Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 14b, del 1. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk.
Husdyrprodukter eksklusive drifts-, distrikts- og grunntilskudd

 

Landsdeler  Storfe  Griser  Sauer
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

   grupper, daa  Mjølk  Liv-  Ku-  Annet  Små-  Slakte-  Purker/  Liv-  Slakt  Ull
         dyr  slakt  slakt  gris  gris  råner  dyr      

 

Østlandet                         
Flatbygder                         
  100-199,9 73,4  4,5  12,7    17,1   29,9  174,7    14,3    0,2   
  200-299,9 143,5  4,7  24,6    47,4   59,3  123,9    12,3    1,2   0,2
  300-499,9 155,8  24,7  24,2    57,8   33,8  145,1    12,1    0,3   
  500- 192,7  10,1  32,5    60,4   13,6  153,8    3,4    0,4   
  Alle 142,2  13,7  23,1    47,6   34,9  144,3    10,5    0,5   
Andre bygder                         
  50-99,9 44,8  4,3  5,3    8,0   67,0  32,8    10,3  1,0  21,6   4,4
  100-199,9 108,3  4,2  15,8    29,7   18,0  33,4    8,7  1,2  21,3   3,6
  200-299,9 158,5  5,1  23,6    40,2   7,0  2,5    1,3  1,5  15,8   2,3
  300-499,9 234,4  9,2  36,3    73,8   6,2  34,5    16,9  0,2  3,5   0,6
  500- 316,9  5,7  52,0    199,2     393,1           
  Alle 138,6  5,2  20,7    41,9   18,1  37,5    7,7  1,1  16,6   2,8
Agder og Rogaland                         
Jæren                         
  100-199,9 265,0  13,7  38,5    52,9   52,1  148,8    21,3  0,4  6,9   1,7
  200-299,9 470,4  17,6  65,4    89,1   30,1  137,6    16,0  0,6  11,7   2,2
  300-499,9 496,6  21,0  71,0    129,5           0,5  19,3   4,3
  Alle 380,0  16,2  52,8    76,8   37,0  111,8    15,2  0,5  10,1   2,1
Andre bygder                         
  50-99,9 25,2  5,9  -0,7    8,7   107,5  7,2    12,0  0,7  4,7   0,8
  100-199,9 175,5  10,6  25,6    42,8   3,2  47,9    1,6  1,8  13,8   2,9
  200-299,9 251,3  9,5  37,9    72,4   35,9  90,0    4,5  0,8  27,6   6,5
  300-499,9 267,9  4,3  51,4    85,7     32,9      1,5  14,4   2,4
  Alle 186,7  9,1  27,9    51,1   28,9  55,5    4,0  1,3  17,2   3,8
Vestlandet                         
  35-49,9 9,1    1,0    1,1           0,4  11,1   2,5
  50-99,9 63,3  4,4  7,4    6,2   6,1  5,5    0,1  0,7  18,4   4,9
  100-199,9 203,6  12,3  28,4    41,6   12,7  52,0    4,0  1,4  12,4   2,8
  200-299,9 239,8  11,1  38,6    52,3   0,3  12,1    1,3  0,9  19,2   4,3
  300-499,9 332,4  6,1  50,9    77,9   1,7  62,1    38,0  2,6  19,9   4,9
  Alle 168,8  8,9  24,2    33,8   7,8  31,9    4,6  1,2  15,3   3,7
Trøndelag                         
Flatbygder                         
  100-199,9 172,4  7,6  22,3    31,0   17,7  203,2    11,6    0,5   0,2
  200-299,9 210,6  9,2  37,9    45,0   37,0  68,8    4,0    3,9   0,8
  300-499,9 186,5  3,2  29,4    79,6   16,9  163,3    35,8       
  Alle 191,7  6,8  29,4    53,1   24,0  134,8    14,4    1,6   0,4
Andre bygder                         
  100-199,9 196,1  9,5  26,8    46,2           1,0  39,8   6,5
  200-299,9 264,6  7,1  40,6    60,6     0,8      1,3  21,1   3,7
  300-499,9 307,8    46,4    169,2     38,2      10,9  25,5   4,7
  Alle 236,3  7,5  34,6    65,3     4,4      2,2  30,6   5,2
Nord-Norge                         
  50-99,9 10,1    2,1    3,9           0,6  14,0   3,9
  100-199,9 93,5  3,2  14,9    17,6     0,1      0,7  28,2   5,6
  200-299,9 243,5  5,8  30,5    39,7           0,3  8,8   1,7
  300-499,9 310,0  7,5  37,3    55,7             8,2   1,1
  Alle 163,9  4,7  21,7    29,4           0,4  16,8   3,4
Alle bruk                         
  35-49,9 6,5  3,9  1,0    5,8           0,3  8,3   2,0
  50-99,9 49,4  5,2  4,7    7,1   32,9  14,2    4,0  0,7  15,1   3,7
  100-199,9 152,5  7,8  21,9    33,8   13,5  61,5    6,1  1,0  17,2   3,2
  200-299,9 227,1  7,8  34,4    52,8   22,3  52,2    4,8  0,7  12,8   2,5
  300-499,9 223,0  14,8  33,4    72,3   18,0  95,0    14,3  0,8  5,2   1,0
  500- 208,8  8,9  33,5    82,6   11,1  173,7    2,8    0,3   
  Alle 175,7  8,8  25,9    45,3   18,5  64,9    6,7  0,8  12,6   2,5

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015