses-           a. korn  frø     saker  og bær  fôr  plante-  produkter
   grupper, daa            o.l.                 produkter  i alt

 

Østlandet                            
Flatbygder                            
  50-99,9 45,2    10,2       -7,5     71,5  4,8       124,2  
  100-199,9 53,0  15,4  44,9   -0,1  5,4  11,6   5,2  39,7  3,1       178,2  
  200-299,9 46,8  26,9  52,2   11,2  5,3  10,6   135,7  2,3  11,3       302,3  
  300-499,9 74,4  56,3  94,9   26,5  6,1  8,9   23,9  74,8  12,1       377,9  
  500- 164,1  100,9  247,8   47,3  25,0  102,3   10,8  1,8  15,1       715,1  
  Alle 84,8  51,1  110,6   22,5  10,2  32,2   42,4  34,4  10,7       398,9  
Andre bygder                            
  50-99,9                   3,0       3,0  
  100-199,9 12,1  9,3  4,0   0,8           4,4       30,6  
  200-299,9 11,4  10,1  8,5       29,7       10,5       70,2  
  300-499,9 11,4  23,4  4,4       19,5       17,1   0,1    75,9  
  500- 77,6  35,0  43,0       58,5       25,1       239,2  
  Alle 19,0  15,4  9,8   0,3    19,3       11,4       75,2  
Agder og Rogaland                            
Jæren                            
  100-199,9 33,0           0,4       13,6       47,0  
  200-299,9 6,9                  21,1       28,0  
  300-499,9 13,7           28,0       19,7       61,4  
  500- 38,4                  30,9       69,3  
  Alle 18,2           7,8   169,9  1,1  18,8       215,8  
Andre bygder                            
  100-199,9 0,2  3,5       0,7  43,1   67,7    9,3   0,1    124,6  
  200-299,9            2,6       13,2       15,8  
  300-499,9                   13,0       13,0  
  500- 8,4  9,4       3,3  157,4   108,3  32,4  8,4       327,6  
  Alle 1,4  2,7       0,8  46,0   140,2  11,2  10,2       212,5  
Vestlandet                            
  35-49,9                 286,3     72,2    358,5  
  50-99,9                 281,8  0,9   18,0    300,7  
  100-199,9               0,6  6,6  8,6       15,8  
  200-299,9 0,4              1,9    8,3       10,6  
  300-499,9 7,0                  14,8       21,8  
  500-                   16,3       16,3  
  Alle 1,6              0,6  59,5  8,6   6,6    76,9  
Trøndelag                            
Flatbygder                            
  100-199,9 43,3                  4,2       47,5  
  200-299,9 80,1  1,2  -0,2   2,3    0,6   1,4    2,6   0,1    88,1  
  300-499,9 104,2  4,9  0,5   1,4    -0,1       10,7       121,6  
  500- 293,2  -1,5         64,4       12,8       368,9  
  Alle 105,2  2,3  0,2   1,3    6,8   0,4    7,6       123,8  
Andre bygder                            
  100-199,9 6,4           0,1       5,5       12,0  
  200-299,9 1,6                  7,1       8,7  
  300-499,9 12,6           0,1       11,0       23,7  
  500- 87,8                  25,8       113,6  
  Alle 17,7           0,1       10,8       28,6  
Nord-Norge                            
  100-199,9            2,3       2,4       4,7  
  200-299,9            1,3       5,2       6,5  
  300-499,9            -0,2       10,2       10,0  
  500- 8,5           1,4       16,6       26,5  
  Alle 1,3           1,2       7,7       10,2  
Alle bruk                            
  35-49,9     -0,3       0,2   809,6  151,1  0,5   32,5    993,6  
  50-99,9 7,6    1,5       8,6   10,2  155,0  2,6   9,0    194,5  
  100-199,9 14,7  4,7  7,5   0,2  0,9  7,7   9,9  7,6  6,3       59,5  
  200-299,9 19,1  6,8  11,2   2,3  1,0  7,4   26,0  0,4  9,4       83,6  
  300-499,9 34,9  17,0  23,2   6,5  1,4  6,1   5,7  17,8  13,1       125,7  
  500- 100,6  44,6  101,2   18,2  10,0  68,9   16,2  4,3  17,3       381,3  
  Alle 32,9  14,0  25,5   5,0  2,3  15,6   32,7  20,2  10,2   1,3    159,7  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015