Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2016
Hovedtabell 14a. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk. Planteprodukter

 

Landsdeler  Bygg  Havre  Hvete  Oljefrø,  Gras-  Poteter  Grønn-  Frukt  Grov-  Andre  Plante-
   Størrelses-           a. korn  frø     saker  og bær  fôr  plante-  produkter
   grupper, daa            o.l.                 produkter  i alt

 

Østlandet                            
Flatbygder                            
  100-199,9 87,8  34,2  53,5       8,9   0,5  84,9  0,3       270,1  
  200-299,9 98,1  48,3  77,0   16,0  9,0  29,9   9,6    3,2       291,1  
  300-499,9 91,5  68,8  109,3   30,2    6,8       14,1       320,7  
  500- 284,3  146,1  317,2   53,7  63,9  116,5   119,3  4,4  23,1   1,5      
  Alle 158,4  84,9  165,2   30,4  24,4  50,1   46,0  17,7  12,7   1,0    590,8  
Andre bygder                            
  100-199,9 8,9  11,1  9,6   -0,4    6,2       7,5       42,9  
  200-299,9 3,0  15,5  9,7       0,4     39,3  8,5   0,1    76,5  
  300-499,9 22,1  18,1  9,9       62,0       18,8       130,9  
  500- 119,6  54,4  62,7       85,2       35,4       357,3  
  Alle 38,6  24,6  22,5   -0,1    41,7     8,1  18,0       153,4  
Agder og Rogaland                            
Jæren                            
  100-199,9 18,2           11,3   164,3    14,7   0,1    208,6  
  200-299,9 8,0              137,2    20,2       165,4  
  300-499,9 14,2    0,7       2,2   8,9    40,0       66,0  
  500- 16,5                  24,9       41,4  
  Alle 13,0    0,3       2,1   230,2    27,5   14,0    287,1  
Andre bygder                            
  100-199,9   0,6       8,5  34,0   92,8  11,8  22,6       170,3  
  200-299,9            1,1       17,1       18,2  
  300-499,9 4,0         0,9  42,4   28,0    31,8       107,1  
  500-   2,7       6,6  3,1   42,2    20,1       74,7  
  Alle 1,3  0,7       3,2  20,7   121,1  5,9  22,7       175,6  
Vestlandet                            
  35-49,9                 303,5  1,5   108,4    413,4  
  50-99,9                 383,7  0,6   38,6    422,9  
  100-199,9 2,2              3,5  68,1  4,1       77,9  
  200-299,9            0,1   0,8  0,4  13,6       14,9  
  300-499,9 9,9           -0,5       17,9       27,3  
  500-                   30,8       30,8  
  Alle 2,9           -0,1   1,0  78,6  12,0   11,2    105,6  
Trøndelag                            
Flatbygder                            
  200-299,9 148,6  5,9         0,5       9,2       164,2  
  300-499,9 196,0  13,4  6,5              14,1       230,0  
  500- 243,3  7,7  2,6   0,6    29,1       36,3       319,6  
  Alle 185,0  10,5  3,7   0,1    6,2       16,7       222,2  
Andre bygder                            
  200-299,9 8,8  3,2         0,2       18,3       30,5  
  300-499,9 20,7  1,3         48,3       22,0       92,3  
  500- 31,3                  23,6       54,9  
  Alle 18,8  2,3         20,1       20,3       61,5  
Nord-Norge                            
  100-199,9            2,2       3,8       6,0  
  200-299,9            1,1       13,7       14,8  
  300-499,9            6,9       25,8       32,7  
  500- 11,0           0,5       36,6       48,1  
  Alle 2,7           3,0       21,5       27,2  
Alle bruk                            
  35-49,9 2,2              811,4  148,6  1,4   89,5      
  50-99,9 5,2              25,7  281,0  3,7   27,9    343,5  
  100-199,9 24,0  9,6  12,1   -0,1  1,0  7,9   20,1  35,4  7,0       117,0  
  200-299,9 27,9  10,2  13,1   2,5  1,4  5,0   10,3  5,1  12,5       88,0  
  300-499,9 47,9  16,5  21,5   5,3  0,1  20,7   3,6    21,5       137,1  
  500- 136,7  58,5  116,2   17,9  21,9  55,4   43,8  1,5  28,4   0,5    480,8  
  Alle 56,0  22,1  37,4   6,2  5,3  21,2   37,6  20,7  17,4   3,3    227,2