Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 14c, del 1. Produksjonstilskudd i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Refusjon  Produksjonstilskudd  Drifts-  Tilskudd  Miljø-  Andre  Tilskudd
   Størrelses-  av 

 

  og  øko-  tilskudd  tilskudd  i alt
   grupper, daa  avløser-  Arealtilskudd  Kultur-  Husdyr  Bunn-  pris-  logisk         
      utgift 

 

  land-     fra-  til-  drift         
         Grov-  Korn  Salgs-  skaps-     drag  skudd            
         fôr     avling  tilsk.                     

 

Østlandet                                
Flatbygder                                
  50-99,9 13,1   1,2    5,6    31,9   11,3  8,8   -6,0  61,1  10,7   2,7  7,9  148,3 
  100-199,9 16,0   1,0    25,7    6,3   26,2  20,4   -6,0  19,0  1,7   9,9  11,7  131,9 
  200-299,9 32,9   2,5    44,6    0,9   41,0  28,3   -6,0  22,5  6,8   19,8  14,0  207,3 
  300-499,9 37,6   5,4    59,4    12,0   63,3  50,7   -5,9  62,7  18,7   28,1  21,6  353,6 
  500- 49,4   10,0    137,3    14,4   141,0  102,8   -6,5  111,2  32,6   65,3  57,9  715,4 
  Alle 37,4   5,7    78,0    11,0   80,1  59,9   -6,1  66,9  19,2   36,5  31,4  420,0 
Andre bygder                                
  100-199,9 41,8   29,4    10,6    0,3   24,6  65,2   -6,3  131,0     14,2  39,1  349,9 
  200-299,9 54,8   47,5    11,7    1,0   36,8  102,4   -6,0  166,1  1,9   20,2  58,4  494,8 
  300-499,9 63,5   64,9    24,1    6,4   59,7  100,5   -6,0  197,8  9,1   29,2  47,5  596,7 
  500- 76,7   91,6    63,4    2,5   115,6  148,0   -6,0  275,8  6,0   57,1  64,1  894,8 
  Alle 60,3   60,7    28,9    2,9   62,3  106,9   -6,0  196,1  4,7   31,4  53,2  601,4 
Agder og Rogaland                                
Jæren                                
  100-199,9 89,7   4,9    3,1    0,4   23,7  104,0   -6,0  124,1     5,9  19,6  369,4 
  200-299,9 77,3   4,6           35,9  145,4   -6,0  193,2  4,7   15,5  44,2  514,8 
  300-499,9 79,5   4,6    3,4    0,6   52,6  190,8   -6,1  202,7     13,4  44,5  586,0 
  500- 92,3   29,4    2,0    0,8   96,3  260,2   -6,4  242,2  15,6   32,4  54,2  819,0 
  Alle 79,2   10,4    2,3    0,4   51,2  166,9   -5,6  193,2  4,8   16,1  38,5  557,4 
Andre bygder                                
  100-199,9 57,1   35,5    3,7    0,8   23,3  78,7   -6,0  104,3     7,7  23,6  328,7 
  200-299,9 67,9   53,9        5,7   33,4  96,1   -6,0  185,6  8,5   11,8  36,4  493,3 
  300-499,9 89,2   88,3           53,6  147,3   -6,2  257,8  4,4   22,6  82,7  739,7 
  500- 91,8   144,6    2,8    5,8   95,1  234,6   -6,2  389,6     36,7  127,4  1122,2 
  Alle 77,1   84,0    1,3    3,4   53,4  143,2   -6,0  246,9  3,3   20,6  72,0  699,2 
Vestlandet                                
  35-49,9 12,8   2,6        41,6   4,9  21,4   -5,4  134,2  2,4   25,5  36,2  276,2 
  50-99,9 8,5   6,5        84,9   10,7  20,2   -6,0  202,5  6,7   32,7  87,8  454,5 
  100-199,9 62,3   43,9    0,9    4,7   23,9  98,5   -6,2  222,2  3,9   25,0  57,8  536,9 
  200-299,9 79,8   66,5        3,3   35,7  109,0   -6,0  232,1  2,2   14,3  67,1  604,0 
  300-499,9 85,7   100,4    1,9    0,1   53,6  151,8   -6,0  332,3  2,3   23,8  66,9  812,8 
  500- 92,2   193,3           100,2  219,7   -7,3  512,0     28,0  87,3  1225,4 
  Alle 70,5   82,3    0,7    10,8   44,4  123,8   -6,2  292,8  2,6   23,3  68,2  713,2 
Trøndelag                                
Flatbygder                                
  200-299,9 44,2   12,3    40,6    2,2   41,2  49,3   -6,0  82,9     5,1  21,7  293,5 
  300-499,9 56,4   19,1    66,6       61,9  77,5   -6,0  119,4  2,5   13,7  27,8  438,9 
  500- 106,2   45,6    81,3       108,1  160,3   -6,4  200,3  11,2   28,9  58,2  793,7 
  Alle 70,7   26,6    64,3    0,4   72,2  98,9   -6,2  134,0  5,1   16,8  36,4  519,2 
Andre bygder                                
  200-299,9 64,7   52,2    12,4       41,2  101,8   -6,4  186,8  3,8   19,1  57,8  533,4 
  300-499,9 70,0   73,0    20,1    1,6   60,2  124,8   -7,3  243,9  4,6   17,9  46,9  655,7 
  500- 87,3   130,0    5,9       103,7  202,9   -7,5  379,7     18,8  67,9  988,7 
  Alle 71,1   78,6    14,3    0,7   63,5  133,8   -7,1  248,6  3,0   17,1  54,3  677,9 
Nord-Norge                                
  100-199,9 60,0   51,2           26,7  103,4   -6,0  281,8     3,8  33,9  554,8 
  200-299,9 70,8   74,8        1,7   39,0  106,8   -6,0  276,3     12,2  63,2  638,8 
  300-499,9 89,9   112,7        0,2   57,8  129,7   -6,0  419,4  2,4   16,5  49,0  871,6 
  500- 88,1   211,7    2,5    1,5   108,0  181,6   -6,2  579,9  3,5   27,0  90,8  1288,4 
  Alle 82,4   134,7    0,9    1,0   69,1  142,2   -6,1  437,0  2,0   18,1  65,1  946,4 
Alle bruk                                
  35-49,9 19,8   1,3        22,9   2,8  17,2   -3,9  131,6  3,7   12,7  18,1  226,2 
  50-99,9 22,2   10,1    1,8    45,1   12,5  28,0   -6,0  141,3  5,3   15,7  46,7  322,7 
  100-199,9 50,3   29,0    9,1    2,7   24,9  74,2   -6,1  142,4  1,5   13,5  35,6  377,1 
  200-299,9 60,8   42,8    13,9    2,0   37,8  89,2   -6,0  166,4  3,5   15,6  47,2  473,2 
  300-499,9 69,8   61,0    23,3    3,3   58,1  116,0   -6,2  228,5  6,5   22,0  47,9  630,2 
  500- 79,3   98,8    55,2    4,9   114,7  168,8   -6,5  313,5  12,1   42,4  74,0  957,2 
  Alle 65,0   60,2    27,1    5,4   62,4  114,1   -6,2  222,1  6,6   24,8  52,8  634,3