Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 14b, del 1. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk.
Husdyrprodukter eksklusive drifts-, distrikts- og grunntilskudd

 

Landsdeler  Storfe  Griser  Sauer
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

   grupper, daa  Mjølk  Liv-  Ku-  Annet  Små-  Slakte-  Purker/  Liv-  Slakt  Ull
         dyr  slakt  slakt  gris  gris  råner  dyr      

 

Østlandet                         
Flatbygder                         
  50-99,9                         
  100-199,9   6,7  2,8    4,3     246,2      1,5  32,9   2,5
  200-299,9 11,0  19,1  15,4    26,5   172,7  229,5    48,9    1,3   
  300-499,9 196,1  30,2  44,2    120,2   179,0  148,8    12,3  0,6  12,7   1,0
  500- 501,5  61,4  139,4    228,9   79,4  221,4    5,2    12,2   1,3
  Alle 239,1  34,8  66,1    121,7   107,2  207,9    13,8  0,4  12,4   1,1
Andre bygder                         
  100-199,9 36,5  3,7  15,7    33,5           1,3  71,2   5,6
  200-299,9 275,0  32,0  43,4    85,3   0,2  0,1      2,9  142,9   12,7
  300-499,9 221,9  34,2  74,5    119,2   8,3  154,2    10,1  1,3  63,5   3,6
  500- 890,6  102,6  207,7    346,7     4,5    1,7  0,4  9,0   0,3
  Alle 400,2  48,3  94,0    160,3   2,2  40,7    3,1  1,5  71,0   5,5
Agder og Rogaland                         
Jæren                         
  100-199,9 371,6  40,7  75,6    142,1   354,0  36,4    87,8    62,4   4,3
  200-299,9 1392,2  53,6  217,8    215,6   26,9  251,2    11,0  0,3  25,9   2,7
  300-499,9 1271,0  111,2  209,8    271,6   19,6  74,0    2,5  0,2  72,2   6,0
  500- 1985,4  107,5  429,9    620,6   91,0  1115,6    38,4  15,5  160,8   14,1
  Alle 1289,4  79,2  246,9    334,6   80,6  445,6    25,5  5,3  84,7   7,3
Andre bygder                         
  100-199,9 143,2  23,0  32,2    34,5           0,4  66,3   5,2
  200-299,9 364,2  44,1  64,8    112,1   148,7  89,1    6,0  1,5  62,1   5,1
  300-499,9 493,0  59,0  87,5    228,3   50,9  141,8    5,3  3,9  127,1   8,2
  500- 1236,3  103,0  263,6    562,8     105,5      7,0  155,2   13,0
  Alle 570,4  58,0  113,5    251,4   52,7  91,8    3,1  3,4  103,0   7,8
Vestlandet                         
  35-49,9 13,7  7,7  6,2    2,6             6,1   
  50-99,9   2,5                 0,1  10,7   0,4
  100-199,9 242,0  25,9  42,6    34,6   4,9  267,3    0,4  2,7  52,9   4,3
  200-299,9 462,7  47,2  77,4    49,6   23,8  74,8    0,4  1,9  85,7   6,4
  300-499,9 803,8  67,6  129,2    215,5   0,3  17,6    -0,3  3,5  73,1   6,0
  500- 1772,6  52,4  286,5    724,2         0,2  3,9  89,9   7,9
  Alle 660,9  44,0  108,1    192,5   6,8  72,6    0,1  2,6  66,4   5,3
Trøndelag                         
Flatbygder                         
  200-299,9 114,3  16,0  39,8    57,0   -4,2  627,8    4,2    29,0   3,2
  300-499,9 422,9  50,3  75,2    197,2   0,3  317,0    1,1  0,2  20,4   1,3
  500- 881,7  78,4  234,8    265,6   43,5  308,3    55,7  0,1  73,1   2,4
  Alle 488,1  49,1  118,6    176,6   15,3  425,9    23,9  0,2  40,7   2,0
Andre bygder                         
  200-299,9 344,2  47,2  68,0    50,5           2,7  121,3   7,8
  300-499,9 635,3  63,4  109,3    205,7   5,8  118,9    106,5  1,5  27,1   1,4
  500- 1803,8  57,4  334,2    599,9             30,6   3,4
  Alle 820,0  54,4  149,4    254,7   49,3  54,4    107,5  2,2  54,3   3,8
Nord-Norge                         
  100-199,9 31,9  1,7  2,6    72,0           0,5  73,5   3,7
  200-299,9 299,7  30,9  39,6    45,4           1,3  108,4   9,8
  300-499,9 626,1  20,0  110,6    126,4   206,0  4,5    17,4  1,2  77,4   3,8
  500- 1405,5  62,6  263,8    298,4     0,1      2,4  62,7   4,9
  Alle 764,1  35,1  137,9    165,3   62,4  1,4    5,3  1,6  75,1   5,2
Alle bruk                         
  35-49,9 6,3  4,5  2,8    4,0   0,5  123,5    1,9    2,9   0,1
  50-99,9   1,0  0,6    22,5           0,1  12,5   0,6
  100-199,9 116,6  14,8  23,6    36,4   49,4  176,8    41,9  1,9  55,0   4,1
  200-299,9 341,6  35,9  59,7    69,4   50,3  122,3    9,3  1,5  79,1   6,5
  300-499,9 530,4  49,9  96,7    175,6   67,3  114,9    18,0  1,7  56,5   3,8
  500- 1137,1  75,6  240,1    398,6   32,0  185,5    10,1  2,7  59,0   4,7
  Alle 577,8  46,7  114,7    188,6   46,7  141,0    15,8  1,9  59,0   4,5