Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2013
Hovedtabell 14a. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk. Planteprodukter

 

Landsdeler  Bygg  Havre  Hvete  Oljefrø,  Gras-  Poteter  Grønn-  Frukt  Grov-  Andre  Plante-
   Størrelses-           a. korn  frø     saker  og bær  fôr  plante-  produkter
   grupper, daa            o.l.                 produkt  i alt

 

Østlandet                            
Flatbygder                            
  100-199,9 49,8  28,4  14,3   0,8    0,4   0,2  67,2  10,5       171,6  
  200-299,9 85,5  28,2  37,1   8,5  1,9  22,4     2,7  6,6       192,9  
  300-499,9 86,8  35,8  76,1   10,4  9,1     3,2  12,3  21,9       255,6  
  500- 256,2  69,7  206,9   29,3  26,6  108,6   54,8  0,2  28,2   0,2    780,7  
  Alle 132,4  42,6  97,8   14,2  11,6  39,0   18,5  18,3  18,4   0,1    392,9  
Andre bygder                            
  50-99,9                   8,1       8,1  
  100-199,9 11,0  9,3  6,9   0,6    9,8       7,0       44,6  
  200-299,9 1,5  8,6  5,8       31,9       10,1       57,9  
  300-499,9 11,8  14,7  4,1       8,1       22,1   0,1    60,9  
  500- 116,6  32,3  13,8   3,0    172,3       39,0       377,0  
  Alle 23,2  13,5  6,3   0,6    35,9       16,9       96,4  
Agder og Rogaland                            
Jæren                            
  100-199,9 12,9                  13,7       26,6  
  200-299,9 13,3           13,2   246,1    31,3       303,9  
  300-499,9            9,1   14,3    56,6       80,0  
  500-                   28,7       28,7  
  Alle 7,1           7,5   233,4    36,7   0,5    285,2  
Andre bygder                            
  100-199,9 1,0         4,4  55,0   123,1  6,1  18,1       207,7  
  200-299,9                   18,4       18,4  
  300-499,9 1,2                  24,9       26,1  
  500- 16,1         6,7  161,2   151,2  47,3  25,9   0,8    409,2  
  Alle 3,6         2,2  41,7   147,9  12,6  21,8   12,2    242,0  
Vestlandet                            
  35-49,9                 223,8  4,6   88,0    316,4  
  50-99,9                 362,3  3,4   32,6    398,3  
  100-199,9                 24,4  9,4       33,8  
  200-299,9 0,9           0,6   2,6    13,7       17,8  
  300-499,9 5,7           -0,5     0,1  17,6       22,9  
  500-                   37,0       37,0  
  Alle 1,5              0,6  66,0  12,8   9,7    90,6  
Trøndelag                            
Flatbygder                            
  200-299,9 64,1  3,5         1,2   1,2    16,5       86,5  
  300-499,9 119,3  8,6  1,1              21,8       150,8  
  500- 226,4  23,4     4,7    66,6       32,0       353,1  
  Alle 124,3  10,0  0,5   1,0    14,6   0,3    21,7       172,4  
Andre bygder                            
  200-299,9 2,2           0,2       14,3       16,7  
  300-499,9 19,4                  28,6       48,0  
  500- 35,2                  79,9       115,1  
  Alle 15,9           0,1       27,5       43,5  
Nord-Norge                            
  100-199,9            4,0       9,6       13,6  
  200-299,9            4,9     0,1  15,0       20,0  
  300-499,9            1,0       21,0       22,0  
  500- 3,9                  33,6       37,5  
  Alle 0,6           2,4       18,9       21,9  
Alle bruk                            
  35-49,9 0,2  0,1  -2,8          715,6  116,6  5,8   86,8    922,3  
  50-99,9 6,0                220,7  5,4   18,0    250,1  
  100-199,9 15,1  6,9  3,9   0,3  0,5  8,7   13,6  19,1  9,9       78,0  
  200-299,9 21,7  6,4  7,3   1,5  0,3  10,3   21,6  0,5  14,2       83,8  
  300-499,9 33,7  10,2  15,9   2,1  1,8  2,0   1,7  2,5  24,8       94,7  
  500- 143,1  34,4  85,5   12,7  11,4  87,3   37,0  4,7  33,9   0,1    450,1  
  Alle 44,0  12,1  22,4   3,3  2,7  19,8   33,2  17,9  19,6   3,0    178,0  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015