Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2005
Hovedtabell 14c, del 1. Produksjonstilskudd i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Refusjon  Produksjonstilskudd  Pris-  Tilskudd  Miljø-  Andre  Tilskudd
   Størrelses-  av 

 

  til-  øko-  tilskudd  tilskudd  i alt
   grupper, daa  avløser-  Arealtilskudd  Kultur-  Husdyr  Bunn-  skudd  logisk         
      utgift 

 

  land-     fra-     drift         
         Grov-  Korn  Salgs-  skaps-     drag               
         fôr     avling  tilsk.                     

 

Østlandet                                
Flatbygder                                
  100-199,9 19,6   2,9    10,5    3,0   30,4  16,1   -5,5  12,1  0,6   5,1  2,5  97,3 
  200-299,9 34,9   8,3    13,1    0,1   50,4  45,8   -5,5  29,1  0,4   6,6  3,0  186,2 
  300-499,9 26,0   6,8    26,6    1,0   72,5  42,7   -5,5  24,7  2,1   11,3  3,0  211,2 
  500- 28,5   8,7    52,9    2,5   136,1  51,0   -5,5  25,1  2,8   27,3  2,9  332,3 
  Alle 26,9   6,7    26,7    1,6   74,3  39,8   -5,5  22,9  1,5   12,9  2,8  210,6 
Andre bygder                                
  50-99,9 23,4   14,7    1,7       17,0  44,8   -5,5  45,4  1,0   1,4  12,4  156,3 
  100-199,9 32,6   24,6    4,3    0,1   29,0  49,0   -5,4  58,5  0,8   1,6  17,8  212,9 
  200-299,9 41,8   31,4    9,4    0,2   46,0  55,6   -5,5  70,5     2,2  13,5  265,1 
  300-499,9 38,9   31,8    10,7    0,2   65,3  74,6   -5,5  88,3  3,9   7,2  14,3  329,7 
  500- 27,4   15,4    56,5    0,8   132,0  61,3   -5,5  34,0  12,7   19,9  4,6  359,1 
  Alle 35,2   26,6    9,3    0,2   45,0  56,2   -5,5  65,4  1,9   3,8  15,1  253,2 
Agder og Rogaland                                
Jæren                                
  100-199,9 42,5       1,8    0,1   29,4  78,8   -5,5  46,8     0,6  7,1  201,6 
  200-299,9 53,7   2,1    2,1    0,1   46,9  110,4   -5,5  53,8     0,9  5,0  269,5 
  300-499,9 48,1   12,9    0,5    0,2   52,9  128,1   -6,0  94,7     2,8  5,5  339,7 
  Alle 47,8   4,0    1,9    0,2   45,8  107,7   -5,7  63,8     1,5  6,9  273,9 
Andre bygder                                
  100-199,9 33,0   22,5    0,8    1,7   25,9  55,5   -5,5  55,3  0,9     4,9  195,0 
  200-299,9 53,3   33,1    2,2    1,8   43,2  80,2   -5,7  85,3       7,6  301,0 
  300-499,9 49,7   39,3    5,4    1,7   65,9  93,0   -6,2  91,5  8,2   0,6  17,6  366,7 
  Alle 43,0   29,7    3,6    1,8   43,3  71,7   -5,8  72,3  3,7   0,7  9,0  273,0 
Vestlandet                                
  35-49,9 10,0   3,1        10,0   7,5  18,1   -5,5  41,9       15,7  100,8 
  50-99,9 21,0   10,8        5,4   14,3  31,8   -5,7  68,4       15,9  161,9 
  100-199,9 38,0   26,6        0,2   27,7  62,5   -5,6  80,0  0,7   0,1  11,1  241,3 
  200-299,9 46,0   38,3           40,9  77,3   -5,5  91,7  0,8     15,4  304,9 
  300-499,9 49,8   43,6    6,9       67,4  98,3   -5,5  119,7  0,5   5,9  16,4  403,0 
  Alle 37,3   27,9    0,9    1,4   32,8  63,4   -5,6  83,9  0,5   0,7  13,7  256,9 
Trøndelag                                
Flatbygder                                
  100-199,9 35,5   13,4    12,3       35,4  51,5   -5,5  50,1     2,6  1,9  197,2 
  200-299,9 33,3   13,0    26,9       48,1  50,6   -5,5  41,5  3,9   14,0  2,6  228,4 
  300-499,9 42,7   16,0    42,5       70,5  61,1   -5,5  45,2  5,0   10,3  7,1  294,9 
  Alle 37,2   14,3    31,1    0,1   55,9  55,8   -5,5  45,6  3,0   10,7  3,8  252,0 
Andre bygder                                
  100-199,9 46,0   28,3    1,8       35,5  63,0   -5,5  77,7     0,4  10,9  258,1 
  200-299,9 49,8   35,7    2,4       48,2  77,0   -5,7  90,0     0,8  10,3  308,5 
  300-499,9 51,1   38,7    4,0       66,6  94,1   -5,8  115,6     1,1  15,7  381,1 
  Alle 48,9   33,5    3,7       50,0  76,7   -5,7  92,3     0,7  11,7  311,8 
Nord-Norge                                
  50-99,9 41,0   19,6        0,3   17,0  66,3   -5,5  161,2     0,8  8,1  308,8 
  100-199,9 46,1   35,1    0,1    0,8   30,1  71,2   -5,5  140,4       15,2  333,5 
  200-299,9 42,9   48,5    0,4    1,2   47,9  65,2   -5,5  153,3     0,5  11,9  366,3 
  300-499,9 49,5   54,8    1,1    3,4   69,9  77,6   -5,9  204,0       5,3  459,7 
  Alle 45,3   44,9    0,5    1,5   47,5  70,5   -5,6  166,0     0,3  10,7  381,6 
Alle bruk                                
  35-49,9 15,7   2,2    0,1    7,3   5,6  24,6   -5,0  30,5       11,4  92,4 
  50-99,9 22,1   11,2    1,1    3,2   15,7  35,6   -5,6  68,5  0,2   0,9  11,6  164,5 
  100-199,9 35,6   22,3    3,3    0,7   29,6  54,2   -5,5  67,2  0,5   1,2  10,9  220,0 
  200-299,9 43,2   28,4    7,1    0,4   46,4  66,4   -5,5  80,4  0,6   3,1  9,3  279,8 
  300-499,9 40,8   27,8    15,2    0,9   68,1  73,3   -5,7  87,5  2,6   6,2  9,5  326,2 
  500- 32,1   13,6    50,4    2,0   129,6  63,7   -5,6  44,6  4,9   22,8  4,5  362,6 
  Alle 37,7   23,8    10,7    1,0   50,1  61,5   -5,6  73,5  1,4   4,6  9,7  268,4 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015