Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2014
Hovedtabell 14b, del 1. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk.
Husdyrprodukter eksklusive drifts-, distrikts- og grunntilskudd

 

Landsdeler  Storfe  Griser  Sauer
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

   grupper, daa  Mjølk  Liv-  Ku-  Annet  Små-  Slakte-  Purker/  Liv-  Slakt  Ull
         dyr  slakt  slakt  gris  gris  råner  dyr      

 

Østlandet                         
Flatbygder                         
  50-99,9            -7,8  330,1    -0,8       
  100-199,9   7,5  7,1    16,6   -0,7  152,7      0,6  24,3   2,4
  200-299,9 40,9  5,7  19,7    30,7   212,3  205,3    13,8  1,6  4,1   0,5
  300-499,9 205,4  17,4  40,4    68,3   121,3  112,0    18,0  3,0  15,9   1,1
  500- 254,9  39,0  71,1    115,2   47,9  125,3    4,7    16,1   1,2
  Alle 151,9  20,4  40,4    66,7   90,3  149,0    9,2  1,2  14,1   1,1
Andre bygder                         
  100-199,9 97,8  21,1  16,2    19,9     0,2      1,1  56,4   5,4
  200-299,9 216,8  15,0  30,4    62,0           2,3  59,3   6,4
  300-499,9 401,8  32,3  89,9    163,2   23,2  1,9    1,6  1,5  43,0   3,5
  500- 667,2  30,5  134,5    219,9     2,1      1,8  63,0   7,9
  Alle 322,4  24,4  64,5    111,6   25,0  1,1    0,5  1,7  54,8   5,4
Agder og Rogaland                         
Jæren                         
  35-49,9                      23,1   3,8
  100-199,9 381,1  15,0  59,1    80,0   235,9  146,6    11,2       
  200-299,9 626,6  39,6  126,9    151,1   177,8  465,8    19,5    41,6   3,5
  300-499,9 1178,1  49,0  183,3    172,1   25,7  488,1    18,9  0,1  57,0   6,3
  500- 1065,3  37,4  156,8    76,5   79,6  622,4    21,8  70,2  211,8   25,4
  Alle 804,1  35,6  130,9    124,2   95,0  405,1    16,4  9,6  63,1   7,1
Andre bygder                         
  100-199,9 116,4  21,5  15,2    33,9   274,5  34,7    32,4  0,6  37,7   3,2
  200-299,9 284,7  25,8  64,9    66,4   0,7  73,7    2,2  3,9  64,0   6,3
  300-499,9 563,5  63,8  89,4    140,1   64,8  189,5    5,6  4,9  83,5   6,2
  500- 712,1  75,4  149,7    296,2   11,2  346,9    4,5  2,4  134,6   13,2
  Alle 384,8  43,3  71,2    114,9   78,3  140,4    9,6  3,0  72,6   6,4
Vestlandet                         
  35-49,9         12,6           0,5  4,1   0,7
  50-99,9 28,7  5,9  2,2    1,2     1,7      0,1  16,1   0,9
  100-199,9 243,1  17,8  41,3    61,1   12,6  89,2    2,1  1,5  36,7   3,3
  200-299,9 454,3  35,0  68,8    40,9   32,1  114,7    2,6  2,4  53,2   5,2
  300-499,9 521,0  26,0  106,4    208,1   38,7  47,7    1,3  4,4  72,0   6,7
  500- 1209,1  40,5  221,8    408,4           24,1  42,4   4,6
  Alle 389,1  23,3  68,6    102,4   20,6  63,8    1,5  3,7  44,8   4,2
Trøndelag                         
Flatbygder                         
  100-199,9 166,4  32,2  29,3    20,1     462,4    22,1       
  200-299,9 117,7  14,3  27,3    26,7   2,8  135,7    3,1  1,0  92,8   7,4
  300-499,9 438,6  29,7  95,7    172,7   36,5  258,3    6,6    12,0   1,0
  500- 423,6  67,2  110,0    229,3   42,8  180,3    91,5       
  Alle 319,2  33,0  73,1    129,4   33,9  222,6    24,8  0,3  30,5   2,5
Andre bygder                         
  200-299,9 452,8  31,2  70,4    70,4           4,2  66,3   6,5
  300-499,9 630,9  61,0  123,5    130,7     0,2      3,0  59,6   5,7
  500- 1127,2  17,0  165,5    404,6           0,6  54,3   5,6
  Alle 598,1  41,5  103,8    135,6   18,3  47,8    7,4  3,0  61,4   6,0
Nord-Norge                         
  100-199,9 53,2  2,2  6,9    18,3           11,2  69,6   7,6
  200-299,9 278,8  46,6  46,5    54,4           0,3  57,0   5,2
  300-499,9 657,7  20,7  105,8    96,0   78,0  7,7    9,3  1,9  50,0   5,5
  500- 946,5  50,2  158,0    238,8   10,5  197,8    0,1  0,7  55,6   4,8
  Alle 494,9  28,7  80,7    95,5   31,1  38,2    3,5  2,9  55,4   5,6
Alle bruk                         
  35-49,9         6,3   90,7        0,2  7,4   1,2
  50-99,9 26,2  4,3  3,1    3,6   15,3  71,8    1,0  0,4  25,2   1,7
  100-199,9 131,7  15,2  22,6    34,1   56,6  100,2    9,3  2,2  40,4   3,9
  200-299,9 298,5  26,2  53,0    55,2   53,4  107,3    4,5  2,1  51,8   4,9
  300-499,9 525,2  34,6  97,3    138,7   53,1  110,5    7,6  2,4  46,8   4,3
  500- 603,4  43,7  120,6    205,3   28,5  148,9    11,4  5,6  49,7   5,1
  Alle 380,1  28,6  71,1    103,0   48,7  110,3    7,3  2,8  45,4   4,3

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015