Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2004
Hovedtabell 14b, del 1. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk.
Husdyrprodukter eksklusive drifts-, distrikts- og grunntilskudd

 

Landsdeler  Storfe  Griser  Sauer
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

   grupper, daa  Mjølk  Liv-  Ku-  Annet  Små-  Slakte-  Purker/  Liv-  Slakt  Ull
         dyr  slakt  slakt  gris  gris  råner  dyr      

 

Østlandet                         
Flatbygder                         
  100-199,9 52,5  5,4  8,2    20,5   24,0  159,5    9,5    0,7   0,2
  200-299,9 138,4  11,8  21,0    42,8   60,3  99,1    6,1    1,4   0,3
  300-499,9 122,2  9,6  21,7    54,9   27,4  206,4    17,8    1,3   0,4
  500- 182,4  18,5  37,9    72,1   17,4  130,3    6,0    0,5   0,1
  Alle 125,9  11,3  22,6    49,2   31,6  151,1    10,8    1,0   0,3
Andre bygder                         
  50-99,9 41,5  4,5  11,9    4,6           1,3  29,8   6,6
  100-199,9 94,9  6,2  15,1    25,0   28,8  16,1    3,1  1,0  28,0   5,1
  200-299,9 236,0  14,2  34,7    50,9   6,1  1,1    1,4  1,9  10,5   2,0
  300-499,9 218,6  11,2  34,6    95,7   9,3  5,8    22,6  2,0  25,7   3,4
  500- 193,0  5,9  24,5    53,1             3,0   0,9
  Alle 155,8  9,0  24,1    45,3   15,9  8,4    6,1  1,4  22,0   3,8
Agder og Rogaland                         
Jæren                         
  100-199,9 288,8  21,7  32,9    65,9   54,4  88,6    10,0  0,1  7,6   2,3
  200-299,9 595,2  25,5  74,1    89,8   87,7  190,2    129,0  0,1  4,0   1,2
  300-499,9 490,5  11,4  62,7    93,7   10,6  2,9    2,1  0,5  48,9   9,8
  Alle 448,3  18,6  55,9    82,3   56,6  111,1    50,0  0,3  21,2   6,0
Andre bygder                         
  50-99,9 52,6  3,4  11,5    4,5     75,0      0,8  7,1   0,5
  100-199,9 183,0  16,1  25,4    26,4   53,0  85,3    7,9  0,9  18,4   3,6
  200-299,9 264,7  6,3  47,8    88,2   -1,2  126,3    0,2  0,6  19,7   3,8
  300-499,9 230,2  22,4  36,6    131,5   -2,3  66,8    1,3  1,9  37,0   7,3
  Alle 206,2  12,6  33,5    64,6   20,4  93,8    3,4  0,9  20,8   4,0
Vestlandet                         
  35-49,9                    0,7  10,1   2,5
  50-99,9 54,4  5,3  9,6    2,7   18,7  45,3    2,9  0,2  12,8   3,0
  100-199,9 201,0  12,3  29,4    42,5   8,9  53,8    4,4  1,0  16,9   3,7
  200-299,9 267,5  13,0  39,5    61,9   5,5  35,3    4,7  1,8  22,5   4,8
  300-499,9 346,6  19,4  50,6    93,9   0,2  29,0    24,2  0,6  27,4   5,0
  Alle 202,4  11,2  30,1    45,7   8,4  42,4    5,8  1,0  18,4   3,9
Trøndelag                         
Flatbygder                         
  100-199,9 205,6  17,0  35,4    32,1   71,2  80,7    14,1       
  200-299,9 160,8  8,8  34,3    51,1   15,1  132,0    7,1    4,3   0,8
  300-499,9 201,5  5,8  41,2    85,7   16,2  128,1    32,1       
  Alle 185,1  9,4  37,7    59,3   27,8  121,2    17,8    1,7   0,3
Andre bygder                         
  100-199,9 218,7  11,4  30,1    51,3           0,2  38,9   5,1
  200-299,9 240,8  3,5  41,4    74,9           1,3  41,2   7,5
  300-499,9 372,4  10,1  60,8    95,8           0,2  18,6   3,5
  Alle 265,7  9,7  41,7    69,1           0,6  34,7   5,5
Nord-Norge                         
  50-99,9                    0,3  15,8   5,1
  100-199,9 79,9  2,7  12,7    20,0     0,2      0,7  46,5   7,9
  200-299,9 253,3  6,1  33,2    53,6           0,3  15,6   3,5
  300-499,9 372,5  9,9  48,9    72,9   1,4  10,1    -0,2    4,7   1,0
  Alle 208,8  5,4  27,9    43,7   0,3  2,2      0,4  22,3   4,3
Alle bruk                         
  35-49,9              12,1    3,4  0,4  6,2   1,5
  50-99,9 48,8  3,8  8,6    4,8   12,4  30,9    1,6  0,5  14,9   3,5
  100-199,9 152,0  10,2  22,3    33,0   24,2  50,5    4,9  0,7  22,0   4,0
  200-299,9 241,1  10,5  37,0    60,0   18,0  61,7    9,7  0,8  14,2   2,9
  300-499,9 235,7  11,2  37,3    80,6   13,0  93,5    15,7  0,6  13,3   2,3
  500- 228,1  15,4  42,5    78,8   12,0  104,1    6,0  0,1  7,3   2,3
  Alle 193,2  10,3  30,1    52,4   17,9  65,2    8,5  0,6  16,0   3,1

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015