Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2007
Hovedtabell 14b, del 1. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk.
Husdyrprodukter eksklusive drifts-, distrikts- og grunntilskudd

 

Landsdeler  Storfe  Griser  Sauer
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

   grupper, daa  Mjølk  Liv-  Ku-  Annet  Små-  Slakte-  Purker/  Liv-  Slakt  Ull
         dyr  slakt  slakt  gris  gris  råner  dyr      

 

Østlandet                         
Flatbygder                         
  35-49,9            -1,8  160,2           
  100-199,9 36,0  8,4  11,0    13,1   9,6  128,1    2,3  0,1  1,1   0,1
  200-299,9 125,9  8,5  27,7    78,2   113,9  74,2    9,8    1,7   0,3
  300-499,9 150,8  9,1  33,8    57,2   50,6  232,3    20,0       
  500- 197,7  11,3  41,6    63,7   48,1  199,9    11,0    4,1   0,6
  Alle 129,3  8,9  28,7    52,5   53,4  164,9    11,5    1,6   0,3
Andre bygder                         
  50-99,9 10,8  0,6  2,0    0,8           2,1  47,3   8,0
  100-199,9 128,7  6,3  22,9    30,1   30,0  26,0    3,4  2,0  33,4   4,9
  200-299,9 190,1  9,5  38,8    54,4   38,9  11,9    24,7  1,3  25,2   3,6
  300-499,9 290,2  13,5  51,2    113,2     0,3      2,8  27,1   4,6
  500- 382,2  22,6  75,0    172,9     0,2    0,1  2,3  35,9   4,9
  Alle 194,0  9,8  36,2    65,7   20,1  12,8    6,7  2,1  31,5   4,8
Agder og Rogaland                         
Jæren                         
  100-199,9 287,5  44,0  39,4    65,2   129,3  58,9    6,1  2,2  38,0   5,9
  200-299,9 577,7  24,7  90,3    95,6   292,5  349,5    92,5  2,4  23,3   3,8
  300-499,9 754,4  21,4  114,8    243,0   80,0  256,2    2,4  1,1  43,5   5,3
  Alle 549,1  30,7  81,6    131,5   212,5  191,3    37,4  1,7  36,9   5,4
Andre bygder                         
  100-199,9 178,5  24,5  20,7    13,1   110,6  100,9    7,7  0,2  29,6   4,0
  200-299,9 342,5  17,5  57,9    102,3           0,9  23,2   3,4
  300-499,9 393,2  23,7  68,4    141,2   2,7  48,6    4,4  3,5  96,6   12,5
  Alle 271,6  23,7  44,3    79,0   58,2  86,2    6,9  1,5  45,9   6,0
Vestlandet                         
  35-49,9                    0,2  11,0   2,0
  50-99,9 24,1  0,9  2,5    17,7   -1,8  52,9        19,4   4,4
  100-199,9 205,2  13,2  31,7    61,4   40,8  26,6    5,0  2,0  27,3   4,2
  200-299,9 317,1  20,4  45,9    64,1   20,0  89,2    6,9  3,5  37,3   6,2
  300-499,9 410,3  16,5  68,3    83,1   11,5  175,4    26,4  6,5  48,8   7,1
  Alle 245,2  12,6  40,2    65,2   22,4  66,2    8,0  2,7  30,3   4,9
Trøndelag                         
Flatbygder                         
  100-199,9 135,9  24,6  24,3    37,6   56,1  395,5    25,8       
  200-299,9 187,3  33,9  38,4    46,8   26,6  95,2    5,0  0,7  19,0   0,9
  300-499,9 256,2  18,1  45,6    84,3   22,8  119,8    32,3    4,5   0,9
  Alle 209,1  23,0  38,3    66,7   38,6  177,9    22,2  0,4  9,2   0,9
Andre bygder                         
  100-199,9 275,8  14,4  37,0    64,7   3,0  44,4    1,7  0,2  28,2   4,6
  200-299,9 334,0  14,1  53,4    108,8           3,4  48,6   5,9
  300-499,9 407,1  16,9  75,0    135,4           2,2  46,9   6,7
  Alle 363,0  18,5  60,2    110,5   1,1  15,8    0,6  1,7  38,6   5,5
Nord-Norge                         
  50-99,9            15,6  189,0    10,1    10,6   2,0
  100-199,9 110,1  5,7  13,0    23,5             46,3   7,5
  200-299,9 247,7  7,4  32,2    58,0     0,3      5,4  41,5   5,4
  300-499,9 417,9  15,0  61,9    96,9   2,3  6,2    0,5  0,2  6,6   1,0
  Alle 265,4  9,1  36,8    63,4   1,8  16,9    0,7  2,3  30,5   4,4
Alle bruk                         
  35-49,9     -0,7    -1,3   168,8  32,5    20,9  0,1  5,5   1,0
  50-99,9 19,8  3,4  1,4    7,4   28,1  45,9    3,6  0,9  22,0   4,2
  100-199,9 162,6  13,7  24,7    39,0   39,6  64,7    4,8  1,1  27,1   4,1
  200-299,9 257,9  14,8  42,5    70,9   48,5  58,0    12,5  2,4  27,2   3,7
  300-499,9 330,4  15,2  57,4    103,0   21,7  112,6    12,4  1,8  27,3   3,9
  500- 369,8  20,2  72,6    136,4   36,4  172,4    10,0  0,6  16,3   2,3
  Alle 239,6  14,1  40,7    70,9   39,1  84,4    9,6  1,5  25,3   3,7

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015