Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2017
Hovedtabell 14b, del 1. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk.
Husdyrprodukter eksklusive drifts-, distrikts- og grunntilskudd

 

Landsdeler  Storfe  Griser  Sauer
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

   grupper, daa  Mjølk  Liv-  Ku-  Annet  Små-  Slakte-  Purker/  Liv-  Slakt  Ull
         dyr  slakt  slakt  gris  gris  råner  dyr      

 

Østlandet                         
Flatbygder                         
  50-99,9                         
  100-199,9   9,9  5,9    1,5   0,5  168,5      0,2  13,4   1,7
  200-299,9 46,6  20,9  22,3    22,0   162,2  185,5    10,9    0,9   0,5
  300-499,9 259,6  31,2  77,9    139,2   114,9  103,2    12,6  3,3  13,5   2,2
  500- 444,7  75,4  116,5    187,0   50,2  213,2    0,9  0,5  12,5   2,0
  Alle 228,7  39,5  65,4    104,7   81,8  171,9    6,2  1,1  9,8   1,6
Andre bygder                         
  100-199,9 103,4  12,6  23,8    45,7   0,2  1,4    0,1  3,2  42,5   6,9
  200-299,9 143,7  22,9  28,1    75,5     1,5    0,2  3,0  74,6   10,0
  300-499,9 350,5  57,3  97,4    159,9   6,5  62,8    0,7  2,0  30,3   5,2
  500- 712,7  103,0  157,8    234,1   0,1  3,2    0,2  1,5  33,0   6,2
  Alle 340,2  51,2  80,2    133,9   1,9  19,4    0,3  2,4  44,5   7,0
Agder og Rogaland                         
Jæren                         
  100-199,9 452,9  41,8  48,2    117,0   380,7  266,6    25,8    11,0   1,5
  200-299,9 943,2  84,5  162,5    96,5   67,1  158,3    8,5  3,5  48,8   7,7
  300-499,9 992,1  63,1  177,6    280,5   37,5  298,9    19,1  11,1  47,3   8,6
  500- 1497,8  106,0  337,2    467,9   169,7      19,6  29,2  115,4   19,9
  Alle 906,6  67,0  170,3    223,1   103,7  433,0    15,3  10,3  51,3   8,8
Andre bygder                         
  100-199,9 124,5  18,5  37,3    19,3   258,7  31,8    21,6  1,1  20,7   5,4
  200-299,9 354,6  49,6  64,0    61,0   66,1  96,9    3,0  4,0  44,9   6,1
  300-499,9 647,8  98,4  101,9    211,7   56,9  218,6    9,6  1,2  43,1   7,0
  500- 1029,0  123,1  208,4    457,7   1,1  173,7    5,0  6,3  104,2   17,0
  Alle 537,8  72,5  101,3    188,6   81,0  131,8    8,7  3,0  52,6   8,7
Vestlandet                         
  35-49,9                         
  50-99,9 10,9  1,8  5,1    8,2         2,1  0,9  16,3   2,4
  100-199,9 252,1  20,6  45,9    62,2   44,5  165,6    4,4  1,8  20,0   2,6
  200-299,9 565,7  33,2  84,8    72,8   18,8  24,0    0,4  4,5  33,5   5,5
  300-499,9 759,6  57,4  143,3    217,2   28,4  71,3    0,9  5,9  45,8   7,5
  500- 1673,0  35,1  256,4    520,2           4,2  29,5   4,4
  Alle 582,3  30,7  97,3    149,5   21,6  61,5    1,6  3,5  28,9   4,5
Trøndelag                         
Flatbygder                         
  200-299,9 153,3  14,3  26,5    17,0   -7,9  207,3    5,0    21,1   2,6
  300-499,9 362,7  43,4  99,9    173,6   44,9  363,8    8,4  0,3  34,5   3,2
  500- 699,0  97,9  148,1    286,6   37,9  21,4    79,2       
  Alle 403,3  52,0  94,4    159,3   30,1  261,8    26,7  0,1  20,6   2,0
Andre bygder                         
  100-199,9   5,2  5,2    271,1   530,5  346,4    433,4  0,2  41,1   7,7
  200-299,9 402,3  42,0  53,3    106,3           4,1  58,2   7,1
  300-499,9 739,3  93,3  145,8    177,0   2,8  96,2    3,1  0,3  18,8   3,7
  500- 1289,1  21,1  236,2    371,2           0,3  92,9   11,7
  Alle 639,8  59,0  115,4    187,0   44,3  71,0    36,5  1,5  43,9   6,3
Nord-Norge                         
  100-199,9 88,3  10,6  15,5    57,8             26,9   4,6
  200-299,9 291,6  23,0  55,4    40,7     0,1      0,7  39,8   8,3
  300-499,9 594,4  16,7  99,9    96,0   167,4  14,1    10,0  2,5  30,2   6,2
  500- 1222,6  60,8  227,4    231,1   -0,4  125,9      1,3  27,0   4,6
  Alle 618,9  30,1  112,2    114,8   47,9  41,4    2,9  1,3  30,6   5,9
Alle bruk                         
  35-49,9            9,3  90,7    3,4       
  50-99,9 6,3  5,6  7,7    3,9         1,2  0,6  13,1   2,1
  100-199,9 149,8  16,4  28,2    52,1   83,5  128,2    23,5  1,3  23,6   3,9
  200-299,9 330,8  33,1  56,8    61,3   43,1  70,5    3,2  2,6  39,7   5,9
  300-499,9 549,1  55,0  114,0    176,0   57,9  140,1    7,3  3,1  31,4   5,1
  500- 910,3  79,9  184,1    296,5   27,0  175,6    8,4  3,3  37,8   6,2
  Alle 484,8  46,3  96,4    146,6   47,8  123,5    8,9  2,6  32,2   5,1