Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2008
Hovedtabell 14c, del 2. Andre inntekter og produksjonsinntekter i alt
i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Leieinntekter  Salg  Andre  I alt  Produksjons-
   Størrelses- 

 

  av  inn-     inntekter
   grupper, daa  Traktor  Traktor og  Yrkesbil  melke-  tekter     i alt
      i skogen  maskiner  brukt  kvote         
         annen  privat            
         næring               

 

Østlandet                     
Flatbygder                     
  50-99,9 0,1   2,1         16,5  18,7   762,3   
  100-199,9 0,7   9,9   2,4    4,3  6,0  23,4   631,8   
  200-299,9 2,1   11,5   1,1      5,4  20,0   1285,3   
  300-499,9 1,1   23,4   0,6      13,0  38,1   1298,2   
  500- 0,7   23,8   3,0      6,3  33,8   1998,0   
  Alle 1,1   17,1   1,6    0,7  9,1  29,7   1309,8   
Andre bygder                     
  50-99,9 0,2   8,4         1,9  10,5   319,8   
  100-199,9 2,0   6,6   0,1    1,7  -0,8  9,5   648,7   
  200-299,9 3,3   15,5   0,7      2,3  21,7   802,0   
  300-499,9 1,9   20,2   0,5      1,7  24,3   1099,7   
  500- 1,5   9,5         2,4  13,4   1668,9   
  Alle 2,1   12,1   0,6    0,6  1,3  16,7   872,1   
Agder og Rogaland                     
Jæren                     
  100-199,9 0,3   2,3         8,9  11,5   1262,8   
  200-299,9    2,5         12,5  15,1   2543,6   
  300-499,9 5,5   16,9         0,2  22,6   1328,7   
  500- 0,1   28,2         7,6  36,0   2531,3   
  Alle 1,5   10,6         9,1  21,2   1973,5   
Andre bygder                     
  100-199,9 2,2   13,2   0,4    4,1  2,0  21,9   923,5   
  200-299,9 0,6   6,5   2,4      6,1  15,7   1082,1   
  300-499,9 0,7   11,0         4,5  16,3   1428,7   
  500- 9,2   50,1         5,5  64,8   2448,5   
  Alle 2,2   15,3   1,0    1,4  3,9  23,8   1322,2   
Vestlandet                     
  35-49,9 0,3   2,8         0,1  3,1   515,5   
  50-99,9 0,2   1,4         3,7  5,2   610,7   
  100-199,9 2,2   4,5   1,0    0,5  9,8  18,0   785,3   
  200-299,9 1,1   14,0         0,1  15,2   959,3   
  300-499,9 0,8   20,3         1,6  22,6   1428,0   
  500- 0,1   9,9   3,3      22,1  35,3   2488,8   
  Alle 1,3   9,4   0,5    0,2  5,1  16,4   972,5   
Trøndelag                     
Flatbygder                     
  100-199,9 2,9   3,3         10,4  16,7   1123,7   
  200-299,9 1,1   6,1       16,0  0,5  23,7   861,7   
  300-499,9 1,1   8,5         3,3  12,9   1309,7   
  Alle 1,4   6,3       5,2  3,1  15,9   1172,1   
Andre bygder                     
  100-199,9 1,2   4,4         1,2  6,8   861,2   
  200-299,9 0,5   9,3           9,8   893,7   
  300-499,9 1,4   15,0         1,0  17,4   1172,1   
  Alle 1,2   9,9         0,8  11,9   1091,9   
Nord-Norge                     
  100-199,9 1,5   0,7       20,6    22,7   693,9   
  200-299,9 2,0   10,3       12,6  0,1  25,0   938,6   
  300-499,9 3,4   17,0       11,5  4,6  36,5   1215,3   
  500- 0,1   14,3         2,6  17,0   2325,7   
  Alle 2,1   10,3       15,4  1,7  29,5   1076,1   
Alle bruk                     
  35-49,9 0,9   3,6   3,9      13,8  22,2   1094,3   
  50-99,9 0,3   3,8   0,4    6,5  4,4  15,3   661,0   
  100-199,9 1,8   6,3   0,7    3,7  4,2  16,6   776,1   
  200-299,9 1,6   10,7   0,5    3,6  2,9  19,3   1098,3   
  300-499,9 1,7   17,7   0,2    1,7  5,1  26,4   1275,3   
  500- 1,7   20,6   1,4      5,7  29,4   2087,3   
  Alle 1,6   12,0   0,6    2,8  4,5  21,5   1148,3   

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015