Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2015
Hovedtabell 14a. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk. Planteprodukter

 

Landsdeler  Bygg  Havre  Hvete  Oljefrø,  Gras-  Poteter  Grønn-  Frukt  Grov-  Andre  Plante-
   Størrelses-           a. korn  frø     saker  og bær  fôr  plante-  produkter
   grupper, daa            o.l.                 produkter  i alt

 

Østlandet                            
Flatbygder                            
  50-99,9 63,0              41,2  65,5  1,0   56,5    227,2  
  100-199,9 65,9  23,3  41,9   3,9    0,3   1,1  78,0  4,8       219,2  
  200-299,9 82,2  54,1  92,6   15,0  12,5  16,6   5,3    9,7       288,0  
  300-499,9 84,6  53,3  134,0   34,2    9,1   1,2  23,8  20,5       360,7  
  500- 273,2  121,9  506,8   78,6  56,7  107,6   67,6  5,1  34,9   2,8      
  Alle 146,5  70,7  237,4   39,9  22,5  43,6   26,9  22,3  20,2   3,1    633,1  
Andre bygder                            
  100-199,9 9,5  9,7  8,3   4,1    17,3       8,4       57,3  
  200-299,9 3,3  20,3  12,2       -0,3     38,7  12,9       87,1  
  300-499,9 14,3  23,4  11,6       23,4   0,3    16,0       89,0  
  500- 125,3  57,7  82,8   7,3    130,0       60,7       463,8  
  Alle 33,0  25,9  24,9   2,4    38,3   0,1  7,2  22,3       154,1  
Agder og Rogaland                            
Jæren                            
  200-299,9 4,6              121,6    32,8       159,0  
  300-499,9            2,7   17,6    40,0       60,3  
  500- 7,0                  94,0       101,0  
  Alle 4,5           0,9   229,8    44,6   16,9    296,7  
Andre bygder                            
  100-199,9          11,9  38,6   103,6  18,4  27,4       199,9  
  200-299,9            1,0       20,4       21,4  
  300-499,9 0,3           0,2       34,5       35,0  
  500- 1,0  7,0       0,6  142,7   102,6    37,9       291,8  
  Alle 0,3  1,1       2,5  30,9   124,9  8,5  28,6   12,6    209,4  
Vestlandet                            
  35-49,9                 181,9  0,2   137,1    319,2  
  50-99,9                 320,0  0,3   35,7    356,0  
  100-199,9 1,8           0,1     55,6  6,2       63,7  
  200-299,9            0,1   1,3  0,2  12,4       14,0  
  300-499,9 8,8           0,7       28,7       38,2  
  500-                   61,9       61,9  
  Alle 2,7           0,2   0,3  62,9  16,4   13,0    95,5  
Trøndelag                            
Flatbygder                            
  100-199,9 74,7                  8,0       82,7  
  200-299,9 78,0  2,5         1,1   1,1    9,7       92,4  
  300-499,9 142,3  10,3  13,6              18,0       184,2  
  500- 216,6  20,0  5,4   8,5    25,1       55,3       330,9  
  Alle 131,5  9,0  7,1   1,6    5,0   0,3    22,0       176,5  
Andre bygder                            
  200-299,9 3,9           0,1       8,0       12,0  
  300-499,9 6,4    0,7              26,4   0,4    33,9  
  500- 37,5                  37,7       75,2  
  Alle 10,6    0,3              21,2   0,2    32,3  
Nord-Norge                            
  100-199,9            2,3       5,3       7,6  
  200-299,9            -0,8       13,3   0,1    12,6  
  300-499,9            0,1       19,0       19,1  
  500- 6,2           0,1       31,7       38,0  
  Alle 1,2           0,2       17,3       18,7  
Alle bruk                            
  35-49,9               850,6  111,1  2,1   168,7      
  50-99,9 13,3              32,2  199,4  1,8   31,8    278,5  
  100-199,9 19,2  6,4  9,6   1,6  1,5  8,7   13,0  31,4  10,5       101,9  
  200-299,9 21,8  11,6  17,0   2,5  2,1  2,9   10,6  4,4  13,7       86,6  
  300-499,9 33,4  13,3  24,5   5,4    5,5   1,5  3,7  24,1       111,4  
  500- 141,5  56,4  202,0   31,1  21,2  74,0   33,9  1,9  45,9   1,0    608,9  
  Alle 47,6  19,3  53,2   8,7  4,9  18,4   33,8  18,6  22,1   5,6    232,2