Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2005
Hovedtabell 14b, del 1. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk.
Husdyrprodukter eksklusive drifts-, distrikts- og grunntilskudd

 

Landsdeler  Storfe  Griser  Sauer
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

   grupper, daa  Mjølk  Liv-  Ku-  Annet  Små-  Slakte-  Purker/  Liv-  Slakt  Ull
         dyr  slakt  slakt  gris  gris  råner  dyr      

 

Østlandet                         
Flatbygder                         
  100-199,9 40,1  4,5  9,2    13,1   16,7  123,0    2,7    0,6   0,1
  200-299,9 153,5  11,2  25,6    58,9   76,6  91,0    11,5    1,5   0,2
  300-499,9 129,9  6,9  26,4    73,2   34,5  203,5    19,6  0,1  0,3   0,1
  500- 173,4  25,9  33,5    74,3   33,8  221,8    6,4    2,3   0,6
  Alle 126,3  12,1  24,1    57,2   39,8  165,6    10,8    1,1   0,2
Andre bygder                         
  50-99,9 28,0  2,2  6,1    0,1           0,9  36,7   9,2
  100-199,9 103,0  7,7  15,8    26,8   26,0  27,4    2,6  1,5  28,6   5,5
  200-299,9 196,4  10,0  36,3    64,1   10,7  0,5    1,4  1,5  15,3   2,6
  300-499,9 262,3  15,3  44,8    119,9   9,4  3,9    15,8  1,2  16,6   4,4
  500- 265,1  11,3  54,5    85,9             5,1   1,4
  Alle 161,2  9,6  27,9    56,0   16,3  13,4    4,8  1,3  22,4   4,6
Agder og Rogaland                         
Jæren                         
  100-199,9 278,7  25,5  44,3    59,7   68,1  100,0    10,2    13,9   3,9
  200-299,9 576,4  32,1  79,8    95,9   113,6  460,8    100,7  0,7  10,3   2,0
  300-499,9 552,7  24,9  74,0    114,8   7,8  1,1    1,9  0,8  44,7   10,2
  Alle 493,4  31,7  68,8    95,7   63,0  212,2    41,2  0,5  26,4   6,3
Andre bygder                         
  100-199,9 150,6  11,0  22,1    33,8   68,8  97,0    7,0  0,5  13,5   3,2
  200-299,9 299,4  17,9  51,2    92,8   6,5  75,4      1,1  12,2   2,5
  300-499,9 314,5  31,3  56,2    148,2     31,1      1,2  43,5   5,6
  Alle 241,8  18,1  39,6    82,7   29,0  70,1    2,8  0,8  19,9   3,4
Vestlandet                         
  35-49,9                    0,3  10,1   3,0
  50-99,9 56,7  3,8  5,7    5,9   22,6  40,6    2,4  0,1  14,3   3,4
  100-199,9 188,5  14,9  31,8    47,2   22,6  58,8    3,7  1,1  16,3   3,9
  200-299,9 264,8  12,3  47,8    66,0   2,6  40,3    1,1  2,1  27,7   5,6
  300-499,9 383,5  31,9  59,0    130,4   2,2  97,2    39,3  0,7  24,0   6,3
  Alle 200,7  13,4  33,5    53,1   14,1  52,0    6,3  1,1  19,4   4,5
Trøndelag                         
Flatbygder                         
  100-199,9 220,2  21,2  36,1    33,0   68,6  97,1    5,7  1,3     
  200-299,9 174,4  13,6  36,3    58,7   25,4  124,3    6,9    2,3   0,4
  300-499,9 183,5  8,8  50,4    94,5   25,0  105,3    34,7       
  Alle 193,0  13,8  41,7    71,3   37,0  132,1    16,1  0,3  0,9   0,2
Andre bygder                         
  100-199,9 221,0  13,0  36,8    53,8   7,9  30,1    1,4  0,1  33,3   5,1
  200-299,9 267,5  15,8  42,5    82,1           1,8  33,9   5,6
  300-499,9 389,4  13,2  63,8    135,1           2,5  41,1   6,3
  Alle 291,8  15,2  46,9    85,1   3,0  11,3    0,5  1,3  34,5   5,4
Nord-Norge                         
  50-99,9                      9,1   2,6
  100-199,9 83,5  2,0  11,9    26,3           2,1  47,8   7,9
  200-299,9 236,9  4,9  38,3    57,2           0,5  18,6   2,9
  300-499,9 372,2  12,3  61,2    75,5     4,3    0,8  0,2  4,6   0,5
  Alle 220,1  5,6  35,4    51,5     1,1    0,2  0,8  22,0   3,5
Alle bruk                         
  35-49,9            2,2  78,7    1,5  0,2  7,3   2,2
  50-99,9 46,1  3,1  4,7    4,5   11,7  21,9    1,2  0,2  15,4   3,8
  100-199,9 144,7  10,9  23,5    35,0   29,1  57,2    3,5  1,0  21,0   4,1
  200-299,9 245,1  12,7  41,5    68,0   24,8  70,8    9,3  1,0  15,4   2,7
  300-499,9 274,2  15,3  48,1    103,7   14,1  78,5    15,2  0,7  15,8   3,0
  500- 257,5  25,1  46,3    97,2   25,0  185,2    5,9    7,1   1,8
  Alle 205,0  13,0  34,8    63,1   22,7  74,3    7,9  0,8  16,6   3,2

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015