Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2009
Hovedtabell 14b, del 1. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk.
Husdyrprodukter eksklusive drifts-, distrikts- og grunntilskudd

 

Landsdeler  Storfe  Griser  Sauer
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

   grupper, daa  Mjølk  Liv-  Ku-  Annet  Små-  Slakte-  Purker/  Liv-  Slakt  Ull
         dyr  slakt  slakt  gris  gris  råner  dyr      

 

Østlandet                         
Flatbygder                         
  50-99,9                         
  100-199,9 15,2  6,4  9,4    19,0   14,2  112,0    1,6    4,3   0,2
  200-299,9 123,8  5,4  29,3    42,1   102,9  113,7    6,0    2,4   0,4
  300-499,9 190,6  19,2  38,7    78,7   109,3  168,4    16,5    1,5   0,5
  500- 218,4  29,9  41,8    67,5   49,7  182,5    5,7    0,3   
  Alle 143,6  15,6  30,5    53,7   71,6  146,6    8,1    1,8   0,3
Andre bygder                         
  50-99,9                    1,8  64,5   10,1
  100-199,9 137,5  10,5  20,1    19,8   47,5  1,3    2,7  1,2  31,7   3,3
  200-299,9 203,4  11,6  41,6    63,1   28,7  15,1    24,0  2,3  30,1   4,1
  300-499,9 310,1  13,8  71,8    136,5           2,1  44,3   4,9
  500- 444,7  16,4  103,4    238,8     0,5      2,1  39,5   5,6
  Alle 222,7  11,6  46,4    83,3   22,8  4,7    7,6  1,9  37,1   4,6
Agder og Rogaland                         
Jæren                         
  100-199,9 386,1  15,0  55,0    73,6   402,5  151,6    16,2  0,9  59,6   3,4
  200-299,9 578,3  32,3  86,7    133,0   81,1  658,7    80,5  2,0  31,8   4,8
  300-499,9 725,5  33,8  136,0    112,3   64,2  395,1    19,3  3,6  64,6   8,5
  500- 1214,2  57,2  202,7    547,6           0,3  107,9   9,8
  Alle 606,8  29,6  99,4    154,6   187,4  344,0    47,2  1,8  52,1   5,7
Andre bygder                         
  100-199,9 147,3  15,4  33,6    13,8   122,5  73,0    16,4  0,8  20,1   2,8
  200-299,9 376,1  29,4  73,8    104,7   104,4  90,0    7,8  0,1  32,1   3,1
  300-499,9 472,4  15,5  95,6    164,3   14,1  62,8    4,3  3,3  109,0   12,4
  500- 435,7  45,1  91,6    296,4     256,4    0,5  1,3  58,7   6,5
  Alle 318,4  21,2  65,5    106,4   70,2  89,7    8,7  1,4  51,6   5,9
Vestlandet                         
  35-49,9                    0,4  4,6   1,3
  50-99,9 10,0  1,9  3,4    23,4             13,2   1,9
  100-199,9 200,3  14,9  32,7    51,9   19,7  30,9    12,6  0,5  33,5   4,7
  200-299,9 255,6  23,8  42,4    74,2   44,8  87,4    6,2  3,8  54,3   6,3
  300-499,9 551,4  24,0  97,6    143,3   11,3  89,1    1,8  3,5  46,7   6,6
  500- 1213,5  24,6  203,9    304,1   16,5  264,6    17,3    8,9   0,3
  Alle 284,5  16,7  48,5    77,7   20,4  58,6    7,0  1,7  36,0   4,8
Trøndelag                         
Flatbygder                         
  100-199,9 75,3  9,5  20,4    48,5   11,0  624,9    24,7    19,3   1,8
  200-299,9 175,1  22,9  36,1    29,8   24,1  140,0    5,9  1,3  36,1   2,7
  300-499,9 391,7  13,3  70,8    106,8   11,2  141,1    6,5    3,3   0,6
  500- 239,5  3,1  49,1    137,4   47,1  480,2    42,5       
  Alle 243,0  15,1  47,1    70,6   29,3  244,7    13,0  0,5  17,5   1,5
Andre bygder                         
  100-199,9 264,2  16,5  32,2    34,5   6,9  91,2    2,0  0,1  54,4   6,6
  200-299,9 342,2  17,9  60,4    76,6           3,3  75,7   6,3
  300-499,9 405,7  20,8  72,6    137,2           2,0  46,0   4,9
  500- 712,2  55,4  150,6    234,0             24,5   1,3
  Alle 403,6  24,2  71,8    114,7   1,7  22,1    0,5  1,5  50,7   5,1
Nord-Norge                         
  50-99,9 30,2  1,3  6,1    -0,3   -11,4  167,7    2,1  0,7  7,2   
  100-199,9 92,0  4,1  16,1    35,1           0,4  24,9   4,2
  200-299,9 274,6  4,5  51,7    97,3           4,7  31,4   4,0
  300-499,9 426,6  13,7  64,8    93,4     94,5    0,2  2,9  36,8   3,9
  500- 709,1  9,4  104,7    248,7     100,0    0,1  3,0  45,7   6,4
  Alle 327,5  7,9  52,9    95,5   -0,8  54,9    0,2  2,8  32,1   4,0
Alle bruk                         
  35-49,9            206,3  62,8    41,3  0,2  2,6   0,7
  50-99,9 14,3  1,4  2,1    10,0   12,8  26,8    1,3  0,5  19,2   2,8
  100-199,9 150,2  11,7  25,7    33,8   50,5  77,1    8,3  0,5  28,2   3,4
  200-299,9 251,9  16,0  47,1    71,3   49,8  107,4    13,1  2,2  32,5   3,7
  300-499,9 386,6  18,3  71,8    115,3   33,7  107,8    6,3  1,9  36,5   4,4
  500- 470,6  28,5  88,3    185,8   24,5  146,9    5,7  0,7  23,7   2,7
  Alle 275,6  16,1  50,8    84,7   43,0  99,9    8,9  1,4  30,1   3,6

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015