Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 14c, del 1. Produksjonstilskudd i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Refusjon  Produksjonstilskudd  Drifts-  Tilskudd  Miljø-  Andre  Tilskudd
   Størrelses-  av 

 

  og  øko-  tilskudd  tilskudd  i alt
   grupper, daa  avløser-  Arealtilskudd  Kultur-  Husdyr  Bunn-  pris-  logisk         
      utgift 

 

  land-     fra-  til-  drift         
         Grov-  Korn  Salgs-  skaps-     drag  skudd            
         fôr     avling  tilsk.                     

 

Østlandet                                
Flatbygder                                
  100-199,9 18,9   1,3    21,0    4,7   22,2  26,6   -6,0  22,3  1,2   7,7  50,0  169,9 
  200-299,9 23,7   1,1    35,0    1,8   36,8  31,2   -5,8  25,4  4,5   12,6  75,4  241,7 
  300-499,9 47,9   9,2    41,6    0,5   57,3  67,1   -6,3  82,6  14,2   18,9  214,0  547,0 
  500- 43,5   9,0    105,4    9,1   127,7  99,7   -6,7  103,6  31,5   54,0  419,0  995,8 
  Alle 36,2   6,2    58,9    4,8   71,9  64,0   -6,3  69,1  16,6   28,0  230,5  579,9 
Andre bygder                                
  100-199,9 35,7   28,3    5,1    0,1   22,0  66,3   -6,0  126,2     13,0  77,4  368,1 
  200-299,9 46,0   42,4    10,5    0,8   35,3  81,6   -6,3  141,6  1,2   16,3  127,6  497,0 
  300-499,9 58,3   57,1    18,8    0,6   54,1  95,3   -5,9  190,6  7,5   22,7  157,9  657,0 
  500- 75,2   90,1    52,9    1,1   114,3  146,7   -6,0  252,7  6,0   44,6  348,5   
  Alle 54,5   55,8    22,4    0,7   57,9  98,4   -6,1  179,1  4,1   24,4  180,9  672,1 
Agder og Rogaland                                
Jæren                                
  100-199,9 67,8   3,7    3,0    0,2   23,3  96,4   -6,0  106,8     1,5  32,8  329,5 
  200-299,9 61,4   6,3    0,3       32,5  122,2   -6,0  144,6  3,6   7,4  36,6  408,9 
  300-499,9 69,0   6,7    2,2    0,5   52,6  158,5   -6,0  166,0     5,5  64,2  519,2 
  500- 79,1   16,5    6,9    0,7   92,0  246,6   -6,4  251,3  15,9   30,2  115,0  847,8 
  Alle 66,3   7,5    2,8    1,0   46,7  141,6   -5,6  163,7  4,2   10,0  58,2  496,4 
Andre bygder                                
  100-199,9 39,2   30,7    2,5    1,5   23,3  75,6   -6,0  100,1  2,7   5,9  101,0  376,5 
  200-299,9 63,0   48,4    1,1    5,7   33,7  96,5   -6,1  141,5  4,0   12,9  173,4  574,1 
  300-499,9 65,0   76,2    0,2       52,4  144,0   -6,2  251,5  4,0   14,4  237,8  839,3 
  500- 85,8   116,6    3,2    5,5   85,9  214,0   -6,1  376,1     22,6  369,2   
  Alle 63,2   67,9    1,5    3,3   48,7  132,8   -6,0  221,3  2,6   13,8  219,9  769,0 
Vestlandet                                
  35-49,9            37,5   4,0  1,3   -5,1  185,5     12,9  25,3  261,4 
  50-99,9 11,3   7,6        59,5   10,7  27,2   -6,4  306,3  7,8   18,8  14,2  457,0 
  100-199,9 55,0   29,8    1,1    4,4   22,2  86,6   -6,2  190,2  1,8   18,0  57,4  460,3 
  200-299,9 67,3   51,0    0,1    2,0   33,8  100,6   -6,1  208,8  6,0   11,2  67,9  542,6 
  300-499,9 73,1   76,6    1,6    0,1   50,4  140,2   -6,1  280,5  0,1   16,1  86,5  719,1 
  500- 88,0   148,2           95,7  196,0   -7,2  464,7     20,5  113,5   
  Alle 62,0   62,4    0,7    8,1   42,0  112,5   -6,3  270,3  2,6   15,9  71,3  641,5 
Trøndelag                                
Flatbygder                                
  200-299,9 30,3   9,4    43,1       39,0  31,8   -7,0  58,0     7,4  25,7  237,7 
  300-499,9 56,0   19,1    55,7       61,0  74,9   -7,3  120,8  1,4   12,0  27,6  421,2 
  500- 68,0   40,9    69,6       101,9  144,5   -6,0  170,3  15,3   20,0  63,5  688,0 
  Alle 53,1   23,0    55,0       66,5  85,2   -6,8  119,2  5,2   13,0  36,6  450,0 
Andre bygder                                
  200-299,9 78,2   46,6    7,8       37,2  96,5   -6,0  181,2  2,6   15,5  49,6  509,2 
  300-499,9 75,6   73,7    7,9    1,5   59,0  132,5   -6,0  239,0  2,6   16,2  44,0  646,0 
  500- 71,2   114,2    20,6       107,5  167,3   -6,0  324,0     25,3  40,5  864,6 
  Alle 73,9   68,7    10,0    0,7   57,6  122,0   -6,0  223,2  2,1   16,5  44,7  613,4 
Nord-Norge                                
  100-199,9 53,0   40,3        0,3   23,2  94,9   -6,0  277,2     6,8  34,9  524,6 
  200-299,9 58,9   64,2        1,6   36,6  102,9   -6,2  283,3     9,4  54,0  604,7 
  300-499,9 90,6   96,3        0,3   54,5  126,6   -6,1  391,5  2,2   9,8  56,5  822,2 
  500- 78,8   164,4    3,0    0,8   92,3  158,6   -6,3  544,0  4,3   17,1  68,6   
  Alle 74,1   102,5    1,0    0,8   57,9  127,4   -6,2  401,5  2,0   11,5  56,4  828,9 
Alle bruk                                
  35-49,9 16,2       1,5    15,6   3,2  6,5   -3,8  132,9     5,2  9,6  186,9 
  50-99,9 20,5   8,7    1,0    32,7   11,3  32,4   -6,3  188,6  5,7   9,3  20,2  324,1 
  100-199,9 42,6   23,3    6,7    2,2   22,7  69,7   -6,0  132,3  1,0   10,5  59,2  364,2 
  200-299,9 53,9   37,0    10,9    1,6   35,4  83,0   -6,1  154,1  3,2   12,2  81,5  466,7 
  300-499,9 65,7   52,2    17,9    0,4   55,2  112,4   -6,2  211,1  4,7   15,5  116,1  645,0 
  500- 68,8   80,1    46,3    3,4   106,9  154,3   -6,4  287,4  12,8   34,0  245,3   
  Alle 57,8   49,0    21,0    3,2   56,5  105,1   -6,2  203,7  5,8   18,3  127,2  641,4