Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2016
Hovedtabell 14b, del 1. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk.
Husdyrprodukter eksklusive drifts-, distrikts- og grunntilskudd

 

Landsdeler  Storfe  Griser  Sauer
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

   grupper, daa  Mjølk  Liv-  Ku-  Annet  Små-  Slakte-  Purker/  Liv-  Slakt  Ull
         dyr  slakt  slakt  gris  gris  råner  dyr      

 

Østlandet                         
Flatbygder                         
  100-199,9   5,1  0,4    3,3   -2,2  145,6      0,2  12,7   1,0
  200-299,9 39,1  24,7  25,2    29,8   201,4  242,4    13,8    2,4   0,2
  300-499,9 230,2  17,9  49,1    84,9   142,6  100,4    11,5  5,3  19,5   2,2
  500- 330,6  55,9  80,5    148,8   53,7  206,6    6,2  0,2  18,0   1,7
  Alle 188,6  30,1  46,9    82,4   94,3  185,0    7,9  1,6  14,1   1,4
Andre bygder                         
  100-199,9 100,6  15,2  26,5    52,8     1,7      1,7  53,9   6,3
  200-299,9 189,7  20,5  42,0    91,2     1,0      3,5  78,6   10,9
  300-499,9 318,6  54,0  79,3    176,1   15,0  30,1    2,7  2,3  57,2   5,5
  500- 749,9  70,8  169,6    254,5     4,1    0,7  1,9  41,6   3,7
  Alle 343,9  41,8  80,7    147,9   19,9  11,4    1,1  2,3  57,4   6,4
Agder og Rogaland                         
Jæren                         
  100-199,9 401,0  9,1  82,7    121,5   318,6  222,5    33,2    30,3   3,6
  200-299,9 685,9  77,7  155,9    87,2   255,9  357,8    14,5  8,4  74,9   7,5
  300-499,9 1115,0  55,5  179,6    252,5   40,9  451,5    9,8  0,7  56,4   7,5
  500- 1392,9  123,2  184,2    143,5   182,8  523,9    31,7  43,8  178,8   21,8
  Alle 878,9  61,9  146,7    156,6   142,0  373,6    16,4  9,9  73,9   8,8
Andre bygder                         
  100-199,9 68,9  44,9  27,0    16,7   281,7  15,4    34,2  2,4  36,3   3,9
  200-299,9 385,0  47,7  84,6    49,9   -0,4  83,6    4,0  4,3  61,2   6,3
  300-499,9 628,4  57,3  126,7    179,8   44,2  207,1    32,7  4,2  76,4   7,6
  500- 860,1  143,9  150,9    468,2   -1,7  232,2    3,1  5,9  143,5   16,2
  Alle 476,7  66,9  95,8    165,6   66,9  135,0    18,4  4,0  75,9   8,0
Vestlandet                         
  35-49,9                      3,2   1,0
  50-99,9 10,8  8,5  4,6    1,9           0,3  17,8   1,3
  100-199,9 272,9  32,7  46,3    66,7   29,5  174,5    2,3  1,2  27,5   2,5
  200-299,9 567,0  42,8  87,3    64,9   34,4  86,7    0,2  2,9  52,6   5,7
  300-499,9 736,6  48,6  134,1    229,5   21,6  59,6    2,2  4,3  68,1   7,9
  500- 1507,0  36,7  234,5    359,4           2,8  37,8   4,0
  Alle 538,1  34,7  89,4    123,1   20,7  75,1    1,1  2,4  42,3   4,5
Trøndelag                         
Flatbygder                         
  200-299,9 183,1  15,9  50,7    43,4   -0,6  150,7    4,7  0,2  81,4   7,8
  300-499,9 410,4  32,1  89,4    177,0   39,8  288,4    5,8  1,0  27,7   2,6
  500- 699,9  126,5  162,1    266,1   39,9  223,0    113,7       
  Alle 405,1  48,0  91,5    151,9   27,8  266,5    30,3  0,5  31,5   3,0
Andre bygder                         
  200-299,9 476,2  42,2  93,6    110,8   -1,2  52,5    0,7  6,7  64,1   5,9
  300-499,9 784,5  79,9  140,4    144,8   -1,1  84,7    3,5  1,5  40,5   5,5
  500- 1109,5  26,1  192,7    393,0             83,2   13,3
  Alle 663,9  52,8  121,5    161,4   26,3  78,2    32,8  3,3  57,2   6,8
Nord-Norge                         
  100-199,9 119,3  3,7  20,6    23,6           0,4  37,8   3,5
  200-299,9 251,8  18,4  48,2    69,8           2,9  70,2   8,6
  300-499,9 623,5  12,5  89,6    108,2   147,6  13,9    19,1  1,8  47,9   5,5
  500- 1169,6  47,4  204,5    256,7   -4,3  152,6      1,9  44,5   4,8
  Alle 572,0  21,1  94,8    119,8   46,8  41,6    6,2  1,9  50,8   5,8
Alle bruk                         
  35-49,9            86,9  149,8    0,3    1,6   0,5
  50-99,9 7,1  6,3  4,9    3,2           0,3  20,4   1,7
  100-199,9 141,8  20,0  28,3    40,9   71,0  120,9    23,9  1,1  32,8   3,3
  200-299,9 344,1  34,6  68,9    67,8   54,3  105,0    3,9  3,3  56,5   6,2
  300-499,9 558,9  42,5  104,0    162,8   60,9  133,7    10,3  2,9  47,6   5,3
  500- 795,9  71,1  150,1    251,5   30,1  157,3    12,7  3,8  50,1   5,6
  Alle 458,8  40,9  87,4    130,2   52,7  125,7    10,9  2,7  45,8   5,0