Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2007
Hovedtabell 14c, del 1. Produksjonstilskudd i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Refusjon  Produksjonstilskudd  Pris-  Tilskudd  Miljø-  Andre  Tilskudd
   Størrelses-  av 

 

  til-  øko-  tilskudd  tilskudd  i alt
   grupper, daa  avløser-  Arealtilskudd  Kultur-  Husdyr  Bunn-  skudd  logisk         
      utgift 

 

  land-     fra-     drift         
         Grov-  Korn  Salgs-  skaps-     drag               
         fôr     avling  tilsk.                     

 

Østlandet                                
Flatbygder                                
  35-49,9 20,5       2,5    3,3   7,2  22,8   -5,2  4,5     3,4    59,0 
  100-199,9 9,5   3,3    13,0    1,4   31,6  16,7   -5,3  11,5  0,8   6,6  6,5  95,6 
  200-299,9 35,4   9,1    15,6    0,1   48,8  43,7   -5,0  26,4  1,6   8,1  7,0  190,8 
  300-499,9 23,9   7,4    32,4    0,9   75,2  41,5   -5,0  20,9  6,5   14,1  5,4  223,2 
  500- 30,1   9,6    59,7    2,4   131,4  48,6   -5,0  29,3  6,4   24,5  7,8  344,8 
  Alle 24,7   7,2    30,9    1,4   72,9  37,9   -5,1  21,9  4,1   13,6  7,1  216,6 
Andre bygder                                
  50-99,9 23,8   14,7    0,7       17,9  41,5   -5,0  29,8     1,1  25,5  150,0 
  100-199,9 40,7   25,3    4,1       31,9  51,5   -5,0  67,5  1,8   6,3  22,3  246,4 
  200-299,9 37,7   29,6    11,4       47,3  55,0   -5,3  66,2     8,2  17,2  267,3 
  300-499,9 46,9   35,3    11,3    0,3   69,0  78,8   -5,3  89,4  5,4   13,2  21,4  365,7 
  500- 48,0   32,4    41,2    0,5   120,2  91,3   -5,3  92,7  8,0   27,3  31,0  487,3 
  Alle 40,9   28,3    10,7    0,1   51,1  61,5   -5,2  71,7  2,7   9,9  22,1  293,8 
Agder og Rogaland                                
Jæren                                
  100-199,9 49,8   3,3    2,4    0,1   37,9  86,1   -5,0  41,8     3,5  10,3  230,2 
  200-299,9 50,4   4,7    1,6    1,3   47,6  110,6   -5,1  53,6     6,9  9,0  280,6 
  300-499,9 55,2   6,9    1,1    0,3   67,6  139,5   -6,4  75,6     6,8  19,7  366,3 
  Alle 49,5   4,3    2,4    1,0   52,4  109,1   -5,5  55,2  1,9   5,4  13,4  289,1 
Andre bygder                                
  100-199,9 40,1   24,1    0,7    1,0   30,3  60,7   -5,0  57,5  0,9   4,1  10,3  224,7 
  200-299,9 45,5   37,7    2,0    1,5   46,1  74,9   -5,0  89,7  3,9   5,1  11,9  313,3 
  300-499,9 52,8   40,6    4,7    2,6   69,8  106,0   -6,0  97,3  8,5   12,0  24,6  412,9 
  Alle 45,2   32,0    3,0    1,9   47,0  77,8   -5,3  76,9  3,5   6,8  15,0  303,8 
Vestlandet                                
  35-49,9 8,8   2,4        10,5   7,5  14,1   -4,5  66,3     4,2  9,4  118,7 
  50-99,9 15,6   9,2        9,2   14,5  22,4   -5,0  76,8     1,3  25,5  169,5 
  100-199,9 39,9   28,1        0,2   31,6  66,0   -5,5  80,8  1,1   5,1  15,4  262,7 
  200-299,9 46,9   38,1    0,2    0,1   44,0  84,1   -5,4  102,3  3,0   6,2  21,8  341,3 
  300-499,9 49,2   44,2    3,5       67,3  98,3   -5,2  112,1  3,1   8,7  26,3  407,5 
  Alle 38,4   30,0    1,1    1,9   40,1  68,6   -5,3  92,0  1,6   5,4  19,4  293,2 
Trøndelag                                
Flatbygder                                
  100-199,9 33,6   9,5    20,6    0,2   34,6  48,2   -5,4  31,8     5,5  5,2  183,8 
  200-299,9 36,7   11,6    29,3       49,5  51,1   -5,2  39,6  12,6   10,9  6,0  242,1 
  300-499,9 37,7   15,4    45,8    0,1   71,8  60,2   -5,3  46,7  13,7   11,9  5,8  303,8 
  Alle 36,8   12,9    37,7    0,1   59,6  56,6   -5,3  40,7  9,5   10,7  6,0  265,3 
Andre bygder                                
  100-199,9 49,4   29,4    3,2       38,1  67,3   -5,0  82,3     4,0  17,8  286,5 
  200-299,9 66,5   36,1    2,1       52,0  79,1   -5,0  100,2  4,4   3,5  18,4  357,3 
  300-499,9 56,3   40,0    4,1       73,0  96,0   -5,2  106,0  8,0   4,0  24,2  406,4 
  Alle 56,0   35,1    4,5       56,9  82,3   -5,1  98,2  4,1   3,8  20,3  356,1 
Nord-Norge                                
  50-99,9 51,0   22,1        0,3   19,8  59,3   -5,0  195,0     3,9  17,3  363,7 
  100-199,9 49,8   37,2        0,9   34,2  67,5   -5,0  161,9     6,3  19,6  372,4 
  200-299,9 45,6   48,6    0,2    1,3   51,7  68,7   -5,0  154,5  2,1   6,8  20,0  394,5 
  300-499,9 56,6   55,1        0,8   72,4  80,1   -5,4  215,1  1,8   8,5  11,3  496,3 
  Alle 51,3   46,6    0,2    1,1   53,2  72,8   -5,1  182,5  1,3   7,3  17,9  429,1 
Alle bruk                                
  35-49,9 17,4   2,0    0,7    6,7   7,0  20,7   -4,8  34,5     3,1  4,7  92,0 
  50-99,9 21,6   11,3    1,3    4,9   17,1  30,3   -5,0  66,9  0,4   2,4  21,7  172,9 
  100-199,9 38,6   23,0    4,0    0,4   32,9  56,7   -5,2  70,9  0,9   5,4  15,3  242,9 
  200-299,9 43,8   29,3    7,7    0,5   48,4  66,9   -5,1  84,4  3,0   7,1  14,8  300,8 
  300-499,9 43,6   28,9    16,1    0,6   71,5  77,8   -5,4  86,9  6,1   10,7  15,6  352,4 
  500- 41,6   22,2    48,2    1,9   126,1  78,1   -5,2  79,5  5,9   21,3  15,8  435,4 
  Alle 40,1   24,9    12,2    1,0   54,7  64,6   -5,2  78,4  3,3   8,6  15,4  298,0 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015