Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2012
Hovedtabell 14b, del 1. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk.
Husdyrprodukter eksklusive drifts-, distrikts- og grunntilskudd

 

Landsdeler  Storfe  Griser  Sauer
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

   grupper, daa  Mjølk  Liv-  Ku-  Annet  Små-  Slakte-  Purker/  Liv-  Slakt  Ull
         dyr  slakt  slakt  gris  gris  råner  dyr      

 

Østlandet                         
Flatbygder                         
  50-99,9                         
  100-199,9   6,6  5,6    19,6   85,6  165,1    1,3    0,6   
  200-299,9 100,4  19,2  24,4    31,8   150,4  185,5    9,1  2,3  4,0   1,2
  300-499,9 183,5  20,0  33,8    94,4   95,6  185,0    13,6  0,6  11,2   1,3
  500- 309,7  31,2  57,0    67,1   103,0  170,4    4,1    3,7   0,3
  Alle 164,7  19,9  32,4    58,4   102,2  169,2    7,6  0,7  5,6   0,8
Andre bygder                         
  50-99,9 84,6  3,9  11,3    9,4           0,2  56,1   6,9
  100-199,9 129,7  8,6  23,8    10,7   64,3  1,0    1,6  2,6  38,2   3,9
  200-299,9 213,4  7,4  39,2    54,5     0,1      3,9  57,3   5,6
  300-499,9 401,8  27,9  84,7    178,0   31,4  4,6    1,5  2,0  20,9   2,7
  500- 686,5  48,4  123,4    254,3           5,6  39,0   3,8
  Alle 302,0  19,1  57,9    102,8   44,9  1,7    0,9  3,0  38,6   4,1
Agder og Rogaland                         
Jæren                         
  100-199,9 396,6  6,8  64,3    69,7   251,8  162,8    2,5  1,6  36,8   2,8
  200-299,9 583,1  48,0  80,5    115,5   105,4  425,9    104,8  0,9  35,8   5,2
  300-499,9 936,1  49,1  145,9    201,5   36,5  580,6    18,2  0,8  42,8   6,2
  500- 1059,2  38,3  156,3    122,1   39,2  664,5    27,5  29,0  195,1   22,0
  Alle 694,4  36,6  104,2    127,4   147,5  437,7    49,7  5,4  60,6   7,4
Andre bygder                         
  100-199,9 140,7  16,4  23,8    18,3   93,9  61,1    10,1  1,5  25,4   2,9
  200-299,9 307,9  34,5  57,2    73,8   191,1  128,0    24,0  2,6  25,8   3,4
  300-499,9 534,9  38,8  93,3    133,4   6,6  123,6    4,9  3,7  77,6   8,0
  500- 557,4  45,2  93,2    353,8   6,6  175,4      22,1  164,0   17,9
  Alle 356,9  32,1  61,4    127,0   60,4  108,2    8,2  6,2  65,4   7,1
Vestlandet                         
  35-49,9                      6,5   1,6
  50-99,9 19,8  2,8  3,9    22,7           0,1  14,4   1,6
  100-199,9 276,3  17,3  48,1    77,0   14,6  73,7    2,7  0,5  33,6   3,7
  200-299,9 396,0  30,9  61,8    39,8   51,2  90,0    1,4  1,9  46,3   4,4
  300-499,9 601,3  24,6  96,9    177,2   18,2  77,9    4,0  3,2  56,2   6,3
  500- 1301,0  62,3  215,1    345,1           19,7  67,3   7,5
  Alle 389,0  21,9  63,7    95,7   20,5  61,5    2,1  2,4  39,9   4,3
Trøndelag                         
Flatbygder                         
  100-199,9 175,2  22,0  23,3    26,6   26,3  640,8    33,3    18,5   2,9
  200-299,9 196,6  23,6  43,9    47,4           0,1  72,8   6,2
  300-499,9 480,0  36,7  93,8    151,3   36,5  317,4    48,5    0,3   
  500- 393,9  72,7  59,3    341,0   48,8  351,7    29,3       
  Alle 351,9  34,1  66,8    122,6   35,7  288,8    32,8    20,3   1,9
Andre bygder                         
  200-299,9 514,2  23,6  75,3    95,5           4,5  51,8   6,2
  300-499,9 479,7  43,7  81,6    128,3           2,4  49,5   6,6
  500- 1226,4  19,5  205,5    290,5             50,9   7,5
  Alle 560,6  31,5  90,4    125,9   5,3  19,3    0,5  2,8  49,8   6,3
Nord-Norge                         
  100-199,9 63,6  3,3  13,7    23,3           2,1  43,9   6,4
  200-299,9 296,4  20,8  51,8    62,4           3,9  47,1   5,3
  300-499,9 543,1  21,8  75,4    106,6   99,0  85,6    11,5  1,7  45,3   4,1
  500- 1017,6  14,6  143,3    262,0     48,8    0,1  0,2  29,7   3,1
  Alle 437,7  16,6  65,4    97,8   34,2  36,7    4,0  2,2  42,1   4,6
Alle bruk                         
  35-49,9   7,2  -1,2    3,0   279,7  6,7    24,3    2,5   0,6
  50-99,9 30,4  2,2  4,9    14,1   13,5  0,9    0,9  0,1  16,1   1,9
  100-199,9 164,3  11,9  29,3    37,4   56,3  105,2    4,7  1,1  29,0   3,3
  200-299,9 309,4  24,1  51,8    59,5   58,2  90,8    11,5  2,7  40,8   4,5
  300-499,9 465,7  29,9  79,6    139,3   47,9  149,9    12,7  1,7  34,2   3,9
  500- 647,4  37,2  106,3    199,2   45,2  154,4    4,8  6,9  51,7   5,7
  Alle 360,8  24,0  61,0    98,6   55,6  116,0    9,3  2,5  35,7   4,0

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015