Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2019
Hovedtabell 14a. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk. Planteprodukter

 

Landsdeler  Bygg  Havre  Hvete  Oljefrø,  Gras-  Poteter  Grønn-  Frukt  Grov-  Andre  Plante-
   Størrelses-           a. korn  frø     saker  og bær  fôr  plante-  produkter
   grupper, daa            o.l.                 produkter  i alt

 

Østlandet                            
Flatbygder                            
  50-99,9 17,3              50,2  268,9  3,8   66,7    406,9  
  100-199,9 55,8  21,5  49,3   5,4    27,6   0,1  14,3  15,4       189,4  
  200-299,9 132,3  38,5  80,6   14,0  10,0     9,0    12,4       296,8  
  300-499,9 84,4  70,3  160,6   38,7  2,5  26,1   1,7  9,9  24,9       419,1  
  500- 253,4  84,4  535,5   90,9  34,9  66,9   125,1  5,1  60,1   0,1    1256,4  
  Alle 142,8  58,9  249,9   45,3  14,4  34,3   46,8  16,3  32,2   2,2    643,1  
Andre bygder                            
  100-199,9 4,3  1,5  26,2       13,2       13,6       58,8  
  200-299,9 14,5  10,8  27,5   2,6    0,6     15,4  29,8       101,2  
  300-499,9 16,0  32,9  42,1   3,6    44,5     52,6  27,1   0,1    218,9  
  500- 102,9  48,7  115,8   13,5    130,9       66,3       478,1  
  Alle 35,7  24,9  53,6   5,2    50,0     18,7  35,1       223,2  
Agder og Rogaland                            
Jæren                            
  100-199,9 19,7           4,6       36,7       61,0  
  200-299,9               187,0    38,2       225,2  
  300-499,9 2,2           3,0   9,2    29,6       44,0  
  500- 28,8           54,8       134,5   0,2    218,3  
  Alle 12,6           16,0   244,0    59,1   19,0    350,7  
Andre bygder                            
  100-199,9          5,7  37,7       29,7       73,1  
  200-299,9            8,9   25,5  25,6  25,2       85,2  
  300-499,9                   32,8       32,8  
  500- 3,3  8,2       4,1  91,1   48,7  0,2  107,9       263,5  
  Alle 0,8  2,0       1,9  29,9   92,7  8,7  47,1       183,1  
Vestlandet                            
  35-49,9               4,5  369,7  2,2   48,1    424,5  
  50-99,9            0,3     624,6  2,6   18,3    645,8  
  100-199,9 4,7                64,7  15,4       84,8  
  200-299,9            49,0   37,7  30,0  23,8       140,5  
  300-499,9 10,9              2,5  0,1  37,5       51,0  
  500-                   69,6       69,6  
  Alle 3,9           12,0   10,2  90,9  30,1   4,3    151,4  
Trøndelag                            
Flatbygder                            
  200-299,9 178,4  10,1         1,9       34,6       225,0  
  300-499,9 253,0  19,0  3,6   3,2           36,8       315,6  
  500- 302,9  10,2  12,4   10,8           53,7       390,0  
  Alle 247,3  13,0  5,8   5,1    0,3       41,4       312,9  
Andre bygder                            
  200-299,9 34,4  8,3         0,2       13,0   0,1    56,0  
  300-499,9 41,0  11,2  0,6       52,2   0,3    33,2       138,5  
  500- 52,4                  76,6       129,0  
  Alle 41,7  6,9  0,2       21,1   0,1    36,6       106,6  
Nord-Norge                            
  100-199,9            0,2       24,7       24,9  
  200-299,9            10,4       20,8       31,2  
  300-499,9                   34,0       34,0  
  500- 4,4  1,1  0,7       -0,2   3,1    45,2   0,1    54,4  
  Alle 1,5  0,4  0,2       2,2   1,0    33,0       38,3  
Alle bruk                            
  35-49,9               883,2  192,3  2,1   79,3    1156,9  
  50-99,9 6,1           4,2   23,8  331,5  12,0   19,8    397,4  
  100-199,9 22,9  4,8  14,9   1,1  0,6  12,6     19,6  19,1       95,6  
  200-299,9 36,8  9,5  17,8   2,7  1,6  13,3   25,0  12,0  23,3       142,0  
  300-499,9 50,0  20,9  36,3   8,0  0,5  16,7   1,3  9,4  31,8       174,9  
  500- 118,2  30,9  155,2   26,3  9,2  48,8   36,6  1,3  69,7   0,1    496,3  
  Alle 58,6  17,4  58,6   10,2  3,1  23,1   37,5  25,4  36,7   2,6    273,2