Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 14c, del 1. Produksjonstilskudd i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Refusjon  Produksjonstillegg  Tilskudd  Avlings-  Tilskudd  Miljø-  Andre  Tilskudd
   Størrelses-  av 

 

  melk  skade-  øko-  tilskudd  tilskudd  i alt
   grupper, daa  avløser-  Areal- og kulturl.till.  Husdyr  og kjøtt  trygd  logisk         
      utgift 

 

           drift         
         Grov-  Korn  Salgs-                     
         fôr     avling                     

 

Østlandet                             
Flatbygder                             
  100-199,9 25,8   15,9    21,9    0,6  27,6  23,8   0,4  0,6     0,8  117,4 
  200-299,9 35,3   24,5    34,0    0,7  48,2  33,7     0,4     2,5  179,3 
  300-499,9 31,1   27,3    63,4    2,9  47,9  36,3   0,2  1,3  0,8   2,0  213,2 
  500- 26,0   26,9    126,4    6,6  47,4  38,1     4,7  0,3   5,3  281,7 
  Alle 29,6   24,2    60,5    3,0  43,5  33,1   0,1  1,7  0,4   2,7  198,8 
Andre bygder                             
  50-99,9 26,6   26,9    4,6    0,1  28,4  40,9     0,1     7,6  135,2 
  100-199,9 32,1   43,5    6,9    0,1  45,6  67,0     0,5  0,1   11,4  207,2 
  200-299,9 37,2   53,4    25,2    1,2  48,3  71,3     0,6  0,1   8,6  245,9 
  300-499,9 38,5   58,8    40,2    1,8  63,5  80,3     2,7     8,5  294,3 
  500- 36,5   60,4    83,7    12,7  75,8  77,3     20,3     5,3  372,0 
  Alle 33,8   46,9    18,7    1,1  47,8  67,2     1,5     9,6  226,6 
Agder og Rogaland                             
Jæren                             
  100-199,9 50,0   25,3    3,7    0,2  74,0  58,2          2,6  214,0 
  200-299,9 51,0   43,8    3,5    0,5  98,1  75,5   0,1       4,4  276,9 
  300-499,9 65,8   54,6    3,2    2,5  95,0  72,5          5,3  298,9 
  Alle 51,7   36,3    3,2    0,6  84,9  68,2   0,1  0,2     3,7  248,9 
Andre bygder                             
  50-99,9 11,4   12,2    4,7    9,2  18,0  20,0   0,1       3,9  79,5 
  100-199,9 38,9   48,7    1,1    1,3  56,9  73,3   0,3       3,4  223,9 
  200-299,9 54,6   77,9    3,9    0,1  83,2  98,2   1,0  0,6     7,4  326,9 
  300-499,9 52,7   108,6    10,4    0,1  79,0  110,5   4,1       5,4  370,8 
  Alle 41,4   57,7    3,2    2,0  61,9  76,9   0,8  0,2     5,0  249,1 
Vestlandet                             
  35-49,9 5,5   6,1        8,9  7,1  9,5          39,7  76,8 
  50-99,9 25,9   25,1        3,7  37,0  52,4     0,4     24,1  168,6 
  100-199,9 45,1   52,4    0,1    0,1  58,3  94,4          8,4  258,8 
  200-299,9 47,2   77,4    0,2    0,1  73,5  96,7          9,4  304,5 
  300-499,9 58,5   94,4    10,1    0,1  91,5  126,2       0,6   7,6  389,0 
  Alle 38,9   48,7    0,7    1,6  54,0  80,8     0,1     14,4  239,2 
Trøndelag                             
Flatbygder                             
  100-199,9 39,8   31,9    20,3    1,0  50,9  56,2   0,2  1,2     1,2  202,7 
  200-299,9 42,8   43,6    33,3    0,1  59,2  58,6     1,1  0,2   2,0  240,9 
  300-499,9 32,7   34,2    79,6    0,2  53,4  53,4     0,6  0,5   0,9  255,5 
  Alle 38,9   37,8    43,2    0,7  55,4  57,3   0,1  1,0  0,2   1,4  236,0 
Andre bygder                             
  100-199,9 49,7   60,7    1,8    0,1  61,6  88,7   0,6       7,5  270,7 
  200-299,9 48,8   76,0    5,3    0,1  72,4  98,8          5,6  307,0 
  300-499,9 53,5   98,1    11,2      90,5  144,0     2,0     13,2  412,5 
  Alle 49,7   71,0    4,2    0,1  69,2  98,8   0,3  0,2     7,4  300,9 
Nord-Norge                             
  50-99,9 34,0   33,0        0,6  55,8  101,7     0,3     9,4  234,8 
  100-199,9 37,7   64,8    0,3    1,0  64,4  136,6   0,8  0,9     8,9  315,4 
  200-299,9 41,3   90,9    0,5    0,8  60,0  165,6          5,1  364,2 
  300-499,9 52,7   113,9        3,1  76,8  207,9   0,8  1,9     7,1  464,2 
  Alle 40,7   77,1    0,2    1,3  63,9  152,8   0,4  0,7     7,4  344,5 
Alle bruk                             
  35-49,9 8,4   14,0        7,6  13,5  23,0          30,6  97,1 
  50-99,9 25,2   23,7    1,9    3,4  34,9  51,3     0,5     14,5  155,4 
  100-199,9 39,1   46,5    5,5    0,5  53,8  80,3   0,3  0,4     7,0  233,4 
  200-299,9 43,3   59,1    15,6    0,5  63,9  84,9   0,1  0,4     5,6  273,4 
  300-499,9 39,7   54,2    44,6    2,0  61,7  79,4   0,3  1,4  0,4   4,5  288,2 
  500- 27,7   32,8    119,3    7,4  52,3  45,3     6,3  0,3   5,1  296,5 
  Alle 37,9   47,8    20,7    1,5  55,4  75,7   0,2  0,9  0,1   7,2  247,4 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015