Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2010
Hovedtabell 14b, del 1. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk.
Husdyrprodukter eksklusive drifts-, distrikts- og grunntilskudd

 

Landsdeler  Storfe  Griser  Sauer
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

   grupper, daa  Mjølk  Liv-  Ku-  Annet  Små-  Slakte-  Purker/  Liv-  Slakt  Ull
         dyr  slakt  slakt  gris  gris  råner  dyr      

 

Østlandet                         
Flatbygder                         
  50-99,9                         
  100-199,9 14,3  10,0  7,8    18,4   12,7  129,1    2,3    3,9   0,7
  200-299,9 124,4  6,0  20,8    44,0   112,4  123,8    16,5    3,6   0,4
  300-499,9 210,9  14,0  34,9    95,1   133,6  174,9    21,9    1,4   0,1
  500- 226,7  27,8  45,2    52,9   72,9  217,5    4,0    0,1   
  Alle 151,9  14,2  28,0    55,6   86,5  161,6    11,9    1,9   0,2
Andre bygder                         
  50-99,9                    4,0  72,4   7,6
  100-199,9 123,8  10,3  15,9    15,9   54,1  7,2    4,7  0,6  32,3   3,6
  200-299,9 221,9  10,7  39,5    61,3   25,8  35,8    13,1  1,8  28,0   3,9
  300-499,9 308,3  27,8  63,3    155,2     0,2      3,4  51,3   4,9
  500- 496,3  19,4  114,7    263,4           4,6  37,0   2,8
  Alle 230,1  15,0  44,1    89,3   41,7  12,5    4,9  2,2  38,1   4,1
Agder og Rogaland                         
Jæren                         
  100-199,9 358,0  17,0  42,2    66,9   413,8  147,4    11,3  1,6  26,4   2,2
  200-299,9 562,0  32,1  68,7    158,2   20,5  565,8    18,6  2,2  34,8   4,3
  300-499,9 703,9  20,0  123,0    123,1   31,8  507,3    17,9  3,1  67,8   8,8
  500- 1290,7  49,6  201,4    273,4   103,7  391,7    16,6  0,2  112,5   16,7
  Alle 596,8  28,2  86,6    130,2   176,0  384,1    22,1  1,8  47,8   6,2
Andre bygder                         
  100-199,9 151,7  17,3  29,2    16,6   48,3  78,0    9,2  0,7  21,2   2,7
  200-299,9 340,0  44,4  53,8    91,8   210,2  124,8    25,1  0,9  27,8   3,7
  300-499,9 449,8  43,2  74,0    151,7   15,2  96,3    7,4  2,8  106,3   9,9
  500- 535,6  50,3  108,1    290,4     127,7    0,1  1,5  71,7   5,4
  Alle 310,2  32,6  55,1    106,5   59,3  93,3    9,6  1,3  49,3   4,8
Vestlandet                         
  35-49,9                    0,6  3,7   1,0
  50-99,9 31,6  5,3  2,4    16,9     1,2      0,3  19,2   2,4
  100-199,9 238,4  14,2  37,0    65,5   23,7  22,9    11,5  0,7  35,0   3,7
  200-299,9 287,2  17,5  38,8    41,4   68,7  143,6    6,8  4,0  54,1   5,4
  300-499,9 541,7  16,3  92,5    135,1   5,3  78,4    2,6  4,0  65,2   6,6
  500- 1378,5  26,0  223,5    393,1           0,1  7,2   0,9
  Alle 317,5  13,8  49,8    78,1   23,7  54,9    5,8  2,0  40,2   4,2
Trøndelag                         
Flatbygder                         
  100-199,9 114,7  21,0  35,4    66,8     624,0    29,2    15,9   1,3
  200-299,9 234,4  14,1  37,2    33,7   1,0  82,1    1,1    45,9   3,4
  300-499,9 385,0  23,2  74,0    169,4   27,8  190,0    10,9    0,2   
  500- 80,3  17,2  64,8    251,9   16,3  446,4    15,8       
  Alle 260,0  19,2  54,9    118,9   22,5  252,3    11,9    16,1   1,2
Andre bygder                         
  100-199,9 247,0  20,1  36,8    16,4   23,5  130,9    3,8  11,7  66,4   5,1
  200-299,9 409,6  28,6  56,7    63,1           0,7  64,9   7,6
  300-499,9 368,9  45,3  71,9    103,1     0,1      1,7  52,1   4,0
  500- 1283,0  52,1  180,0    298,5                
  Alle 467,0  37,6  74,9    101,4   4,0  22,2    0,6  2,9  51,6   4,6
Nord-Norge                         
  100-199,9 91,0  3,0  16,8    25,5             46,0   3,8
  200-299,9 270,4  6,5  47,2    87,8           0,4  46,6   5,4
  300-499,9 480,3  14,4  68,0    62,9   102,4  97,8    8,2  0,5  34,1   3,6
  500- 800,2  27,2  135,1    200,8     76,3        62,2   5,5
  Alle 371,5  11,2  59,7    83,1   29,8  40,3    2,4  0,3  43,6   4,3
Alle bruk                         
  35-49,9            271,9  41,2    18,0  0,3  1,7   0,4
  50-99,9 29,6  6,4  1,7    11,6   12,3  1,0    0,9  0,7  21,5   2,3
  100-199,9 156,0  13,0  25,6    35,7   47,6  84,6    7,9  1,1  29,1   3,0
  200-299,9 270,6  15,9  41,3    65,7   53,9  111,5    9,7  1,3  35,7   4,0
  300-499,9 388,4  23,4  67,6    120,4   51,6  123,0    9,5  1,6  38,4   3,8
  500- 554,2  30,9  101,9    186,6   34,3  155,1    3,4  0,8  27,8   2,7
  Alle 296,0  18,5  50,3    86,4   51,8  106,3    8,0  1,2  32,1   3,3

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015