Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1997
Hovedtabell 14b, del 1. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk. Husdyrprodukter

 

Landsdeler  Storfe  Griser  Sauer
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

   grupper, daa  Mjølk  Liv-  Ku-  Annet  Små-  Slakte-  Purker/  Liv-  Slakt  Ull
        dyr  slakt  slakt  gris  gris  råner  dyr      

 

Østlandet                      
Flatbygder                      
  100-199,9 96,3  4,5  15,2   35,3   13,3  115,7   9,5    1,6  0,3
  200-299,9 168,5  10,9  27,8   70,4   32,7  92,6   5,4      
  300-499,9 163,2  6,6  29,9   69,8   14,9  98,8   10,9    0,6  
  500- 209,2  6,6  41,8   90,4   -1,4  83,6   1,6    0,3  
  Alle 150,8  7,0  26,7   62,8   17,0  99,9   8,0    0,7  0,1
Andre bygder                      
  50-99,9 67,2  5,9  8,5   9,9   11,1  13,2   1,9  0,6  23,2  4,5
  100-199,9 165,3  8,3  27,4   40,2   7,0  6,4   1,7  1,2  16,4  2,8
  200-299,9 212,7  6,6  35,5   78,1   0,4  1,4   0,1  0,7  9,0  1,1
  300-499,9 194,9  13,0  41,5   167,3   5,6  22,3   15,2  0,5  4,1  0,7
  Alle 164,5  7,9  28,0   57,0   5,9  18,4   2,6  0,9  14,5  2,5
Agder og Rogaland                      
Jæren                      
  50-99,9 249,4  10,7  38,2   34,6   48,1  36,8   7,2      
  100-199,9 364,4  22,0  55,2   66,8   14,9  97,6   3,7  0,1  13,0  1,7
  200-299,9 564,8  29,8  92,6   124,7     26,9     0,6  16,9  3,7
  Alle 405,0  22,2  63,8   79,6   15,7  69,7   3,2  0,2  11,8  1,9
Andre bygder                      
  50-99,9 71,5  4,1  6,3   31,1   6,6  26,5   1,7  6,1  17,0  3,2
  100-199,9 246,3  15,9  35,8   66,7   5,0  54,3   1,6  0,6  12,5  2,9
  200-299,9 301,4  13,0  60,7   104,0     11,1     0,1  37,5  9,1
  Alle 221,1  12,8  34,7   64,6   4,3  40,7   1,3  1,5  16,8  3,8
Vestlandet                      
  35-49,9 10,0  0,7  0,9   5,5   29,8  2,0   4,5  0,4  10,3  2,1
  50-99,9 116,1  6,1  15,3   14,1   6,1  5,9   1,2  0,8  20,3  4,8
  100-199,9 258,2  13,5  40,9   66,2   3,4  30,9   1,0  0,8  15,0  3,1
  200-299,9 380,1  13,5  60,5   100,1   2,9  32,1   6,4    13,5  3,0
  Alle 201,3  9,6  31,0   49,3   6,8  21,3   2,2  0,7  15,9  3,5
Trøndelag                      
Flatbygder                      
  100-199,9 227,8  10,8  33,6   55,6   25,4  125,0   8,1    1,6  0,3
  200-299,9 208,6  13,7  32,3   60,6   29,9  91,3   11,0      
  300-499,9 156,0  1,9  25,3   108,5   -0,3  159,2   54,3      
  Alle 209,4  10,5  32,0   65,0   23,2  114,1   15,8    0,7  0,1
Andre bygder                      
  100-199,9 253,3  10,6  37,0   59,9     0,1     2,3  28,7  5,0
  200-299,9 297,8  8,0  45,0   99,7   0,1  10,8   0,4  5,4  23,6  5,6
  Alle 280,8  9,6  42,4   80,3     7,4   0,1  3,3  25,1  4,9
Nord-Norge                      
  50-99,9 34,0  1,2  6,7   4,5          0,1  18,3  3,4
  100-199,9 176,4  4,5  21,8   35,9   0,1  0,5   0,1  0,6  30,2  5,1
  200-299,9 413,9  12,1  53,3   65,3   -0,3  1,2   0,1  0,6  5,7  1,4
  300-499,9 425,0  2,3  79,2   124,5            1,8  0,5
  Alle 236,0  6,1  31,5   43,9     0,6   0,1  0,4  19,5  3,5
Alle bruk                      
  35-49,9 6,8  0,5  0,6   6,9   23,4  21,1   5,3  0,7  11,4  2,3
  50-99,9 92,6  5,2  12,4   14,4   8,3  10,4   1,5  1,2  18,9  4,0
  100-199,9 210,5  10,4  31,8   51,8   6,9  42,1   2,7  0,8  15,7  2,9
  200-299,9 275,1  11,4  42,7   79,6   12,0  39,8   3,2  1,0  9,3  2,0
  300-499,9 207,9  7,0  38,7   99,9   10,3  84,1   14,3  0,1  1,1  0,1
  500- 232,8  6,7  46,2   93,4   -1,2  131,5   1,3    0,2  
  Alle 204,8  9,2  32,3   59,4   8,9  45,0   4,1  0,8  12,2  2,4

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015