Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2015
Hovedtabell 14b, del 1. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk.
Husdyrprodukter eksklusive drifts-, distrikts- og grunntilskudd

 

Landsdeler  Storfe  Griser  Sauer
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

   grupper, daa  Mjølk  Liv-  Ku-  Annet  Små-  Slakte-  Purker/  Liv-  Slakt  Ull
         dyr  slakt  slakt  gris  gris  råner  dyr      

 

Østlandet                         
Flatbygder                         
  50-99,9            21,1  390,6    5,0       
  100-199,9   18,1  3,6    15,5   1,9  139,8      3,9  28,7   3,3
  200-299,9 63,3  9,6  15,2    25,7   245,9  190,9    9,4    2,9   0,6
  300-499,9 245,3  16,7  67,9    81,4   130,8  101,0    25,9  3,3  14,7   1,6
  500- 264,5  38,3  81,1    125,7   66,3  186,3    6,8    16,5   2,4
  Alle 167,5  22,4  49,3    72,3   106,0  165,2    11,0  1,4  14,5   1,9
Andre bygder                         
  100-199,9 84,0  12,6  21,0    19,5     0,7    0,1  1,5  61,1   6,5
  200-299,9 253,7  15,5  46,4    75,9     0,2      2,7  53,8   6,1
  300-499,9 371,3  40,9  89,0    188,5   27,9  6,1    2,0  4,0  48,4   5,6
  500- 737,6  30,8  172,6    222,9     3,4      1,6  60,7   7,4
  Alle 349,7  26,6  80,2    130,9   30,5  3,1    0,7  2,6  54,9   6,2
Agder og Rogaland                         
Jæren                         
  200-299,9 549,8  32,9  82,4    110,3   237,8  400,1    18,6  5,7  63,5   7,7
  300-499,9 1282,9  60,8  179,2    250,1   17,6  500,4    16,6  1,1  62,9   6,9
  500- 1424,6  65,7  223,1    140,0   191,9  628,9    26,6  47,9  199,6   26,2
  Alle 898,6  43,2  132,4    151,2   150,4  424,8    19,3  10,8  76,6   9,4
Andre bygder                         
  100-199,9 106,1  42,6  31,0    21,6   271,3  21,8    35,4  1,7  43,4   5,4
  200-299,9 400,1  46,0  84,8    74,3   0,7  94,9    2,7  3,6  52,6   5,5
  300-499,9 570,4  49,5  112,0    157,7   57,9  171,2    13,6  5,5  96,1   7,7
  500- 887,0  122,1  154,1    321,2   6,7  274,1    10,9  7,9  143,1   11,7
  Alle 450,8  55,7  88,8    126,7   75,8  128,6    14,2  4,3  78,1   7,0
Vestlandet                         
  35-49,9                    0,7  4,1   1,2
  50-99,9 22,1  1,4  8,8    1,5           0,3  18,6   1,5
  100-199,9 260,0  23,8  39,4    66,2   4,7  101,1    1,9  1,5  38,3   3,5
  200-299,9 526,8  33,2  77,3    55,2   25,6  114,0    1,1  1,9  60,3   5,3
  300-499,9 759,0  31,4  127,7    227,4   22,0  59,0    1,0  6,2  69,3   6,5
  500- 1160,1  39,1  282,4    436,8           14,9  44,2   5,3
  Alle 475,0  25,0  82,6    118,6   13,4  68,0    1,0  3,5  47,9   4,5
Trøndelag                         
Flatbygder                         
  100-199,9 75,3  17,7  11,1    16,2   19,6  472,3    22,3       
  200-299,9 171,1  32,9  39,5    41,2   0,8  138,7    2,3  0,5  116,1   6,7
  300-499,9 425,4  34,9  98,1    174,3   41,8  320,0    10,4  0,4  17,8   1,1
  500- 528,3  69,4  121,6    283,5   54,0  31,4    97,1       
  Alle 340,7  38,8  78,0    143,5   40,7  229,9    26,2  0,3  37,8   2,2
Andre bygder                         
  200-299,9 519,3  47,6  86,6    97,0           4,7  62,5   6,5
  300-499,9 686,3  73,0  121,5    141,9           4,3  78,7   6,5
  500- 1203,9  34,0  207,0    421,5             45,5   5,6
  Alle 669,5  55,6  115,8    158,4   24,5  32,4    31,4  3,7  68,5   6,5
Nord-Norge                         
  100-199,9 119,5  3,7  29,1    34,3           0,4  33,8   3,4
  200-299,9 258,2  36,1  38,2    70,7           2,5  85,7   7,4
  300-499,9 691,3  20,4  104,7    106,5   131,9  1,1    11,4  1,1  59,5   5,5
  500- 1130,0  59,0  189,6    235,4   1,5  185,2      1,5  69,1   6,4
  Alle 554,8  28,9  89,3    108,4   46,7  37,1    4,0  1,4  62,8   5,7
Alle bruk                         
  35-49,9            126,1  0,2      0,4  2,1   0,6
  50-99,9 25,3  0,8  6,9    3,1   24,3  78,0    1,9  0,2  18,6   1,5
  100-199,9 129,0  18,9  25,3    34,4   63,8  100,5    22,1  1,7  39,1   4,2
  200-299,9 339,9  30,5  57,2    64,5   65,1  107,8    3,7  2,4  57,8   5,4
  300-499,9 578,7  38,3  107,0    161,0   57,6  114,7    9,8  3,4  53,9   5,0
  500- 703,7  50,8  147,5    221,9   41,7  157,8    12,8  5,1  54,1   6,1
  Alle 433,0  33,2  82,4    117,9   57,7  114,8    10,4  3,0  49,7   4,9