Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2015
Hovedtabell 14c, del 1. Produksjonstilskudd i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Refusjon  Produksjonstilskudd  Drifts-  Tilskudd  Miljø-  Andre  Tilskudd
   Størrelses-  av 

 

  og  øko-  tilskudd  tilskudd  i alt
   grupper, daa  avløser-  Arealtilskudd  Kultur-  Husdyr  Bunn-  pris-  logisk         
      utgift 

 

  land-     fra-  til-  drift         
         Grov-  Korn  Salgs-  skaps-     drag  skudd            
         fôr     avling  tilsk.                     

 

Østlandet                                
Flatbygder                                
  50-99,9 28,1       8,1    7,7   12,1  13,5   -6,0  20,9       0,3  84,7 
  100-199,9 17,3   3,7    17,8    3,5   30,6  36,6   -6,0  19,4  2,7   15,8  23,1  164,5 
  200-299,9 31,3   6,5    25,5    1,0   46,4  37,3   -6,1  24,8  5,4   10,9  11,0  194,0 
  300-499,9 42,6   12,6    37,2    0,2   71,3  57,9   -6,0  58,4  5,2   16,5  17,2  313,1 
  500- 43,9   17,3    93,4    4,4   159,5  82,6   -6,2  60,4  31,6   41,6  28,9  557,4 
  Alle 36,5   11,1    50,4    2,6   88,6  57,6   -6,1  44,7  14,0   23,4  20,3  343,1 
Andre bygder                                
  100-199,9 33,5   22,7    6,0    0,2   27,2  79,5   -5,8  72,2     16,6  27,2  279,3 
  200-299,9 57,4   38,1    9,4       42,6  104,3   -6,0  145,7  1,3   19,5  34,5  446,8 
  300-499,9 61,4   57,2    8,9    0,4   66,0  124,7   -6,0  157,3  5,3   22,4  47,7  545,3 
  500- 66,6   77,1    42,9    2,3   123,2  153,7   -6,0  177,4     48,8  54,5  740,5 
  Alle 54,8   48,5    14,9    0,6   62,7  114,8   -5,9  137,1  2,1   25,3  41,1  496,0 
Agder og Rogaland                                
Jæren                                
  200-299,9 73,1   2,4    2,4       37,9  137,2   -6,7  93,1     7,8  32,6  379,8 
  300-499,9 78,2   1,8    0,6    0,3   63,9  193,1   -7,3  130,7     6,0  36,5  503,8 
  500- 98,7   23,2    0,8    4,3   90,6  270,2   -7,6  121,5  19,7   19,2  71,6  712,2 
  Alle 74,2   5,9    1,5    1,3   52,2  162,5   -6,6  112,4  3,6   7,9  36,0  450,9 
Andre bygder                                
  100-199,9 51,9   26,7    1,3    3,8   28,4  85,3   -6,2  65,7     7,9  29,7  294,5 
  200-299,9 58,9   43,3           39,2  113,8   -6,1  136,0  7,4   8,1  43,5  444,1 
  300-499,9 72,3   60,5    0,3       57,1  165,6   -6,3  166,8  2,7   11,1  52,2  582,3 
  500- 86,4   102,2    3,8    6,5   99,3  248,8   -8,4  234,1     23,4  91,4  887,5 
  Alle 64,3   52,8    1,0    2,4   50,6  142,2   -6,5  143,1  2,7   11,0  48,9  512,5 
Vestlandet                                
  35-49,9 6,7   1,6        30,5   5,5  15,7   -5,1  98,5     9,6  42,1  205,1 
  50-99,9 14,6   6,3        52,5   12,3  29,9   -6,1  103,6  3,8   13,8  37,9  268,6 
  100-199,9 57,5   27,7    0,6    3,8   25,6  98,7   -6,2  159,5  3,2   10,0  37,8  418,2 
  200-299,9 71,8   45,1    0,1    0,2   40,0  119,3   -6,0  162,7  6,1   11,9  42,5  493,7 
  300-499,9 77,7   67,3    1,4       61,5  163,9   -6,1  228,4  0,1   16,3  52,5  663,0 
  500- 74,8   115,9           102,7  193,2   -6,5  312,3     20,9  60,1  873,4 
  Alle 59,2   44,3    0,5    9,2   41,0  113,9   -6,1  178,1  2,8   13,3  44,6  500,8 
Trøndelag                                
Flatbygder                                
  100-199,9 36,6   5,3    27,5       31,6  32,6   -6,0  25,5     4,3  9,6  167,0 
  200-299,9 55,0   14,4    28,1    0,1   46,6  86,7   -6,2  59,6  3,3   8,2  35,2  331,0 
  300-499,9 59,5   20,4    45,4       72,0  93,4   -6,2  101,6  7,6   9,9  21,2  424,8 
  500- 54,5   39,3    63,9    0,4   116,5  129,4   -6,0  123,1  18,9   20,0  34,1  594,1 
  Alle 55,0   20,8    42,2    0,1   69,2  91,9   -6,1  86,3  7,8   10,7  25,8  403,7 
Andre bygder                                
  200-299,9 72,9   41,6    1,8       42,1  113,3   -6,0  143,2  2,8   15,5  32,8  460,0 
  300-499,9 71,7   70,1    1,8       67,9  151,3   -6,1  186,3  5,3   11,9  45,1  605,3 
  500- 80,7   85,8    4,8       108,0  194,2   -11,1  277,3  14,7   15,5  63,1  833,0 
  Alle 73,0   59,7    3,0       62,7  141,2   -6,8  176,2  6,0   13,4  42,2  570,6 
Nord-Norge                                
  100-199,9 60,7   34,9        0,5   27,5  105,3   -6,0  238,2  0,3   7,3  28,5  497,2 
  200-299,9 77,6   55,2        0,7   42,9  135,8   -6,2  227,9  3,1   10,2  49,6  596,8 
  300-499,9 89,5   93,8        0,1   69,6  135,1   -6,2  354,1  2,3   8,4  45,5  792,2 
  500- 83,7   145,2    2,6    0,3   113,4  175,0   -6,0  480,0  1,6   17,5  59,8   
  Alle 80,0   82,5    0,5    0,4   63,1  137,9   -6,1  326,8  2,0   10,4  46,1  743,6 
Alle bruk                                
  35-49,9 21,2   1,5        17,8   3,8  16,1   -4,5  100,5     4,8  21,1  182,3 
  50-99,9 22,7   6,2    1,7    32,8   12,3  36,2   -6,1  92,8  2,2   8,3  26,0  235,1 
  100-199,9 43,9   20,8    6,7    2,2   27,8  78,4   -6,0  100,7  1,6   11,2  28,2  315,5 
  200-299,9 61,6   32,6    8,2    0,3   42,3  103,3   -6,1  126,9  4,1   11,8  34,8  419,8 
  300-499,9 67,9   50,4    12,8    0,1   66,4  130,2   -6,2  174,4  3,7   13,8  39,8  553,3 
  500- 64,3   62,2    47,4    2,9   128,7  148,2   -6,7  183,2  15,5   32,2  49,1  727,0 
  Alle 58,7   40,4    16,6    2,8   62,5  111,9   -6,2  147,1  5,6   16,0  37,4  492,8