Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2008
Hovedtabell 14c, del 1. Produksjonstilskudd i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Refusjon  Produksjonstilskudd  Drifts-  Tilskudd  Miljø-  Andre  Tilskudd
   Størrelses-  av 

 

  og  øko-  tilskudd  tilskudd  i alt
   grupper, daa  avløser-  Arealtilskudd  Kultur-  Husdyr  Bunn-  pris-  logisk         
      utgift 

 

  land-     fra-  til-  drift         
         Grov-  Korn  Salgs-  skaps-     drag  skudd            
         fôr     avling  tilsk.                     

 

Østlandet                                
Flatbygder                                
  50-99,9 7,2   0,1    4,4    9,4   14,0     -4,0  17,9     0,1  0,1  49,2 
  100-199,9 9,3   2,8    14,5    0,9   31,6  13,6   -4,0  11,0  2,2   8,1  2,2  92,2 
  200-299,9 34,9   8,7    18,0    0,8   48,0  41,5   -4,0  29,0  1,5   8,3  4,8  191,5 
  300-499,9 31,1   7,4    34,2    0,6   77,0  43,7   -4,1  27,6  9,4   15,2  6,1  248,2 
  500- 33,0   10,4    67,8    2,1   145,1  51,9   -4,0  36,4  12,7   28,0  8,1  391,5 
  Alle 27,7   7,1    32,9    1,3   73,8  37,9   -4,1  26,0  6,5   14,2  5,2  228,5 
Andre bygder                                
  50-99,9 37,6   18,0           19,5  49,7   -4,0  46,6     1,5  22,2  191,1 
  100-199,9 39,7   26,2    3,9       31,6  51,4   -4,0  78,3  2,7   8,1  22,6  260,5 
  200-299,9 39,7   29,4    13,2    0,1   48,2  56,6   -4,1  64,4  1,3   10,0  20,2  279,0 
  300-499,9 55,0   37,1    9,0    0,2   69,2  79,6   -4,1  105,8  6,9   11,7  30,4  400,8 
  500- 61,5   35,6    36,3    0,6   117,8  108,0   -4,5  104,0  7,1   25,9  37,5  529,8 
  Alle 45,0   29,5    10,7    0,1   52,3  64,7   -4,1  80,5  3,5   10,8  25,2  318,2 
Agder og Rogaland                                
Jæren                                
  100-199,9 46,8       3,3    1,6   33,2  81,4   -4,0  45,6     1,0  15,7  224,6 
  200-299,9 67,1   3,2    1,6    1,1   45,1  104,1   -4,0  58,9     3,1  9,2  289,4 
  300-499,9 58,1   12,4           61,0  139,0   -4,4  69,2     5,2  21,6  362,1 
  500- 74,8   6,4    4,2    0,7   98,2  187,6   -5,7  80,7  11,4   6,4  34,3  499,0 
  Alle 60,0   5,0    1,9    1,0   52,3  115,8   -4,4  59,6  2,3   3,6  16,6  313,7 
Andre bygder                                
  100-199,9 37,6   24,5        3,6   30,6  55,8   -4,0  58,8  1,2   4,9  9,2  222,2 
  200-299,9 50,4   36,3    0,9    0,2   43,1  83,0   -4,2  95,7  5,6   5,7  13,5  330,2 
  300-499,9 69,3   44,2           67,1  124,2   -5,1  115,2  9,9   9,7  33,2  467,7 
  500- 53,7   45,9    12,4    8,0   96,5  142,9   -4,8  147,6     15,0  29,4  546,6 
  Alle 48,5   32,7    1,8    2,9   48,3  85,5   -4,4  89,4  4,0   7,1  17,5  333,3 
Vestlandet                                
  35-49,9 6,7   1,9        17,9   7,1  11,6   -4,0  89,4     3,7  23,6  157,9 
  50-99,9 13,0   7,2        16,7   13,6  21,0   -4,0  98,7     8,9  12,3  187,4 
  100-199,9 45,8   28,0        0,8   28,9  67,0   -4,0  88,9  1,6   7,8  18,3  283,1 
  200-299,9 51,6   38,2    0,1    0,1   41,2  80,1   -4,2  104,2  2,7   5,9  23,1  343,0 
  300-499,9 56,1   45,5    2,8    0,1   64,7  99,6   -4,3  135,3  4,0   9,3  25,4  438,5 
  500- 55,5   62,9    11,9       140,8  136,5   -4,7  195,2     10,9  20,5  629,5 
  Alle 43,1   30,9    1,0    3,4   39,5  69,8   -4,1  106,4  2,0   7,7  20,4  320,1 
Trøndelag                                
Flatbygder                                
  100-199,9 41,9   7,5    23,8       34,2  46,0   -4,0  21,2     7,9  7,4  185,9 
  200-299,9 47,5   10,2    33,1       46,8  49,4   -4,2  40,7  8,6   10,3  8,7  251,1 
  300-499,9 44,0   15,9    46,7    0,1   72,0  68,3   -4,2  53,4  16,7   10,5  19,9  343,3 
  Alle 44,0   12,6    42,7    0,1   61,3  59,2   -4,1  43,0  10,4   11,0  13,4  293,6 
Andre bygder                                
  100-199,9 54,4   29,1    3,6       37,1  70,7   -4,2  88,2     5,9  19,1  303,9 
  200-299,9 57,3   39,4    1,8       45,6  76,1   -4,3  97,1  1,2   2,3  23,5  340,0 
  300-499,9 62,2   41,4    3,0       70,2  100,4   -4,4  111,9  3,1   5,6  24,9  418,3 
  Alle 58,6   37,4    4,8       58,8  88,0   -4,3  105,6  1,7   4,8  22,7  378,1 
Nord-Norge                                
  100-199,9 40,8   36,1        1,0   32,3  65,0   -4,2  162,6     7,4  27,8  368,8 
  200-299,9 53,7   48,2    0,2    1,5   49,4  75,7   -4,2  178,0  1,4   8,1  26,5  438,5 
  300-499,9 56,3   54,8        0,7   70,7  87,4   -4,3  222,2  1,5   9,8  17,2  516,3 
  500- 62,6   66,0    1,2    2,3   117,2  123,7   -4,0  417,4     16,6  22,9  825,9 
  Alle 52,3   48,2    0,2    1,1   56,6  79,6   -4,2  207,7  1,0   8,9  22,8  474,2 
Alle bruk                                
  35-49,9 17,6   1,0    4,9    9,6   10,6  20,4   -4,1  48,5     1,9  12,3  122,7 
  50-99,9 22,4   10,1    0,7    9,5   16,3  26,9   -4,1  78,4  0,4   4,4  11,3  176,3 
  100-199,9 38,4   22,8    4,3    0,9   31,4  54,4   -4,0  75,2  1,5   7,1  16,5  248,5 
  200-299,9 47,9   27,8    8,9    0,5   46,2  67,2   -4,1  85,8  2,5   7,4  16,7  306,8 
  300-499,9 50,1   30,9    15,9    0,3   70,7  81,3   -4,3  100,9  7,1   10,7  19,8  383,4 
  500- 48,2   27,5    43,4    2,1   127,3  96,4   -4,3  110,0  7,5   21,5  19,9  499,5 
  Alle 43,9   25,7    13,0    1,4   55,8  67,7   -4,2  88,7  3,9   9,5  17,5  322,9 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015