Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1998
Hovedtabell 14b, del 1. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk. Husdyrprodukter

 

Landsdeler  Storfe  Griser  Sauer
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

   grupper, daa  Mjølk  Liv-  Ku-  Annet  Små-  Slakte-  Purker/  Liv-  Slakt  Ull
        dyr  slakt  slakt  gris  gris  råner  dyr      

 

Østlandet                      
Flatbygder                      
  100-199,9 101,4  10,6  15,4   28,3   15,0  117,1   12,2    0,6  0,1
  200-299,9 168,7  10,0  29,4   65,3   30,9  100,4   11,5      
  300-499,9 169,4  10,8  31,9   68,5   18,2  94,7   11,9    0,7  0,1
  500- 274,9  10,6  51,7   121,3   -0,1  89,4   5,1      0,1
  Alle 163,6  10,2  29,4   64,0   18,0  99,8   10,7    0,4  0,1
Andre bygder                      
  50-99,9 64,3  5,4  8,4   5,0     12,4   1,2  2,7  34,9  6,1
  100-199,9 172,0  10,9  25,2   38,6   8,3  8,0   2,5  1,1  18,5  3,2
  200-299,9 196,1  6,8  34,1   61,4     0,1     2,3  10,5  2,2
  300-499,9 236,0  11,9  39,5   138,7   1,6  32,2   19,2  0,3  7,3  1,3
  Alle 168,4  8,8  25,8   50,4   3,9  18,3   3,4  1,5  18,0  3,2
Agder og Rogaland                      
Jæren                      
  50-99,9 262,9  15,3  24,3   22,9   39,3  165,0   17,0      
  100-199,9 392,1  21,8  47,5   58,9   11,7  70,8   4,2  0,1  8,6  1,9
  200-299,9 557,1  25,1  80,6   102,6     23,0     0,1  16,8  3,4
  Alle 428,8  21,7  53,8   67,2   12,6  70,6   5,0  0,2  9,3  2,0
Andre bygder                      
  50-99,9 96,9  9,4  17,9   12,3   0,5  7,5   1,1  8,0  14,8  2,4
  100-199,9 255,2  12,1  35,7   62,7   3,8  61,3   1,4  0,4  17,5  2,6
  200-299,9 314,5  8,2  48,0   133,3   17,6  40,4   3,8  0,2  35,7  8,2
  Alle 237,4  10,5  34,3   66,1   5,4  46,2   1,7  1,6  19,4  3,4
Vestlandet                      
  35-49,9 12,5    2,6   2,5          0,4  8,8  1,6
  50-99,9 111,7  4,7  14,1   11,1   9,7  6,4   3,2  0,5  24,2  4,7
  100-199,9 264,5  7,4  41,7   58,7   3,6  29,4   2,5  1,1  16,6  3,1
  200-299,9 374,5  31,2  56,6   61,0   8,7  13,4   30,1  0,3  18,4  3,6
  Alle 212,8  7,9  33,0   42,6   7,1  18,6   5,0  0,8  18,0  3,4
Trøndelag                      
Flatbygder                      
  100-199,9 237,3  7,7  33,5   46,7   19,1  149,7   9,5    2,0  0,4
  200-299,9 233,1  10,8  33,7   69,1   35,5  110,2   13,4      
  300-499,9 143,3    20,1   67,9   19,6  193,4   71,9      
  Alle 222,7  8,1  31,5   60,0   26,6  134,6   19,2    0,8  0,2
Andre bygder                      
  100-199,9 267,1  12,2  38,5   49,9     0,1     1,6  34,4  4,8
  200-299,9 303,6  8,3  43,1   75,9   -0,1  8,9   0,6  1,6  33,6  5,4
  300-499,9 357,8  2,4  64,1   224,6     50,6     9,3  31,0  4,1
  Alle 287,6  10,0  42,1   72,8     7,2   0,2  2,2  33,9  5,0
Nord-Norge                      
  50-99,9 14,2    2,7   5,5          0,1  25,7  4,1
  100-199,9 186,9  5,4  24,2   30,9   0,1  0,5   0,1  0,5  33,6  5,6
  200-299,9 375,4  7,6  49,2   61,9          0,5  13,1  2,2
  300-499,9 468,3  9,7  72,6   117,5   -1,0  17,8   0,1    2,2  0,9
  Alle 247,5  5,7  33,3   44,3     1,6     0,4  23,2  3,8
Alle bruk                      
  35-49,9 8,2    1,7   3,5   3,3  19,0   1,0  0,3  9,5  1,4
  50-99,9 91,6  5,2  11,7   9,5   6,2  16,2   2,7  1,8  24,0  4,3
  100-199,9 221,5  10,1  31,8   46,4   6,5  42,7   3,5  0,7  17,8  3,0
  200-299,9 272,5  10,8  40,9   71,3   13,5  43,3   6,6  0,7  12,3  2,3
  300-499,9 226,5  9,6  39,3   93,4   14,9  80,1   15,3  0,5  3,2  0,6
  500- 289,3  9,8  50,1   121,2   -0,1  124,8   4,3    0,1  0,1
  Alle 215,7  9,4  32,5   56,0   9,0  47,0   5,8  0,8  14,4  2,5

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015