Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2003
Hovedtabell 14b, del 1. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk.
Husdyrprodukter eksklusive drifts-, distrikts- og grunntilskudd

 

Landsdeler  Storfe  Griser  Sauer
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

   grupper, daa  Mjølk  Liv-  Ku-  Annet  Små-  Slakte-  Purker/  Liv-  Slakt  Ull
         dyr  slakt  slakt  gris  gris  råner  dyr      

 

Østlandet                         
Flatbygder                         
  100-199,9 60,6  6,2  10,1    14,6   48,1  201,1    13,2    0,4   0,1
  200-299,9 140,7  10,8  25,2    50,2   67,5  114,2    11,9    1,6   0,3
  300-499,9 142,0  8,9  30,1    72,1   42,6  158,8    32,5    1,1   0,2
  500- 197,7  19,1  34,7    60,9   14,9  186,1    4,3    0,5   0,1
  Alle 139,2  11,1  26,3    54,1   42,2  162,9    17,7    0,9   0,2
Andre bygder                         
  50-99,9 53,9  1,6  7,1    9,9   90,1  67,6    15,9  0,2  27,1   5,0
  100-199,9 118,6  6,5  18,1    29,8   9,0  22,1    3,6  0,9  21,2   4,2
  200-299,9 212,9  9,8  35,2    47,1   13,3  33,7    20,7  1,6  9,2   1,7
  300-499,9 243,2  12,5  35,5    98,4   8,6  6,7    29,5  2,3  21,1   4,8
  500- 277,9  14,7  39,6    79,5                
  Alle 162,4  8,1  25,0    45,0   17,1  26,0    13,1  1,2  17,9   3,5
Agder og Rogaland                         
Jæren                         
  100-199,9 287,1  20,9  46,6    59,1   96,3  161,2    17,1  0,7  7,5   2,4
  200-299,9 560,5  21,1  68,9    98,2   46,5  82,6    30,6  0,6  13,8   3,8
  300-499,9 612,6  18,4  81,5    169,3   -1,3  146,5      0,3  43,6   10,7
  Alle 442,6  19,4  59,0    91,5   61,4  118,1    19,8  0,6  15,4   4,1
Andre bygder                         
  50-99,9 34,2  4,7  3,6    10,8   1,9  189,1    9,7  1,8  8,4   1,8
  100-199,9 191,7  12,9  28,5    39,8   43,7  46,7    5,0  0,7  10,9   2,5
  200-299,9 243,8  6,8  31,8    86,9   1,4  141,7    0,6  1,6  29,9   6,7
  300-499,9 259,1  20,9  37,7    104,2   0,4  44,6      0,7  27,0   5,5
  Alle 197,4  11,4  27,8    60,0   20,4  87,7    3,5  1,1  18,2   4,0
Vestlandet                         
  35-49,9 9,3    1,4    2,7           0,5  12,1   3,0
  50-99,9 54,6  2,2  5,9    9,9   7,5  27,2    1,0  0,6  18,8   4,6
  100-199,9 208,0  11,2  33,3    42,9   17,7  58,6    3,3  1,8  15,6   3,8
  200-299,9 270,6  9,9  40,1    71,3   2,6  42,2    -0,9  2,2  22,0   4,6
  300-499,9 303,2  11,1  51,3    83,2   1,2  90,8    24,7  1,3  32,5   8,9
  Alle 188,4  8,4  29,6    43,9   10,2  48,3    3,6  1,5  19,3   4,6
Trøndelag                         
Flatbygder                         
  100-199,9 198,6  11,8  29,2    51,8   13,2  126,5    8,5       
  200-299,9 158,3  7,2  27,4    51,2   10,2  110,8    3,3    4,1   0,8
  300-499,9 161,7  5,8  30,3    93,6   10,2  160,1    36,9       
  Alle 172,2  7,6  29,4    65,7   10,5  124,1    13,8    1,8   0,4
Andre bygder                         
  100-199,9 215,4  9,8  29,9    42,3           0,9  37,6   6,7
  200-299,9 273,2  10,4  47,6    75,5             22,8   3,3
  300-499,9 410,5  11,5  55,5    114,8                
  Alle 272,8  10,4  41,2    68,1           0,4  25,2   4,2
Nord-Norge                         
  50-99,9                    0,4  18,5   4,4
  100-199,9 82,8  2,3  11,0    20,9     0,3      1,1  40,7   8,6
  200-299,9 290,3  6,6  35,2    50,1             2,2   0,3
  300-499,9 357,7  8,6  51,7    84,0   0,1  0,1    0,7    6,4   0,9
  Alle 195,5  4,7  25,8    40,8     0,1    0,2  0,4  19,4   4,0
Alle bruk                         
  35-49,9 7,2    1,1    2,1   1,7  18,3    5,3  0,4  9,4   2,3
  50-99,9 48,2  2,1  5,2    9,6   24,4  60,6    5,3  0,6  17,9   4,0
  100-199,9 160,4  9,1  24,4    35,4   21,2  57,2    4,7  1,0  18,9   4,0
  200-299,9 242,4  9,7  36,0    61,7   18,9  65,3    7,9  0,7  11,5   2,3
  300-499,9 241,6  10,6  39,4    89,3   18,0  93,5    22,3  0,5  10,3   2,4
  500- 211,8  16,6  37,7    68,8   11,7  146,2    3,4  0,1  2,3   0,4
  Alle 191,8  9,3  29,6    53,2   19,4  72,1    9,1  0,7  13,9   3,0

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015