Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 14b, del 1. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk.
Husdyrprodukter eksklusive drifts-, distrikts- og grunntilskudd

 

Landsdeler  Storfe  Griser  Sauer
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

   grupper, daa  Mjølk  Liv-  Ku-  Annet  Små-  Slakte-  Purker/  Liv-  Slakt  Ull
         dyr  slakt  slakt  gris  gris  råner  dyr      

 

Østlandet                         
Flatbygder                         
  50-99,9                      0,5   
  100-199,9   6,4  4,6    1,1     245,2    0,7  0,2  21,7   1,7
  200-299,9 25,3  18,7  11,9    19,5   263,0  199,2    68,0  0,6  1,6   0,3
  300-499,9 162,7  35,9  34,5    82,7   28,0  105,9    3,0  2,1  9,7   1,1
  500- 404,2  63,2  96,3    189,1   89,3  216,6    3,7    10,6   0,6
  Alle 197,2  37,1  47,5    95,6   89,4  189,2    15,1  0,7  9,4   0,8
Andre bygder                         
  100-199,9 74,5  6,9  18,6    35,1     1,5      0,7  58,0   5,9
  200-299,9 194,3  35,4  46,9    60,1     0,2    0,1  4,0  84,3   7,6
  300-499,9 258,5  42,2  74,6    159,8   6,2  127,4    8,8  2,2  42,9   3,5
  500- 785,2  80,7  162,5    310,6     4,0    0,9  0,5  10,0   1,0
  Alle 350,7  44,3  80,8    151,4   1,7  37,3    2,8  2,0  47,4   4,3
Agder og Rogaland                         
Jæren                         
  100-199,9 518,5  33,2  96,1    119,1   329,5  164,0    26,6    17,7   1,8
  200-299,9 1004,3  46,2  143,0    140,6   71,9  12,2    16,3  0,6  41,5   6,0
  300-499,9 1150,9  62,2  188,7    248,8   -2,4  543,8    1,8  1,3  71,1   7,3
  500- 1715,6  73,7  267,1    444,9   96,2  794,1    47,9  25,9  144,7   17,1
  Alle 1050,5  51,3  166,4    233,5   83,3  399,9    19,4  7,1  69,1   8,0
Andre bygder                         
  100-199,9 115,1  28,6  29,3    26,6           0,3  36,7   3,1
  200-299,9 301,2  24,1  45,9    91,4   115,4  212,0    5,3  3,1  55,1   6,3
  300-499,9 426,7  55,8  87,3    164,1   52,3  134,2    4,5  3,2  101,5   10,0
  500- 957,8  89,6  197,7    507,8     106,4      3,1  127,8   13,1
  Alle 475,6  50,9  94,9    212,2   43,1  119,4    2,6  2,6  84,2   8,6
Vestlandet                         
  35-49,9 13,4    3,1    2,9             2,8   
  50-99,9   3,4  -1,4    0,9         2,6  0,2  10,5   0,5
  100-199,9 199,9  24,9  33,0    24,6   11,2  186,5    1,7  2,5  37,7   3,2
  200-299,9 377,0  44,6  59,6    45,3   14,3  81,5    3,2  2,5  77,7   7,0
  300-499,9 725,3  61,8  125,6    202,2   6,7  25,3    -0,1  2,9  51,2   5,9
  500- 1584,1  53,4  271,8    500,5           4,0  73,9   7,7
  Alle 570,8  41,1  96,7    147,9   7,5  63,8    1,3  2,5  52,1   5,1
Trøndelag                         
Flatbygder                         
  200-299,9 159,2  14,8  31,7    62,8   29,0  152,5    2,5    25,5   2,5
  300-499,9 287,6  40,9  75,9    191,5   8,5  434,4    2,0       
  500- 846,0  79,8  158,4    199,2   31,6  274,7    38,8  1,3  60,1   4,3
  Alle 448,4  47,2  92,2    154,9   21,2  351,8    17,5  0,6  28,4   2,2
Andre bygder                         
  200-299,9 292,6  44,6  67,5    36,4           2,5  95,4   7,9
  300-499,9 598,9  63,8  130,5    201,7   74,9  99,1    10,2  0,9  20,0   3,0
  500- 1416,2  44,3  243,2    373,2             27,1   3,6
  Alle 674,0  52,2  133,1    188,8   76,8  53,9    44,8  1,1  42,4   4,5
Nord-Norge                         
  100-199,9 50,4    8,5    71,9           0,3  48,0   3,7
  200-299,9 230,1  11,4  39,4    52,8           1,5  88,0   11,8
  300-499,9 618,1  38,0  95,1    99,6   170,1  15,7    17,5  0,4  45,8   5,9
  500- 1182,2  59,2  171,1    238,6           2,4  56,4   6,0
  Alle 680,4  38,0  100,4    137,7   50,6  4,7    5,2  1,4  56,8   6,7
Alle bruk                         
  35-49,9 6,7    1,6    1,5   6,1  140,8    3,1    1,4   
  50-99,9 1,2  8,3  -3,8    0,6         1,1  0,6  12,9   0,9
  100-199,9 127,0  16,3  25,0    32,0   50,4  155,2    25,6  1,1  38,2   3,4
  200-299,9 270,4  30,6  48,6    55,2   66,7  86,7    14,1  2,1  60,0   6,1
  300-499,9 491,4  49,3  95,2    161,7   41,0  148,7    5,7  1,8  39,7   4,3
  500- 953,2  67,9  172,5    305,6   32,5  145,5    8,3  2,9  50,0   5,0
  Alle 496,2  43,4  91,8    152,4   43,1  129,6    10,7  2,0  44,9   4,5