Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 14b, del 1. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk.
Husdyrprodukter eksklusive drifts-, distrikts- og grunntilskudd

 

Landsdeler  Storfe  Griser  Sauer
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

   grupper, daa  Mjølk  Liv-  Ku-  Annet  Små-  Slakte-  Purker/  Liv-  Slakt  Ull
         dyr  slakt  slakt  gris  gris  råner  dyr      

 

Østlandet                         
Flatbygder                         
  100-199,9   5,4  1,3    4,0   -3,8  227,4      0,6  27,5   2,0
  200-299,9 73,3  9,4  17,6    20,2   169,2  179,8    15,9       
  300-499,9 207,4  36,6  41,5    123,4   79,6  131,8    25,9  3,1  14,2   1,1
  500- 456,6  51,3  116,9    191,9   53,3  155,5        6,9   0,7
  Alle 235,4  31,0  57,0    107,4   73,6  166,6    10,4  0,9  9,8   0,8
Andre bygder                         
  100-199,9 90,2  14,1  29,5    35,1   -0,1  3,3    0,1  0,9  52,4   7,0
  200-299,9 126,4  13,3  26,1    59,5     2,9    0,3  2,9  97,2   10,6
  300-499,9 342,6  33,2  83,8    141,9   3,6  111,9    0,5  2,6  37,2   3,8
  500- 839,8  69,0  148,2    234,5     2,7      0,1  32,2   4,7
  Alle 361,5  33,2  74,3    122,5   1,1  35,6    0,2  1,7  53,3   6,3
Agder og Rogaland                         
Jæren                         
  100-199,9 518,5  25,5  67,9    135,5   289,4  112,7    27,9    13,1   1,4
  200-299,9 859,9  77,0  117,2    54,9   56,9  192,3    11,5  2,3  50,9   6,6
  300-499,9 1165,4  42,0  178,1    274,3   -1,2  201,9    20,4  0,4  56,0   6,6
  500- 1772,3  141,1  286,6    369,1   136,9      23,1  7,7  131,8   17,0
  Alle 997,3  63,4  151,1    194,5   81,4  398,0    17,6  2,3  58,4   7,3
Andre bygder                         
  100-199,9 100,1  22,1  13,5    22,8   80,5  17,5    98,1  0,4  47,1   7,1
  200-299,9 275,8  40,0  47,4    54,8   52,2  111,4    3,9  2,1  55,3   5,2
  300-499,9 593,6  61,7  81,3    154,9   39,5  137,7    2,8  3,0  62,6   7,9
  500- 1155,2  69,9  223,1    410,1   -0,3  119,8    1,3  5,0  137,1   17,1
  Alle 539,9  48,3  92,4    163,4   37,6  98,6    19,1  2,7  74,7   9,1
Vestlandet                         
  35-49,9                         
  50-99,9     0,5    6,4         3,2  0,8  14,7   0,8
  100-199,9 211,3  19,9  34,0    60,2   16,3  143,1    -1,0  1,4  26,5   2,6
  200-299,9 502,7  37,6  72,9    53,5   24,4  65,0    0,2  3,5  52,3   4,4
  300-499,9 721,4  44,8  110,2    182,6   15,5  87,9    1,2  3,6  62,7   7,8
  500- 1785,3  47,7  260,3    448,4           3,2  66,3   7,3
  Alle 630,7  33,0  93,9    142,1   13,7  68,5    0,5  2,7  47,0   5,0
Trøndelag                         
Flatbygder                         
  200-299,9 168,0  11,7  50,1    41,0             29,3   3,1
  300-499,9 350,1  27,0  61,6    156,0   38,8  427,3    4,7  2,1  50,9   2,3
  500- 915,2  84,2  186,4    206,4   26,7  113,4    66,8       
  Alle 467,4  40,6  93,0    141,8   25,4  273,8    23,5  0,9  28,2   1,6
Andre bygder                         
  200-299,9 419,7  25,3  75,1    68,1           5,2  73,9   7,9
  300-499,9 820,7  76,1  133,7    170,7   -0,3  77,7    1,4  0,2  24,6   2,5
  500- 1512,5  68,2  230,9    284,0             40,0   3,0
  Alle 751,7  54,1  123,0    147,0   30,4  43,7    40,3  1,8  45,8   4,9
Nord-Norge                         
  100-199,9 148,6  4,4  19,3    69,3             50,7   4,6
  200-299,9 280,4  19,7  36,3    41,0     0,6      0,5  71,3   11,2
  300-499,9 616,2  36,7  64,6    88,2   151,1  20,0    10,5  0,5  46,1   5,1
  500- 1149,8  67,5  185,8    212,8   -3,2  90,9    0,6  0,8  42,7   5,3
  Alle 640,7  38,0  90,6    113,8   42,9  35,7    3,2  0,5  50,7   6,5
Alle bruk                         
  35-49,9            2,1  113,3    1,6       
  50-99,9   2,2  0,9    7,5         1,5  0,6  14,9   1,5
  100-199,9 142,4  14,2  24,6    44,4   50,0  115,6    36,2  0,7  37,0   4,3
  200-299,9 316,3  26,9  51,0    48,5   42,4  68,6    3,9  2,2  54,5   6,0
  300-499,9 551,3  43,6  88,4    155,2   41,8  142,7    8,3  2,2  42,5   4,4
  500- 1012,3  67,3  181,0    268,3   25,1  158,2    7,9  1,5  44,3   5,4
  Alle 524,9  39,2  89,3    135,0   36,5  119,9    10,8  1,7  43,0   4,8