Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2014
Hovedtabell 14a. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk. Planteprodukter

 

Landsdeler  Bygg  Havre  Hvete  Oljefrø,  Gras-  Poteter  Grønn-  Frukt  Grov-  Andre  Plante-
   Størrelses-           a. korn  frø     saker  og bær  fôr  plante-  produkter
   grupper, daa            o.l.                 produkter  i alt

 

Østlandet                            
Flatbygder                            
  50-99,9 40,7    11,7          41,7  62,3  8,0   18,8    183,2  
  100-199,9 48,6  43,5  39,2   6,2       0,4  73,5  2,6       214,0  
  200-299,9 71,9  49,2  75,9   14,6  2,7  17,3     2,4  6,7       240,7  
  300-499,9 75,6  60,8  134,6   40,1  1,6     3,4  18,4  23,0       357,5  
  500- 237,5  94,5  390,4   74,2  37,6  127,9   61,0  3,2  43,0   0,3      
  Alle 125,1  64,9  192,3   40,3  14,0  47,6   23,8  19,6  23,1   0,9    551,6  
Andre bygder                            
  100-199,9 8,6  9,5  9,0   6,5    6,0       14,3       53,9  
  200-299,9 9,8  20,5  7,5       2,2     39,0  18,2       97,2  
  300-499,9 13,3  20,0  11,2   0,5    56,0       34,1   0,1    135,2  
  500- 92,9  41,9  79,6       169,1       32,9       416,4  
  Alle 24,7  20,5  21,4   1,8    50,4     7,6  24,5       150,9  
Agder og Rogaland                            
Jæren                            
  35-49,9 4,3                  3,7   178,2      
  100-199,9 17,4              116,7    23,9       158,0  
  200-299,9 16,8    1,0          6,1    39,6       63,5  
  300-499,9 5,2           2,2   14,9    40,0       62,3  
  500- 22,9                  42,8       65,7  
  Alle 11,9    0,2       0,9   185,9    34,4   18,1    251,4  
Andre bygder                            
  100-199,9          9,8  78,3   122,9  9,4  17,7       238,1  
  200-299,9                   24,6       24,6  
  300-499,9 1,0           0,1       25,3       26,4  
  500- 12,1    5,2     9,9  155,6   148,0  37,4  36,1       404,3  
  Alle 2,3    0,8     3,6  41,1   129,5  11,1  24,2   18,5    231,1  
Vestlandet                            
  35-49,9                 332,1  1,1   110,5    443,7  
  50-99,9                 461,9  3,0   31,1    496,0  
  100-199,9 2,6              0,7  66,3  14,4   0,1    84,1  
  200-299,9 6,5           -0,1   3,2  0,1  23,4       33,1  
  300-499,9                   29,5       29,5  
  500-                   50,5       50,5  
  Alle 2,4              1,1  94,3  20,5   12,0    130,3  
Trøndelag                            
Flatbygder                            
  100-199,9 79,7  2,8         0,3       11,2       94,0  
  200-299,9 130,9  10,3         1,4   1,5    15,6       159,7  
  300-499,9 177,8  5,5  11,6              28,8       223,7  
  500- 243,5  29,9  6,5   10,3    11,2       57,5       358,9  
  Alle 167,9  11,5  6,3   2,1    2,7   0,4    29,5       220,4  
Andre bygder                            
  200-299,9 4,9           0,1       27,0   0,1    32,1  
  300-499,9 8,0                  30,0   0,1    38,1  
  500- 26,8                  28,4       55,2  
  Alle 10,5                  28,0   0,1    38,6  
Nord-Norge                            
  100-199,9            4,3       9,7       14,0  
  200-299,9            1,7       23,4       25,1  
  300-499,9            0,2       29,0       29,2  
  500- 10,2           0,5       61,6       72,3  
  Alle 1,8           1,4       29,6       32,8  
Alle bruk                            
  35-49,9 1,0              657,7  177,2  2,6   162,6      
  50-99,9 8,6    2,5          8,8  256,2  5,5   20,3    301,9  
  100-199,9 15,5  9,6  8,6   2,5  1,2  11,3   20,9  30,5  12,6       112,7  
  200-299,9 27,8  11,5  13,5   2,4  0,4  3,5   1,2  5,1  20,9       86,3  
  300-499,9 35,3  14,4  26,6   7,1  0,3  9,1   1,8  3,2  29,4       127,2  
  500- 132,4  45,5  164,8   29,9  15,6  88,8   36,9  4,6  44,2   0,1    562,8  
  Alle 45,9  17,6  44,1   8,9  3,3  22,2   30,5  24,2  25,4   5,5    227,6  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015