Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2019
Hovedtabell 14b, del 1. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk.
Husdyrprodukter eksklusive drifts-, distrikts- og grunntilskudd

 

Landsdeler  Storfe  Griser  Sauer
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

   grupper, daa  Mjølk  Liv-  Ku-  Annet  Små-  Slakte-  Purker/  Liv-  Slakt  Ull
         dyr  slakt  slakt  gris  gris  råner  dyr      

 

Østlandet                         
Flatbygder                         
  50-99,9                         
  100-199,9 20,4  22,2  8,1    32,1     181,4    0,1  0,9  21,8   1,7
  200-299,9 29,1  6,4  10,8    18,3   185,2  187,9    9,8  0,2  1,8   0,3
  300-499,9 166,0  18,9  35,5    109,8   67,8  134,6    30,8  2,0  9,2   1,4
  500- 444,1  63,6  93,7    162,5   44,2  155,7    2,1    5,7   1,0
  Alle 207,0  31,5  45,2    94,7   67,6  164,2    11,5  0,7  8,1   1,1
Andre bygder                         
  100-199,9 64,6  4,3  27,2    58,1     1,8    0,1  1,0  48,0   5,8
  200-299,9 161,2  29,7  32,8    54,9     2,2      2,4  72,1   9,3
  300-499,9 317,1  48,2  70,7    124,9   7,7  105,3    6,7  2,1  41,7   4,2
  500- 784,9  99,0  160,2    277,9     1,9    0,6  0,7  16,0   2,6
  Alle 345,7  47,6  74,7    131,7   2,2  30,9    2,1  1,6  43,9   5,4
Agder og Rogaland                         
Jæren                         
  100-199,9 515,0  28,5  77,3    132,0   315,3  155,7    28,2    16,0   2,0
  200-299,9 918,9  68,5  129,8    170,5   55,9  -2,7    16,4  2,6  51,4   5,9
  300-499,9 1093,9  64,0  181,0    138,8   0,4  258,9    2,3  0,5  74,2   9,8
  500- 1786,5  117,7  274,6    427,0   131,6  991,7    27,5  16,7  120,4   15,4
  Alle 1038,5  67,2  160,3    206,1   91,6  353,5    15,5  5,1  65,2   8,3
Andre bygder                         
  100-199,9 99,8  11,6  21,3    23,8           1,9  48,2   6,8
  200-299,9 297,8  23,5  57,5    85,0   143,2  78,6    2,4  1,0  55,5   5,8
  300-499,9 466,8  78,2  79,0    134,3   35,7  110,8    3,6  3,4  75,3   7,5
  500- 1025,9  76,8  174,5    506,3   1,0  127,4    2,2  3,8  126,5   15,7
  Alle 483,6  51,7  84,5    188,6   43,4  84,9    2,3  2,6  76,2   8,7
Vestlandet                         
  35-49,9 18,0  2,2  2,9    4,3             2,1   
  50-99,9   4,1  1,8    1,4           0,8  15,5   1,7
  100-199,9 188,3  32,5  29,0    48,9   6,1  178,0    1,5  1,1  26,0   3,0
  200-299,9 442,2  24,5  64,3    52,7   23,7  61,9    0,4  4,1  58,8   4,8
  300-499,9 721,1  45,7  100,6    177,5   12,5  72,6    0,2  5,1  49,7   5,3
  500- 1673,4  44,5  245,9    444,5           4,6  62,1   6,4
  Alle 601,9  32,0  87,2    140,0   10,4  68,4    0,4  3,4  43,9   4,4
Trøndelag                         
Flatbygder                         
  200-299,9 94,3  3,0  47,3    48,0             31,1   2,8
  300-499,9 264,6  41,0  53,3    171,0   25,2  491,4    3,8  0,3  40,5   3,1
  500- 909,0  60,1  194,3    254,7   14,6  149,7    51,5  1,7  28,3   2,1
  Alle 450,0  38,8  98,3    170,0   14,1  310,0    21,7  0,7  30,9   2,4
Andre bygder                         
  200-299,9 347,2  43,9  54,4    84,5           3,4  79,4   8,2
  300-499,9 652,7  67,0  115,0    222,9   70,1  91,7    7,1    7,0   1,0
  500- 1543,9  75,1  209,5    316,6             23,8   4,9
  Alle 707,2  58,2  108,8    186,6   62,7  48,5    33,2  1,0  36,4   4,3
Nord-Norge                         
  100-199,9 150,3  6,7  15,3    65,3           0,1  36,4   2,2
  200-299,9 262,2  16,5  43,4    60,2           0,9  69,4   4,7
  300-499,9 634,8  29,7  85,7    91,0   156,7  21,4    5,0  1,4  54,4   5,3
  500- 1184,5  63,2  179,7    198,4     5,9      2,7  47,4   5,7
  Alle 668,3  38,5  96,5    114,4   47,0  8,4    1,5  1,5  51,7   4,8
Alle bruk                         
  35-49,9 9,0  1,5  0,9    7,8   0,9  106,0    1,7    1,0   
  50-99,9 14,5  14,6  -1,6    8,0           0,8  13,7   1,5
  100-199,9 129,0  18,8  23,9    48,0   40,3  132,6    19,5  0,9  33,0   3,6
  200-299,9 294,7  25,3  49,5    62,6   52,7  51,8    3,0  2,1  53,1   5,3
  300-499,9 490,9  45,5  81,6    144,3   47,7  142,7    9,0  2,2  40,5   4,3
  500- 1013,8  72,0  172,1    286,8   21,9  135,7    8,1  2,7  42,2   5,2
  Alle 505,5  42,0  85,3    142,0   38,0  113,1    8,4  2,0  40,7   4,5