Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2008
Hovedtabell 14b, del 1. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk.
Husdyrprodukter eksklusive drifts-, distrikts- og grunntilskudd

 

Landsdeler  Storfe  Griser  Sauer
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

   grupper, daa  Mjølk  Liv-  Ku-  Annet  Små-  Slakte-  Purker/  Liv-  Slakt  Ull
         dyr  slakt  slakt  gris  gris  råner  dyr      

 

Østlandet                         
Flatbygder                         
  50-99,9                         
  100-199,9 28,1  4,7  11,8    12,8   16,8  113,9    1,9    0,7   0,1
  200-299,9 154,7  7,0  30,8    72,6   127,0  72,6    4,8  0,1  2,8   0,3
  300-499,9 172,8  12,8  31,9    55,4   103,1  201,7    20,2    2,6   0,3
  500- 267,3  25,1  50,4    84,6   42,3  223,7    2,2       
  Alle 153,7  12,0  30,3    54,9   74,2  155,8    8,4    1,6   0,2
Andre bygder                         
  50-99,9                    2,5  67,4   11,3
  100-199,9 141,3  8,9  28,5    34,2   52,2  12,6    3,7  0,7  34,2   3,7
  200-299,9 183,0  18,3  29,4    46,6   41,2  11,5    19,0  1,9  33,5   3,8
  300-499,9 329,8  20,3  66,1    117,2           0,6  26,6   2,3
  500- 371,4  48,2  84,5    168,1     0,5      2,8  63,7   7,8
  Alle 205,6  17,4  40,6    66,9   28,5  7,3    6,1  1,3  38,0   4,4
Agder og Rogaland                         
Jæren                         
  100-199,9 313,2  15,6  50,1    44,8   304,6  155,9    10,3  1,3  63,2   10,6
  200-299,9 564,3  23,3  99,8    123,3   276,7  399,8    117,1  1,6  17,2   1,6
  300-499,9 554,2  32,5  98,6    131,7     1,4      0,2  91,7   10,9
  500- 1212,7  10,5  175,2    412,6   14,4  1,3    0,7  0,7  80,2   14,7
  Alle 587,2  20,4  96,1    148,4   235,3  178,9    55,4  1,0  51,4   7,3
Andre bygder                         
  100-199,9 166,9  21,1  21,9    15,4   117,6  78,0    7,3  0,2  28,6   4,3
  200-299,9 377,2  22,0  59,4    135,8   37,0  4,7      0,6  26,7   3,7
  300-499,9 450,5  15,7  73,9    151,8   -1,2  93,5    1,7  3,5  123,9   16,0
  500- 508,4  48,6  87,7    256,0   40,7  343,6    24,2  1,4  68,8   7,9
  Alle 312,7  22,0  49,4    104,1   64,2  90,8    5,1  1,2  52,2   6,9
Vestlandet                         
  35-49,9                      6,5   0,9
  50-99,9 12,2  1,9  0,2    20,8   2,0  39,6      0,2  22,4   3,1
  100-199,9 197,4  16,5  35,4    65,4   39,5  26,8    6,5  0,7  37,9   4,6
  200-299,9 274,7  15,3  45,5    66,4   31,1  82,4    3,3  2,8  51,4   6,0
  300-499,9 515,5  17,6  90,2    109,4   11,7  121,5    25,8  2,5  33,5   3,9
  500- 877,7  15,2  218,0    299,8   0,4  272,2    31,8    9,8   1,4
  Alle 265,8  13,6  48,3    73,2   23,9  66,7    9,2  1,4  35,5   4,3
Trøndelag                         
Flatbygder                         
  100-199,9 80,0  31,1  15,3    40,6   10,9  602,4    38,0       
  200-299,9 199,0  18,0  33,3    40,2   33,8  100,7    6,5  1,6  23,7   1,6
  300-499,9 288,6  18,8  63,9    88,4   9,9  184,2    36,5  0,4  4,0   0,5
  Alle 225,6  18,5  47,8    66,5   30,8  226,3    26,2  0,7  9,4   0,7
Andre bygder                         
  100-199,9 289,3  15,0  38,3    56,8   4,4  70,9    2,0  0,5  49,9   6,2
  200-299,9 307,9  16,0  50,0    86,6           2,7  51,6   5,5
  300-499,9 410,4  11,7  68,5    145,1           2,7  54,2   4,9
  Alle 394,8  15,9  62,1    113,8   1,2  19,9    0,6  1,9  49,0   5,1
Nord-Norge                         
  100-199,9 110,7  16,1  13,4    23,1           0,7  37,0   4,6
  200-299,9 239,8  7,3  41,5    62,5     0,2      8,6  56,6   5,2
  300-499,9 417,4  10,1  79,5    96,2   -0,1  5,9    0,5  0,7  32,4   3,8
  500- 848,7  22,6  131,3    277,5   -4,1  150,5    0,1  0,6  16,0   2,2
  Alle 304,4  11,1  52,7    78,0   -0,8  28,7    0,9  3,4  40,0   4,3
Alle bruk                         
  35-49,9            188,4  71,4    26,4    3,3   0,4
  50-99,9 14,6  1,7  1,2    8,9   31,7  53,1    1,2  0,6  26,2   4,0
  100-199,9 155,2  14,0  26,7    38,3   49,9  69,9    5,7  0,5  31,0   3,9
  200-299,9 256,0  14,4  43,7    72,6   61,2  66,8    13,4  2,7  33,2   3,5
  300-499,9 350,5  15,6  64,7    100,8   27,9  95,4    12,9  1,1  32,8   3,7
  500- 498,9  29,3  93,0    178,3   24,6  175,5    6,7  0,7  26,0   3,5
  Alle 263,6  15,3  47,2    78,1   45,8  87,2    10,0  1,3  30,7   3,6

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015